PGD Komen
luci
O dru�tvu
Kontakt
Vozila in oprema
IntervencijeIzobra�evanja
Tekmovanja
Mladina
Preventiva
Povezave
Aktualno
Kras
AED v Obcini Komen
Povezave:

Gasilci.org

Gasilska zveza slovenije

ogrozenost

prvapomoc

AED baza Slovenije

Nevarna snov

SZPV

Uprava za za��ito in re�evanje RS

Zavod za zascito in resevanje Sezana

nesrece

obcinakomen

vreme

ZPGS

OBVESTILA:

Namenite 0,5% odmerjene dohodnine PGD Komen in
s tem pripomorite k delovanju našega društva!

Obveščamo vas, da smo spremenili naslov elektronske pošte. Naš novi naslov je gasilcikomen@gmail.com.

DOGODKI: ZADNJE INTERVENCIJE:
Božični sejem v Komnu
V ponedeljek 26. decembra 2016 je v Komnu potekal božični sejem,.... Preberite več...
pgdkomen
Galerija

Eksterna usposabljanja gasilcev PGD Komen
V letu 2016 so se gasilci PGD Komen udeležili in uspešno zaključili veliko tečajov na več nivojih. Preberite več...
pgdkomen

Vaje članic – komunikacija
V soboto, 10. decembera 2016 so članice izvedle vaje iz komunikacije. Preberite več...
pgdkomen
Galerija

Okraševanje PGD Komen 2016
Mladina PGD Komen je kot vsako leto okrasila gasilski dom... Preberite več...
pgdkomen
Galerija

Mladina izdelovala novoletne okraske
V mesecu novembru je gasilska maldina izdelovalo novoletne okraske. Preberite več...
pgdkomen
Galerija
6. 2. 2017 ob 19:31 uri Dimniški požar -
Tomačevica
ReCO Postojna nas je obvestil o požaru dimnika v vasi Tomačevica. Preberite več ...
pgdkomen

27. 1. 2017 ob 15:19 uri Požar na objektu - Preserje
ReCO Postojna nas je obvestil o dimniškem požaru v Preserjah. Preberite več ...
pgdkomen
Galerija

26. 1. 2017 ob 12:55 uri Požar v naravi - Preserje
- Ivanji Grad
eCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi na med Preserij in Ivanjim Gradom. Preberite več ...
pgdkomen

16. 1. 2017 ob 12:01 uri Pomoč reševalcem -
Komen
ReCO Postojna nas je obvestil, da oseba v Komnu potrebuje pomoč z AED. Preberite več ...
pgdkomen

10. 1. 2017 ob 11:44 uri Požar v objektih -
Čipnje
ReCO Postojna nas je obvestil o dimniškem požaru v vasi Čipnje. Preberite več ...
pgdkomen
Galerija
Dokumenti so v .pdf formatu, za branje potrebujete Acrobat Reader. Download tukaj!
SLO zastava
  ©2009 Copyright. Vse pravice pridržane By D.D. PGD Komen. Obnovljeno dne 18. 6. 2015