PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2011

19. 11. 2011

Sestanek operativne enote

V soboto 19. 11. 2011 je v PGD Komen potekal sestanek operativne enote PGD Komen.

Na sestanku je poveljnik predstavil dosedanje delo PGD Komen na operativnem področju. Pregledali smo statistike intervencij in delovanje na njih, izvedbo tečajev, izvedbo operativnih vaj na nivoju društva,… Predsednik nam je prestavil načrte za bodoče leto, investicije in pa plan dela, ki je bil predan na občino. Sestanek smo zaključili ob 21:00.

03. 11. 2011

Podiranje dreves v Komnu

Občina Komen nas je prosila za pomoč pri podiranju smrek pri marketu Tuš v Komnu. Smreke so z svojimi koreninami uničevale cesto, zato jih je bilo treba odstranit.

V četrtek 3. 11. 2011 ob 15h smo začeli z delovno akcijo. Zaradi bližine zgradb in velikosti dreves nam je pomagalo tudi gradbeno podjetje, ki ureja ceste v Komnu. Po podiranju in odstranitvi vejevja smo izprali parkirišče in cesto pred marketom. Z delovno akcijo smo zaključili ob 22h, na delovni akciji je sodelovalo 7 gasilcev s dvema voziloma.

22. 10. 2011

Praznjenje vodnjaka ob Kraški hiši

Občan nas je naprosil za praznjenje starega vodnjaka ob Kraški hiši v vasi Štanjel, ki ga želijo očistiti.

Črpanje smo izpeljali 22. 10. 2011 z začetkom ob 11h zjutraj. Zaradi velikosti vodnjaka je črpanje trajalo vse do 22h zvečer. Pri tem črpanju smo vodno turbinsko črpalko, ki jo je poganjala motorna brizgalna črpalka Rosenbauer. Na tej delovni akciji je sodelovalo 10 gasilcev, med katerimi sta bila tudi dva mladinca. To črpanje je bilo tudi odlična priložnost, da so se mladi gasilci naučili kako deluje vodna turbinska črpalka in kako se tak sistem črpanja postavi.

20. 10. 2011

Čiščenje steklene piramide v OŠ Komen

OŠ Komen nas je prosila za pomoč pri čiščenju steklene piramide na strehi osnovne šole. Tako smo v četrtek 20. 10. 2011 z vozilom GVC 16/25 in 6 gasilci opravljali čiščenje te piramide.

Delovno akcijo smo začeli ob 15h. Piramido smo očistili odzunaj, kamor dostop ni bil težaven. Zahtevnejše pa je bilo čiščenje od znotraj. Ker je piramida zelo visoko smo za dostop uporabili trodelne lestve. Pri tem smo poskrbeli za ustrezno varovanji, tako da je bila ta akcija tudi odlična priložnost, da ponovimo pravilno postavitev lestev in vrvno tehniko. Z delom smo zaključili ob 23h.

10. 09. 2011

Obisk nekdanjega Zbora občin Skupščine Republike Slovenije

10. septembra so nas gasilce v Komnu obiskali poslanke in poslanci nekdanjega Zbora občin Skupščine Republike Slovenije, skupaj z županom občine Komen. Ker so letos imeli srečanje na Krasu so se odločili obiskati tudi gasilce. Gasilci PGD Komen smo jim predstavili delovanje PGD Komen, predstavljeni so jim bili največji požari na Krasu, ogledali so si gasilski dom in tehniko, ki jo premoremo. Seveda smo se pogovarjali tudi o samem gasilstvu in o statusu gasilca.

Na koncu obiska smo skupaj poskusili še dobrote Krasa, ki smo jih v ta namen pripravili.

16. 07. 2011

Vaja Informacijsko poveljniškega sistema (IPS)

V soboto 16. 7. 2011 smo v našem društvu pripravili vajo Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS).

Vajo smo začeli ob 17h z predavanjem našega člana in poveljnika KGZ Borisa Budala, ki nam je predstavil delovanje IPS, njegov namen, način izvajanja,… Po predavanjih smo izvedli tudi terensko vajo v dveh skupinah. Predpostavka vaje je bila, da je prišlo do večjega požara v naravi na Lukovcu. Na terenu je bilo postavljeno sprejemno mesto in štab, ki je koordiniral vajo. Na vaji je skupno sodelovalo 40 naših operativnih gasilcev z 4 vozili.

28. 05. 2011

30 letnica pobratenja med PGD Komen in PGD Zgornja Kungota

V Komnu smo skupaj z gasilci iz Zgornje Kungote praznovali jubilej. 31. maja 1981 sta v Komnu v Cerju, predsednik GD Zg. Kungota Fluher Franc in predsednik GD Komen Godnič Marjan, podpisala listino o pobratenju. Trideset let je letos od tega dogodka in ob tem je prav, da si osvežimo nekaj kronologije.

Pobudnik o pobratenju Krajevnih skupnosti (KS) je bil g. Sever Jože iz Zg. Kungote, kateri je po II. svetovni vojni tudi deloval na Primorskem, na katero je ohranil zelo lepe spomine. Kot viden predstavnik v Krajevni skupnosti Zg. Kungota se je povezoval tudi z Mariborsko občino kamor je takrat gravitirala tudi Zg. Kungota. Slednja naj bi vzpostavila stike z eno izmed Primorskih občin, s ciljem pobratenja dveh Krajevnih skupnosti. Tako je  ila izbrana občina Sežana, kjer je g. Sever tudi deloval. Pisalo se je leto 1977. V tem obdobju je bila KS Komen kot policenter Občine Sežana precej prepoznavna po svojih aktivnostih, zato je tudi dobila pobudo Socialistične zveze delavnega ljudstva (SZDL) Sežana, da bi se pobratila z KS Zg. Kungota. V občini Sežana, ni bila do takrat pobratena še nobena KS. Družbeno politične organizacije (DPO) in KS Komen so sprejeli to pobudo in septembra leta 1978 ob priliki veličastne vse-primorske proslave prispe prva pet-članska delegacija iz Zg. Kungote v Komen. Decembra istega leta pa komenska tri-članska delegacija vrne obisk. Tako so priprave za pobratenje pričele potekati vse boj aktivno in julija 1979 predsednika skupščin KS g. Leber Franc in g. Marjan Godnič v Zg. Kungoti podpišeta listini o pobratenju.

To pobratenje je navezalo stike in sodelovanje med šolama, lovci, kulturniki, pevci, igralci in posameznimi družinami, še posebej pristno pa med gasilci, kateri so do danes edini ohranili vezi.

Na Slovesnosti, ki je potekala konec meseca maja v Kulturnem domu v Komnu, smo 30. letnico utrdili z podpisom listine prijateljstva. Na slovesnosti so nam spregovorili predsednik iz PGD Komen Marko Adamič in njegov kolega iz PGD Zgornja Kungota Franc Markuš, predsednik Gasilske zveze Slovenske Gorice Valentin Pohorec in predsednik Kraške gasilske zveze Blaž Turk, podžupan Občine Kungota Edi Urbancelj ter župan Občine Komen Danijel Božič. V čast pa nam je bilo, da sta na slovesnosti spregovorila takratni predsednik GD Komen in podpisnik  listine o pobratenju Marjan Godnič, ter soudeleženec pri podpisu listine o pobratenju Ivan Menhart iz Zgornje Kungote. Slovesnost sta nam polepšala oktet Rožmarin, kvartet saksofonov Klarifem iz glasbene šole Sežana, podružnica Komen ter nepogrešljivi gasilec Pepi. Program pa je odlično povezovala naša Ana Godnik. Sledilo je še druženje v gasilskem domu.

05. 05. 2011

V boj proti večjim požarom v naravi z ognjem

Sredi maja je v francoskem mestu Vigan potekalo 22. mednarodno srečanje na temo Preventivnih požigov. Srečanja sta se poleg predstavnikov Francije, Španije, Portugalske in Švice udeležila dva predstavnika iz Slovenije iz Prostovoljnega gasilskega društva Komen, oba tudi poklicna gasilca v ZGRS Sežana Blaž Turk in Marko Adamič.

Mesto Vigan se nahaja v južnem delu Francije v departmaju Gard (30), ki je eden izmed najbolj izpostavljenih požarom v naravi, zadnjih 35 let pa tudi točka, kjer v zgodnjem spomladanskem času izvajajo namerne požige zaraščenega terena ter tako uredijo preseke, ki v času divjanja velikih požarov v naravi služijo za ustavitev požara, ki se preko požganih površine ne more širiti dalje.

Tradicija izvajanja preventivnih požigov je v francoskem departmaju Gard stara že več stoletij. Prvotno so jo uporabljali rejci drobnice, ki so s požigi v januarju in februarju drobnici zagotovili boljšo pašo in lažjo prehodnost terena. Zaradi prekomernega zaraščanja in z njim povezanih velikih požarov v naravi so gardski gasilci leta 1975 prevzeli to prakso od rejcev in pričeli z izvajanjem večjih namernih požigov iz preventivnih razlogov. V obdobju 35-ih let so se jim pridružili drugi gasilci iz požarno ogrožene Francije, Korzike, pa tudi Španci in Portugalci. Danes se vsi izvajalci preventivnih požigov povezujejo v skupno mrežo 30-ih ekip posredovalcev, ki so se udeležili zgoraj omenjenega 22. mednarodnega srečanja v mestu Vigan. Z letošnjim letom se je v to mrežo vključilo tudi kraško prostovoljno gasilsko društvo Komen in si s tem zagotovilo spremljanje vseh novosti na področju preventive pred večjimi požari v naravi.

V Franciji danes obstajajo tri področja uporabe preventivnih požigov: v zimskem času jih izvajajo že omenjeni rejci z namenom zagotovitve boljše paše. Prav tako jih v zimskem času izvajajo oskrbniki visoko ležečih naravnih parkov ter s tem preprečujejo njihovo zaraščanje in ohranjajo rast dišavnic. Največ poudarka pa je bilo seveda na preventivnih požigih, ki jih izvajajo gasilci v obdobju od začetka januarja pa vse do konca marca.

Statistiko pretekle sezone so predstavile tudi gostujoče države: Španija, Portugalska in Švica. Slovenska udeleženca sta predstavila problematiko gozdnih požarov v slovenskem prostoru in težave, s katerimi se srečuje požarno najbolj ogrožen kraški del. Področja izvajanja preventivnih požigov sicer ni bilo možno predstaviti, saj se v Sloveniji ta praksa izvaja le v izjemah. Kljub temu je slovenska prezentacija požela veliko navdušenje s predstavitvijo voznega parka namenjenega gašenju požarov v naravi, saj praksa uporabe manjših vozil v Franciji še ni uveljavljena. Z aplavzom pa je sto sedemdeset poslušalcev nagradilo slovenskega predstavnika ob izjavi, da je prostovoljno gasilstvo v Sloveniji še vedno brezplačno in vzorno organizirano z dobro izobraženim kadrom ter da je sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi enotami na visokem nivoju.

Slovenska delegacija je pozdravila idejo izvajanja preventivnih požigov. In predstavila nekaj možnosti izvajanja teh požigov v Sloveniji:
– ob železniških progah,
– ob požarnih presekah,
– pod daljnovodi,
– ob naseljih,
– ob pomembnih prometnicah,
– ob strateških objektih.

Vpeljava izvajanja preventivnih požigov v Sloveniji bi zahtevala sodelovanje različnih služb: gasilcev, gozdarjev, lovcev, države, lokalnih skupnosti in civilne družbe. Potrebno bi bilo izvesti vrsto prilagoditev zakonodaje, ki bi predvidela varovanje ljudi in premoženja tudi s preventivnimi požigi. Za morebitno uveljavitev te prakse bi bilo potrebno izvesti tudi veliko organizacijskih sprememb, s katerimi bi sprožili postopke uvajanja te prakse, ki se je v tujini dodobra ukoreninila.

Potrebno je poudariti, da so požari v naravnem okolju na Krasu v preteklosti že prehajali iz naravnega v bivalno okolje in ogrožali prebivalstvo ter njihovo premoženje. Iskanje novih preventivnih ukrepov je zato priporočljivo, če že ne nujno. Poleg zagotavljanja višje stopnje varnosti prebivalstva in njihovega premoženja preventivni požigi omogočajo večjo varnost tudi za posredovalce – gasilce. Preventivni požigi omogočajo izvajanje izobraževanja gasilcev in drugih vpletenih kadrov na osnovnem (obnašanje požara, gašenje požarov, razporejanje na sektorje,..) in višjem nivoju (izvajanje proti požarov, IPS sistem,..) v realnem okolju.

Preventivni požigi so prav tako priložnost za testiranje zaščitne in reševalne opreme, vozil, gasilnih sredstev in vse posredovalske opreme. Tekom srečanja je bilo na veliko poudarna namenjenega dejstvu, da izvajanje preventivnih požigov omogoča izvedbo številnih poskusov v realnem okolju. Francoski gasilci in inštitut za raziskave materialov so predstavili le nekaj najbolj odmevnih rezultatov izvedenih z zaščitnimi gasilskimi oblekami iz Nomexa, celotni individualni opremi posredovalca, samozaščiti gasilskega vozila, itd. Veliko pozornosti sonamenili tudi barvi obleke, ki jo nosi gasilec in v primeru požarov v naravi se je kot najprimernejša izkazala živo rumena ali živo oranžna barva. Po pričevanju predavateljev se veliko rezultatov testiranj iz realnega okolja bistveno razlikujejo od rezultatov izvedenih v laboratorijih. Najnovejši poskusi, ki jih izvajajo francoski gasilci skupaj s proizvajalcem, se nanašajo na maske, namenjene za zaščito dihalnih poti. Zadnji rezultati kažejo da je vdihavanje mikrodelcev in nekaterih toksičnih snovi mogoče preprečiti z raznimi zaščitnimi maskami, največji problem pa ostaja ogljikov monoksid. Zato je bil na srečanju podan predlog, da se posredovalci opremijo z detektorji ogljikovega monoksida, ki posredovalcu poda pomembno informacijo o potrebnem umiku iz dima. Podani predlog je bil podprt s strani lokalnih departmajskih avtoritet, ki zagotavljajo finančna sredstva za nakup opreme.

23. mednarodno srečanje ekip za preventivne požige bo v prihodnjem letu potekalo v Nici.

31. 03. 2011

Polnjenje bazena v Ferrarijevem vrtu

V četrtek 31. 3. 2011 smo na Štanjelskem gradu oz. v Ferrarijevem vrtu polnili bazen. Z delom smo začeli ob 17h. Bazen smo polnili z vodo iz vaških vodnjakov s uporabo črpalk. Na delovni akciji je sodelovalo 8 gasilcev z dvema voziloma, zaključili smo ob 22h.

18. 03. 2011

Obisk PGD Komen v vrtcu Štanjel

Otroški vrtec v Štanjelu nas je povabil, da njihovim otrokom predstavimo našo dejavnost. Tako smo gasilci PGD Komen v petek 18. 3. 2011 v vrtcu Štanjel organizirali predstavitev našega društva.

V vrtec smo se odpravili z vozilom GVC 16/25 in 5 gasilci. Na začetku smo otrokom na kratko opisali delovanje našega društva in prostovoljnih gasilcev na sploh, temu pa je sledila predstavitev opreme in vozila. Pokazali smo jim opremo za tehnično reševanje, izolirne dihalne aparate in demonstrirali njihovo uporabo, cevi, ročnike itd. Na koncu predstavitve smo jim dali še priložnost, da se vsi preizkusijo pri delu z gasilsko cevjo.