PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2011

19. 11. 2011

Operativne vaje skupine članic PGD Komen

Dne 19. 11. 2011 so v PGD Komen potekale operativne vaje članic. V tokratnih vajah so dekleta ponovila znanje iz vozlov. Najprej smo ponovili osnovne vozle, torej bič, polbič in osmico. Nato smo spoznavali pravilno navezovanje orodja, kot so ročniki, vedra, lopate, sekira,…

05. 11. 2011

Tečaj za varno delo z motorno žago

V mesecu novembru so se člani našega gasilskega društva udeležili tečaja za varno delo z motorno žago, ki ga je organiziral Zavod za gozdove. Tečaj je bil razdeljen na dva dela. V prvem teoretičnem delu so tečajniki spoznavali teorijo o varnem delu z motorno žago, torej sestavni deli motorne žage, vzdrževanje, brušenje itd. Spoznavali so se tudi z pravilnim pristopom pri podiranju dreves in zagotavljanju največje varnosti pri tovrstnem opravilu. Naslednji del tečaja je bil praktičen del. Tečaj je potekal v gozdu, kjer so inštruktorji najprej prikazali podiranje drevesa nato pa je vsak tečajnik podrl eno drevo.
Vsi tečajniki so tečaj opravili.

02. 10. 2011

“Prometna nesreča” – Vaja OKTOBER 2011

V nedeljo 2. 10. 2011 smo gasilci PGD Komen v Komnu izvedli vajo »Prometna nesreča 2011« v okviru meseca požarne varnosti. Na žalost pa smo bili še pred začetkom vaje, zjutraj poklicani na posredovanje pri prometni nesreči, do katere je prišlo na cesti Komen – Branik.Več si lahko preberete tukaj. Scenarij vaje je predpostavljal čelno trčenje dveh vozil v centru Komna. V prvem vozilu sta bili ukleščeni dve osebi, v drugem vozilu, ki se je tudi vnelo pa je bila ena oseba nezavestna. O nesreči so bili obveščeni policija, gasilci in reševalci. Prva je na kraj nezgode prišla policija, ki je skrbela za prometno varnost. Gasilci PGD Komen smo bili prvi reševalci na kraju, kmalu pa so se nam pridružili še gasilci iz ZGRS Sežana in reševalci NMP Sežana. S skupnim sodelovanjem smo pogasili požar na avtomobilu in oskrbeli ponesrečence. Vaja je bila tudi komentirana s strani Peter Jerina, sicer poklicnega gasilca v ZGRS Sežana, ki je komentiral delo gasilcev in pa policista Branko Župančiča, ki je komentiral delo policije.

Gasilci PGD Komen se zahvaljujemo policistom Policijske postaje Sežana, gasilcem ZGRS Sežana in pa reševalcem NMP Sežana za sodelovanje na vaji.

31. 08. 2011

Mesečne operativne vaje 4. in 5. skupine

Dne 31. 8. 2011 sta 4 in 5 operativna skupina izvajale redne mesečne operativne vaje. Četrta skupina je ponovila znanje iz uporabe stikalnih, trodelnih in kljukastih lestev – pravilna postavitev, pričvrstitev, hoja po lestvah, sestop z lestev,…Ob tem smo ponovili še navezavo različnih orodij. Peta skupina pa je ponovila znanje iz branja in orientacije po zemvljevidu. Vaje je vodil član našega društva, sicer diplomiran geograf. Vaje so potekale s teoretičnim predavanjem v prostorih gasilskega društva, kjer smo ponovili osnovne oznake na zemljevidih – izohipse, zemljepisna širina/dolžina, pomen merila, legenda,… Nato so se vaje preselile na teren, kjer smo se spoznali z orientacijo zemljevida, določanjem lastnega položaja, določanje koordinat s pomočjo kompasa,… Svoje ugotovitve smo tudi preverjali z uporabo GPS naprave.

29. 05. 2011

Slovensko-italijanska vaja Karst Exercise 2011

Ob predpostavki nastanka obsežnega gozdnega požara v Italiji, v neposredni bližini državne meje s Slovenijo, je potekala skupna slovensko-italijansko čezmejna protipožarna vaja Karst Exercise 2011, pri kateri je sodelovalo približno 180 ljudi, pripadnikov gasilskih enot in Civilnih zaščit z obeh strani meje, tržaške občinske in pokrajinske policije, deželne gozdne službe, italijanskih železnic, Gozdarskega zavoda iz Sežane in Gozdarskega inštituta iz Ljubljane. V okviru kraške gasilske zveze, smo se vaje udeležili tudi gasilci iz Komna s
cisterno za gašenje gozdnih požarov. Vaja je simulirala požar pri Fernetičih (v bližini železniške proge) ter v bližini ceste, ki se iz Križa spušča proti obalni cesti, kamor smo bili napoteni tudi gasilci iz Komna, predvsem z namenom medsebojnega spoznavanja nam najbližjih italijanskih kolegov. Z vajo se je preverilo postopke, ki jih predvideva dogovor o sodelovanju med civilnima zaščitama Slovenije in FJK iz leta 2006. Vaja je potekala tako v slovenskem kot v italijanskem jeziku, oseba, ki je skrbela za zvezo, je morala poznati oba jezika, slovenske operativce pa je spremljalo osebje z znanjem slovenščine.

Tovrstna vaja je bila dobra priložnost, da smo pokazali svoje znanje in hkrati se seznanili z organizacijo in delom služb zaščite in reševanja v sosednji Italiji.

02. 04. 2011

Vaje operativnih skupin v mesecu aprilu

V mesecu aprilu so v PGD Komen bile izvedene mesečne operativne vaje na katerih se je preverjalo in obnavljalo gasilska znanja. Na vajah je prva skupina ponavljala pristope do
požarov v naravi in pa uporabo naših GVGP vozil, ter opreme v njih. Peta skupina je ponavljala znanja iz vodnih curkov, primere njihove uporabe in pa delo v paru z cevjo.

30. 03. 2011

Operativne vaje 1. skupine

Dne 30. 3. 2011 je imela prva operativna skupina PGD Komen operativne vaje. Na vajah smo ponovili znanje iz notranjih napadov v primeru požarov na objektih, pravilni pristopi do požara, tro-delni napad, preiskovanje prostorov, prenos ponesrečencev iz prostorov,…

19. 03. 2011

Varstvo pri delu za operativne gasilce PGD Komen

V soboto 19. 3. 2011 smo v PGD Komen organizirali tečaj iz varstva pri delu, ki je bil obvezen za vse operativne gasilce. Tečaj se je začel ob 19:30 in sicer s predavanjemiz Varstva pri delu v gasilstvu. Predstavljeni so nam bili zakoni iz tega področja, obvezna zaščitna oprema, pristopi s katerimi poskrbimo za največjo varnost pri izvajanju različnih gasilskih nalog (delo z lestvijo npr.),… Na koncu smo vsi pisali test iz varstva pri delu, ki smo ga tudi vsi uspešno.

19. 02. 2011

Vaje za operativce s C-kategorijo vozniškega dovoljenja

V soboto 19. 2. 2011 so v PGD Komen potekale obnovitvene vaje za vse voznike C kategorije iz znanja uporabe črpalk na naših vozilih. Vaje so zajemale ponovitev delovanja črpalk, pravilen vklop črpalk in pa preklapljanje med različnimi delovanji črpalke, torej visoki tlak, srednji tlak uporaba penila itd. Poleg uporabe črpalk smo ponovili še uporabo agregatov in reflektorjev ter ostalih aplikacij, ki jih morajo znati uporabljati strojniki na vozilih.

01. 02. 2011

Vaje operative v februarju 2011

V mesecu februarju so vodje operativnih skupin za vaje sklicali več vaj, na katerih smo ponovili znanja iz različnih gasilskih veščin. Vaje v začetku februarja so potekale še znotraj društva, obnavljali pa smo znanja iz izoliranih dihalnih aparatov (IDA), vozlov, vozil in opreme, zadnje vaje pa smo že opravljali na prostem in sicer vaja iz požarov v naravi in pa vaja za voznike C-kategorije.