PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2011

17. 03. 2011

Predstavitev Weber – Hydraulik v ZGRS Sežana

V četrtek 17. 3. 2011 je bila v ZGRS Sežana organizirana predstavitev opreme za tehnično reševanje proizvajalca Weber Hydraulik, katerega opremo imamo tudi v našem društvu.

Predstavitev se je začela z predavanjem, kjer je bilo predstavljeno podjetje in razvoj. Nato se je predstavitev preselila v garaže, kjer so nam bili izdelki predstavljeni na ogled, prikazano je bilo tudi njihovo delovanje oz. uporaba. Predstavljeni izdelki so bili različni tipi škarij, razpirala, zračne dvižne blazine, teleskopski hidravlični cilindri, stabfast stabilizacijski sistemi, hidravlični agregati,…

12. 03. 2011

Občni zbor PGD Komen 2011

V soboto 12. 3. 2011 je bil v PGD Komen organiziran letni občni zbor.

Občni zbor je otovoril predsednik PGD Komen z uvodnim govorom, ki mu je sledilo izvolitev organov Občnega zbora. Nadaljevali smo s poročili predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, komisije za delo z mladino, komisije članic in verifikacijske komisije. Sledila je razprava in sprejem poročil za leto 2010. Nato nam je predsednik društva predstavil plane dela in finančni plan PGD Komen za leto 2011. Ob koncu občnega zbora so naši člani prejeli priznanja in odlikovanja, lepe besede pa so nam naklonili še predsednik in poveljnik KGZ, župan Občine Komen in naši pobrateni kolegi iz PGD Zgornja Kungota. Po koncu uradnega dela Občnega zbora je sledilo druženje ob prijetni glasbi.

05. 02. 2011

Sestanek operativne PGD Komen

V soboto 5. 2. 2011 ob 19h je bil organiziran sestanek operative za vse operativne gasilce PGD Komen.

Na začetku nam je poveljnik predstavil pregled dela v letu 2010, torej statističen pregled intervencij, izvedene požarne straže, izobraževanja,… Nadaljevali smo s pregledom plana dela za leto 2011(tekmovanja, požarne straže, operativne vaje, izobraževanja,…). Predsednik društva nam je nato predstavil plan nabav za leto 2011, na koncu pa je sledilo še predavanje: »Termografija in praktično delo z termo kamero«. Vodil ga je eden izmed naših gasilcev, ki se je v januarju udeležila tečaja o delovanju in uporabi termo kamere, ki je bil organiziran na ICZR Ig-u.
Sestanek smo zaključili ob 22h, ko mu je sledilo prijetno druženje v klubskih prostorih društva.

15. 01. 2011

Podiranje drevesa

V soboto 15. 1. 2011 so gasilci PGD Komna v sodelovanju s ZGRS Sežana podirali drevo pred podjetjem ALUKOMEN d.d.

Z delom smo začeli ob 8h. Najprej smo ob pomoči dvigala ZGRS Sežana Mercedes 2624, drevo obrezali in odstranili vejevje. Po kratkem odmoru smo dokončno podrli še deblo. Les, ki je ostal smo si gasilci razdelili med sabo, saj nas večina doma kuri na drva. Delovna akcija se je zaključila ob 14h, na njej je sodelovalo 6 gasilcev PGD Komen z enim vozilom in 1 gasilec ZGRS Sežana prav tako z enim vozilom.