PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2012

24. 11. 2012

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežani

V soboto 24. 11. 2012 smo v sodelovanju z ZGRS Sežana izvedli vaje iz tehničnega reševanja. Namen vaj je bil usposabljanje tehničnih reševalcev operativne enote iz tehničnega reševanja s uporabo orodij, ki jih imamo v našem društvu. Pri tem so nam pomagali poklicni gasilci ZGRS Sežana, ki so tudi inštruktorji. Vaje smo izvedli na dveh vozilih, s katerim smo ponazorili več situacij v katerih se lahko znajdemo na takšnih posredovanjih.

03. 11. 2012

Operativne vaje članic – Spoznavanje izoliranih dihalnih aparatov

V sklopu rednih mesečnih operativnih vaj, so članice v mesecu novembru izvedle vaje v katerih so obnavljale znanje iz izoliranih dihalnih aparatov. Na vajah so spoznale način delovanja dihalnih aparatov,sestavne dele, pravilna nošenja in uporabe, vzdrževanje…

20. 10. 2012

Vaja »Mizarstvo Makovec«

V soboto 20. 10. 2012 je PGD Komen v sodelovanju s podjetjem »Mizarstvo Makovec« pripravilo vajo v primeru požara na njihovem objektu. Namen vaje je bil preizkusiti naše člane za posredovanje v primeru požara na objektu in odkrivanje izboljšav za večjo požarno varnost na samem objektu, ter za lažje posredovanje gasilcev. Začetek vaje je bil ob 15:00, predpostavka pa je bila, da je prišlo do požara v prostorih za stojno obdelavo in da je ena oseba pogrešana. V vaji smo izvedli štiri notranje napade, katerih naloge so bile rešiti pogrešano osebo in pogasiti požar. Vaja je bila zaključena ob 16:00. Na vaji je sodelovalo 30 gasilcev PGD Komen s štirimi vozili.

Po koncu vaje so nam zaposleni v podjetju razkazali njihovo proizvodnjo in proizvode.

06. 09. 2012

Operativne vaje 5 skupine (zračne blazine, uporaba vitla, gasilni aparati)

Po poletnem premoru se je 5. operativna skupina ponovno zbrala na vajah. Tokratne vaje so bile precej obsežne in so obsegale več področji, ki jih morajo naši gasilci poznat. Prvi del vaj je zajemal poznavanje in uporabo zračnih blazin, za dvigovanje težjih bremen. Praktičen del smo izvedli, kar na enem izmed naših vozil, ki smo ga dvignili. Drugi del je zajemal uporab vitla in drugih orodji, ki se uporabljajo pri vleki vozil oz. umikanju ovir s uporabo vitla. Tretji del pa je zajemal ponovitev požarnih razredov in vrste gasilnih aparatov. V praktičnem delu so vsi gasilci morali s uporabo različnih gasilnih aparatov pogasiti ogenj.

21. 07. 2012

Spoznavanje tehničnih posredovanj

V mesecu juliju je 2. operativna skupina izvedla redne operativne vaje. Na teh vajah smo spoznavali postopke posredovanja pri enih izmed najzahtevnejših posredovanjih in sicer v
prometnih nesrečah. Tako smo spoznavali postopke in orodja v tovrstnih nesrečah, izvajanje zaščite cestišča, pravilno postavitev vozil, postopke reševanja,… Vaje je vodil eden izmed članov PGD Komen, ki je sicer tudi poklicni gasilec in inštruktor. V tej skupini so eni izmed najmlajših operativnih gasilcev v PGD Komen, ki še nimajo opravljenega tečaja iz tehničnega posredovanja, zato so bile te vaje namenjene le spoznavanju in preizkušanju postopkov pri posredovanju v tovrstnih nesrečah.

07. 07. 2012

Vaje iz tehničnega reševanja

Gasilci PGD Komen v sodelovanju z ZGRS Sežana večkrat letno organiziramo vaje iz tehničnega reševanja, ki jih izvajamo v ZGRS Sežana. V mesecu juliju so bile tako ponovno izvedene vaje na katerih smo sodelovali s sedmimi gasilci in enim vozilom. Na vajah vedno uporabljamo tehniko, ki je v naših vozilih, na samih vajah pa ponavljamo postopke, ki se uporabljajo pri posredovanju v prometnih nesrečah. Vaje nam pripravljajo in vodijo poklicni gasilci iz ZGRS Sežana, za kar smo jim seveda hvaležni.
Letos smo člani PGD Komen sodelovali na treh prometnih nesrečah v občini Komen.

02. 06. 2012

Operativne vaje 2. skupine

V mesecu juniju je druga operativna skupina izvedla vaje iz terenske vožnje z vozilom GVGP -1. Na vajah so spoznavali pravila terenske vožnje, uporaba »vitle«, škripcev in drugega orodja za premagovanje zahtevnih terenov s katerimi se soočamo na Krasu in drugod.

26. 05. 2012

Operativne vaje 5. skupine

V soboto 26. 5. 2012 so člani 5. skupine izvedli operativne vaje, na katere so bile povabljene tudi članice. Glavna tema vaj so bili požari v naravi. Namen vaj je bilo obnovitev poznavanja opreme in uporabe, različne taktike, pri tovrstnih požarih in njihova izvedba. Ponovili smo tudi uporabo črpalk na vozilih GVGP -1 in GVGP -2.

04. 05. 2012

Operativne vaje 2. skupine in članic

V petek 4. 5. 2012 je 2. skupina za operativne vaje izvedla vaje na katere je povabila še članice PGD Komen. V zadnjih letih so se intervencij začele udeleževati tudi članice PGD Komen, zato so bile te vaje namenjene spoznavanju opreme in postopkov ukrepanj ob prometnih nesrečah. Izkušenejši člani PGD Komen so članicam predstavili opremo za posredovanje v tovrstnih nesrečah in njihovo delovanje. Na vozilo so prikazali način pristopa pri tovrstnih posredovanjih, stabilizacijo vozila, oskrbo ponesrečenca v vozilu,…
Članice so se s opremo tudi same preizkusile.

27. 04. 2012

Vaje iz tehničnega reševanja za gasilce PGD Komen v ZGRS Sežana

Dne 27. 4. 2012 so potekale vaje iz tehničnega reševanja za gasilce PGD Komen v sodelovanju s poklicnimi gasilci iz ZGRS Sežana. Vaje so bile izvedene na poligonu ZGRS Sežana v Sežani. Na vajah so gasilci izvedli tri različne scenarije prometne nesreče, kjer so s praktičnimi vajami ponovili pristop do tovrstnih nesreč in pa postopke reševanja, torej uporabo orodja, zaščita cestišča, zaščita ponesrečencev, nudenje prve pomočit,… Na vajah smo gasilci sodelovali s našim vozilom GVC 16/25 in v celoti uporabljali našo
opremo