PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2013

31. 12. 2013

Eksterna usposabljanja operativcev PGD Komen v letu 2013

V našem društvu, tako kot v vsakem gasilskem društvu veliko truda vlagamo v usposabljanje naše operative. Tako se poleg mesečnih internih usposabljanj, ki jih organiziramo sami udeležujemo tudi eksternih usposabljanj, predvsem na gasilski šoli ICZR na Ig-u.
V tem letu so naši člani na gasilski šoli opravili že kar nekaj usposabljanj in sicer:

• Tečaj za uporabnika IDA – 2 gasilca
• Tečaj za uporabnika IDA obnovitveni – 1 gasilec
• Tečaj za Nevarne snovi – 2 gasilca
• Tečaj za Inštruktorja – 2 gasilca
• Tečaj za gašenje notranjih požarov HTF – modul A – 2 gasilca
• Tečaj za gašenje notranjih požarov HTF – modul B – 1 gasilec
• Tečaj za tehnično reševanje – 3 gasilci

Poleg vsega naštetega pa sta se dva gasilca udeležila še seminarja Strokovni dnevi Borisa
Stevanoviča na Rogli

23. 11. 2013

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana 23. 11. 2013

V soboto 23. novembra 2013 so v ZGRS Sežana potekale vaje iz tehničnega reševanja za naše gasilce. Vaje smo začeli ob 11.00uri z zborom v društvu. Scenarija na vaji so tudi tokrat bila dva. Prvi scenarij je bil, da se je zgodila prometna nesreča pri kateri je vozilo ostalo na boku z dvema ukleščenima osebama v vozilu. Drugi scenarij pa je predvideval prometno nesrečo, pri kateri je vozilo ostalo na strehi z eno osebo ukleščeno v vozilu. Na vajah smo tako ponavljali uporabo orodja za tehnično reševanje (škarje, razpirala, cilindri,…) in pa iznos poškodovanih oseb iz vozil. Postopke reševanja so vodili naši gasilci, ob koncu vsake vaje pa je inštruktor komentiral postopke in opozoril na morebitne napake. Vaje so potekale pod vodstvom poklicnega gasilca ZGRS Sežana, ki je tudi sicer inštruktor tehničnega reševanja na ICZR na Igu.
Vaj se je udeležilo 11 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma.

20. 11. 2013

Predavanja iz PP pri opeklinah in CPP

V sredo 20. novembra 2013 je v prostorih ICZR Ig – podružnica Sežana potekalo predavanje o prvi pomoči (PP) pri opeklinah in predavanje o Cestno prometnih predpisih (CPP).
Predavanja o prvi pomoči so zajemala vrste opeklin, ki jih poznamo, kako do teh pride, postopki in nudenje PP pri opeklinah in pa sredstva, za saniranje pri tovrstnih poškodbah.
Predavanja iz CPP so zajemala osnove CPP, vožnja vozil s prednostjo v cestnem prometu in pa pogoji vozila za razvoz skupine otrok. Predavanja so bila organizirana za vsa društva Kraške gasilske zveze in za poklicne gasilce ZGRS Sežana. Iz našega društva se je predavanj udeležilo 11 gasilcev

08. 10. 2013

Vaje operativcev PGD Komen v ZGRS Sežana

V soboto 5. 10. 2013 se je pet operativnih članov udeležilo vaj v ZGRS Sežana. Na vajah smo najprej ponavljali uporabo tro-delnih lestev, stikalnih in kljukastih lestev. Nato so sledile vaje iz gašenja stavbnih požarov z več napadi in uporabo lestev. Za zaključek pa smo ponavljali še prenos ponesrečencev iz višjih nadstropji z uporabo koritastih nosil.
Na vajah je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana. Z vajami smo začeli ob 8.00uri zjutraj in zaključili ob 13.00uri. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili gasilcem ZGRS Sežana, za tovrstno podporo pri usposabljanju naših članov.

12. 09. 2013

Redne mesečne operativne vaje 2. skupine

V četrtek 12. 9. 2013 so potekale redne mesečne vaje 2. operativne skupine. Namen vaj je bil ponovitev uporabe tirforja, torej dvigovanje in vlečenje bremen, uporaba škripčevja,
neskončne zanke, …

07. 09. 2013

Zaključna vaja tečajnikov na nadaljevalnem tečaju KGZ 2013

V soboto 7. 9. 2013 je v Sežani na poligonu ZGRS Sežana potekala zaključna vaja nadaljevalnega tečaja za gasilce pripravnike prostovoljnih gasilskih društev iz KGZ. Vaje so bile sestavljene iz več praktičnih točk, kjer so tečajniki prikazali različne gasilske veščine. Praktične točke so zajemale vrvno tehniko, poznavanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov, uporabo tro-delnih lestev,… Za zaključek so tečajniki izvedli zaključni vaji. Prva je predpostavljala požar v višjem nadstropju stanovanjskega bloka, druga pa požar v kletnih prostorih, poleg gašenja sta vaji vključevali tudi reševanje ponesrečencev. Izvajanje postopkov so budno spremljali inštruktorji, ki so na koncu z udeleženci izvedli analizo vaj. Ekipo inštruktorjev so sestavljali poklicni gasilci ZGRS Sežana in izkušeni gasilci prostovoljnih gasilskih društev KGZ. Tečaj je potekal pod vodstvom komisije za izobraževanje Kraške gasilske zveze. Iz našega društva se je nadaljevalnega tečaja udeležilo 10 pripravnikov in trije inštruktorji, z enim vozilom.

29. 08. 2013

Redne operativne vaje članic – vaje iz notranjih napadov

V sredo 29. 8. 2013 so imele članice PGD Komen redne operativne vaje. Na tokratnih vajah so ponavljale znanje iz notranjih napadov. Vaje so bile sestavljene tako, da so članice ponavljale pristope pri gašenju požarov v zaprtih objektih. Ponovile so pravilne postopke vstopanja v zadimljene prostore, preiskovanje prostorov z ničelno vidljivostjo, orientacija v takšnih prostorih, izvlek ponesrečencev, gašenje,…

17. 07. 2013

Operativne vaje 2. in 4. skupine

V sredo 17. 7. 2013 sta 2. in 4. skupina za operativne vaje izvedle vajo na temo požarov na objektih. Vaje so izvajali v prostorih našega društva, izvedenih je bilo več vaj pri čemer so si udeleženci vaj izmenjevali vloge strojnika, napadalne skupine, vodje intervencije,… Namen vaje je bil ponoviti nevarnosti pri požarih na objektih, način vodenja tovrstnih intervencij, pravilne postavitve vozil, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, taktika gašenja, prenos ponesrečencev,…

08. 07. 2013

Operativne vaje 1. in 5. skupine

V ponedeljek 8. 7. 2013 smo izvedli operativne vaje na temo požari na objektih. Vaje sta izvajali 1. in 5. skupina skupaj. Vaje so bile izvedene v prostorih pihalnega orkestra Komen. Vajo so skupine večkrat ponovile zato, da so si lahko udeleženci vaje izmenjevali različne vloge strojnika, napadalne skupine, vodje intervencije,… Na vajah smo ponovili nevarnosti pri tovrstnih požarih, postavitev vozil, načini vstopa, taktika gašenja in preiskovanja prostorov, prezračevanje itd,…

07. 07. 2013

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana

V nedeljo 7. 7. 2013 smo se člani PGD Komen ponovno udeležili vaj iz tehničnega posredovanja na poligonu ZGRS Sežana, ki smo ga izvedli v sodelovanju z poklicno enoto ZGRS Sežana. Namen tokratnih vaj so bili primeri prometnih nesreč pri katerih ostane vozilo na strehi. Način izvajanja vaj je bil tak, da smo bili razdeljeni na dve skupini. Ena skupina je izvajala vaje, druga pa opazovala. Izvajanje vaje oz. posredovanje je vodil eden izmed naših gasilcev ostali člani skupine pa so izvajali posredovanje. Inštruktor na vajah je bil poklicni gasilec ZGRS Sežana (sicer tudi inštruktor na ICZR na Igu), ki je izvajanje posredovanja opazoval, skupino po potrebi usmerjal in jih opozarjal na nevarnosti. Ob koncu vsake vaje je bila izvedena analiza posredovanja z namenom, da se pogovorimo o opravljenem delu in morebitnih napakah. Pozornost na vajah je bila usmerjena predvsem na različne načine stabilizacije vozila, tehničnih posegih na vozilu in različnimi možnostmi iznosa ponesrečenca. Za konec nam je inštruktor še predstavil tehnične posege na vozilu brez uporabe škarij, torej le s uporabo razpiral in cilindrov. Poznavanje tovrstnih postopkov je pomembno za primere v katerih bi prišlo do okvare hidravličnih škarij in bi zato gasilci ostali brez orodja za rezanje vozila. V takih primerih se poslužujemo postopkov s katerimi “trgamo” vozilo z uporabo prej omenjenih orodij. Na vajah je sodelovalo 11 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in gasilec ZGRS Sežana.

Poklicni enoti ZGRS Sežana ob tej priložnosti izrekamo zahvalo za pomoč, ki nam jo nudijo pri usposabljanju naših gasilcev!