PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2013

27. 07. 2013

Delovna akcija PGD Komen – obrezovanje dreves

V soboto 27. julija 2013 smo gasilci PGD Komen opravili delovno akcijo obrezovanja dreves, na prošnjo Občine Komen.

Z delom smo začeli ob 6.00 uri zjutraj, da bi čim prej končali s delom in se izognili vročini, ki nas pesti te dni. Nekatera drevesa smo samo obrezali, nekatera pa v celoti odstranili. Delo je potekalo v Komnu, Gabrovici in Gorjanskem. Zaključili smo ob 12.00 uri, za vse udeležence delovne akcije pa je bilo organizirano kosilo v društvu.

Na delovni akciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, en gasilce ZGRS Sežana z enim vozilom (zlobnim dvigalom)

05. 07. 2013

Delovna akcija: čiščenje okolice parkirišča in cerkve

V petek 5. 7. 2013 smo gasilci PGD Komen izvedli delovno akcijo s katero smo očistili parkirišče za gasilskim domom in okolico okoli cerkve.

V sklopu delovne akcije smo na parkirišču in okolici cerkve obrezali drevesa, pograbili, pokosili travo in odstranili smeti. Z delovno akcijo smo želeli očistiti in urediti parkirišče za naše vaščane, hkrati pa s tem našim članom omogočiti urejen poligon za vaje. Parkirišče gasilci PGD Komen namreč uporabljamo tudi za namene operativnih vaj, vaj mladine in priprave na tekmovanje.

Na delovni akciji je sodelovalo 53 članov PGD Komen, po delovni akciji pa je sledil še piknik. Z deli smo začeli ob 17:00uri in zaključili ob 21:00uri.

23. 06. 2013

PGD Komen na občinskem prazniku Občine Komen 2013

V nedeljo 23. 6. 2013 je v Komnu potekal občinski praznik Občine Komen, na katerem smo sodelovali tudi gasilci PGD Komen.

Praznik je obiskalo veliko občanov naše občine zato smo to priložnost izkoristili za promocijo humanitarne akcije »KO SEKUNDE ŠTEJEJO« v sklopu katere zbiramo sredstva za nakup Avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED).

Na občinskem prazniku smo imeli stojnico, kjer smo bili na voljo obiskovalcem za vse informacije, ki bi jih zanimali glede akcije ali uporabe AED. Poleg naših gasilcev se je promocije udeležil tudi reševalec NMP Sežana, s katerim smo izvedli prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED.

Na občinskem prazniku so sodelovali štirje gasilci PGD Komen in reševalec NMP Sežana.

25. 05. 2013

PGD Komen sodeloval na paradi ob XVI. kongresu GZS

V soboto 25. 5. 2015 se je v Kopru odvijal XVI. kongres Gasilske zveze Slovenije.

Na kongresu so za novega predsednika GZS izvolili tovariša Jošt Jakša, za novega poveljnika GZS pa Franci Petka. Člani PGD Komen obema iskreno čestitamo in njima ter njunim sodelavcem želimo obilo uspehov!

Naše gasilsko društvo pa je svojo zgodovino obogatilo s še eno izvolitvijo. Predsednik PGD Komen Marko Adamič je bil namreč izvoljen za poveljnika OK regije. Člani PGD Komen mu izrekamo čestitke njemu in mu hkrati želimo veliko uspehov!

Po kongresu se je v Kopru odvila tudi parada v čast kongresa. Na paradi je skupno sodelovalo osem gasilcev našega društva z enim vozilom GCGP – 3. En gasilec je bil v ešalonu praporov, šest gasilcev v ešalonu obalno kraške regije, en gasilec pa v ešalonu vozil, kot voznik GCGP – 3. Parada se je začela pri Ukmarjevem trgu, potekala po Pristaniški ulici mimo častne tribune in se zaključila na nogometnemu stadionu Bonifika, kjer so nas pozdravili častni gostje.

Po paradi je bilo organiziran tudi koncert in druženje, na ogled pa so bila tudi vozila, ki so sodelovala v paradi.

11. 05. 2013

Zahvala PGD Komen g. Drago Počkarju ob upokojitvi

Po dolgoletnem delovanju v gasilstvu je gasilske vrste zapustil poveljnik gasilske enote ZGRS Sežana, Drago Počkar.

Z g. Dragotom Počkarjem smo gasilci PGD Komen velikokrat sodelovali tako na intervencijah, kot tudi ob drugih priložnostih. Za vse znanje in izkušnje, ki nam jih je dal se mu zahvaljujemo in mu želimo vse najboljše v pokoju.

Z gasilskim pozdravom “NA POMOČ”, gasilci PGD KOMEN!

20. 04. 2013

Poizkus kontroliranega požiga ob železniški progi

V soboto dne 20. 4. 2013 smo člani PGD Komen v sodelovanju s Slovenskimi železnicami izvedli poizkus kontroliranega požiga ob železniški progi.

Poizkus smo izvedli na prošnjo našega člana Blaž Turka, ki opravlja magistrsko nalogo na temo kontroliranih požigov, namen požiga pa je bil praktičen prikaz kontroliranega požiga ob železniški progi.

Ogleda požiga so se udeležili poklicni gasilci ZGRS Sežana, GRC Ajdovščina, GB Koper, JZGRD Nova Gorica, več prostovoljnih gasilskih društev iz KGZ in Gasilske zveze Goriške, doc. dr. Saša Petriček iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, predstavniki Inštituta za gozdove in predstavniki Biotehniške fakultete v Ljubljani.

Gostom so bile predstavljene koristi kontroliranih požigov, njihove nevarnosti, načini izvedbe požigov,… Po tem je sledil še ogled požiga, ki smo ga med tem izvajali gasilci PGD Komen. Požig je bil izveden ob železniški progi na relaciji Branik – Štanjel. S požigom smo začeli ob 9:00 uri in zaključili okrog 11:00 ure. Požgali smo približno 600m2 površine ob progi.

Zaključili smo v gasilskem domu v Komnu, kjer je bil za vse udeležence pripravljen prigrizek.

19. 04. 2013

Obisk JRC FOREST FIRE EXPERTS GRUP v PGD Komen

V petek 19.4. 2013 smo bili v PGD Komen deležni obiska skupine JRC FOREST FIRE EXPERTS GROUP.

To je skupina strokovnjakov, ki sestavljajo komisijo za požare v naravnem okolju na nivoju Evropske unije. Komisija je mednarodna, strokovnjaki v njej prihajajo iz različnih držav evropske unije.

Njihov obisk v Sloveniji je bil dvo-dnevni, pri nas pa so bili 19. aprila. Namen obiska v našem društvu oz. v našem požarnem okolišu je temeljil predvsem na ogledu požarišča požara Šumka 2006. Pole gleda požarišča smo obiskovalcem predstavili še delovanje našega društva, tehniko oz. opremo, ki jo uporabljamo,naše delovanje na intervencijah,…

Ob tej priložnosti izrekamo zahvalo organizatorju obiska Zavodu za gozdove Republike Slovenije, ki nas je počastil s takim obiskom.

12. 04. 2013

Občni zbor Kraške gasilske zveze 2013

V petek 12. aprila 2013 je v Dolenji vasi potekal občni zbor Kraške gasilske zveze, ki ga je letos organiziralo PGD Senožeče. Občni zbor se je začel z izvolitvijo delovnega predsedstva, ki mu je predsedoval predsednik PGD Senožeče.

Izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila predsednika in poveljnika zveze, nadzornega odbora, verifikacijske komisije, komisije za delo z mladino, članicami, veterani, komisije za izobraževanje, poročilo računovodkinje o poslovanju zveze,… Vsa poročila so člani občnega zbora soglasno sprejeli. Po tem je predsednik zveze predstavil plan dela in finančni plan za leto 2013, oboje je občni zbor soglasno sprejel.

Na koncu so sledili še pozdravni nagovori gostov in prijetno druženje ob večerji. Občnega zbora se je skupno udeležilo osem članov našega društva in sicer predsednik društva ter trije delegati, ostali člani našega društva pa so se občnega zbora udeležili zaradi funkcij, ki jih zasedajo na zvezi.

16. 03. 2013

Občni zbor PGD Komen 2013

V soboto 16. marca 2013 je v PGD Komen potek redni občni zbor PGD Komen.

Občni zbor smo začeli ob 19:00 uri z uvodnimi besedami predsednika PGD Komen Marko Adamiča, potrditvijo dnevnega reda in izvolitvijo organov občnega zbora.

Po tem so sledila poročila predsednika in vršilca dolžnosti poveljnika PGD Komen, blagajnika, predsednika nadzornega odbora, predsednika komisije za delo z mladino, predsednice komisije za članice, predsednika komisije za delo s veterani in verifikacijske komisije.Ker je dosedanji poveljnik PGD Komen v mesecu oktobru podal odstopno izjavo, smo na občnem zboru volili novega poveljnika. Za poveljnika PGD Komen je bil soglasno izvoljen dosedanji v.d. poveljnika Matjaž Hribar. Po izvolitvi poveljnika je predsednik komisije za odlikovanje in priznanje najavil dobitnike odlikovanj in priznaj. Odlikovanja in priznanja sta podelila poveljnik KGZ in PGD Komen in pa predsednik KGZ in predsednik PGD Komen. Nazadnje so nas s svojimi nagovori pozdravili še župan občine Komen Danijel Božič, predsednik KGZ Blaž Turk in poveljnik KGZ Boris Budal.

Po uradnem delu občnega zbora je sledilo še druženje v prostorih društva

23. 02. 2013

Sestanek operativne enote

V soboto dne 23. 2. 2013 je bil za celotno operativo PGD Komen sklican operativni sestanek. Na sestanku je najprej v.d. poveljnik predstavil analizo društva v letu 2012, intervencije, udeležbo članov na intervencijah, vajah, delovnih akcijah, dogodkih itd.

Nato nam je predstavil plan dela društva za leto 2013 (vaje, usposabljanja, nabave, požarne straže, udeležbo na prireditvah,…).

Po poveljniku je predsednik društva predstavil opravljeno delo članov v letu 2012 (dokončanje prizidka, obnova klubskega prostora, ureditev orodjarne, prenova fasade gasilskega doma,… Sestanek je trajal približno uro, po sestanku pa je sledilo druženje operativne enote v klubskih prostorih društva.