PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2013

29. 06. 2013

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana 29. 6. 2013

V soboto 29. 6. 2013 je poveljstvo PGD Komen v sodelovanju s poklicno enoto ZGRS Sežana organiziralo vaje iz tehničnega reševanja, ki so potekala na poligonu ZGRS Sežana v
Sežani. Namen tovrstnih usposabljanj je, da gasilci PGD Komen obnovimo znanja iz orodij za tehnično posredovanje in jih preizkusimo v različnih primerih. Tokrat smo obravnavali primere prometnih nesreč, pri katerih vozilo ostane na boku, v vozilu pa je eden ali več ponesrečencev. Pozornost pri posredovanju je bila usmerjena na stabilizacijo vozila z različnimi orodij, tehničnimi posegi na vozilu (uporaba škarij, razpiral, cilindra,…) in različnim možnostim iznosov ponesrečencev. Udeleženci vaj smo bili razdeljeni na dve skupini in sicer tako, da je ena skupina izvajala vajo, druga skupina pa je opazovala. Vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana, ki je tudi inštruktor na ICZR na Igu. Vaje smo izvajali tako, da je eden izmed naših gasilcev vodil intervencijo ostali člani skupine pa so posredovali. Inštruktor je opazoval izvajanje posredovanja, skupino po potrebi usmerjal in opozarjal na nevarnosti. Po vsaki izvedbi vaje je sledila še analiza posredovanja, pri čemer smo se pogovorili o vseh odločitvah in morebitnih napakah. Na vajah je sodelovalo 13 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in dva gasilca ZGRS Sežana.

Poklicni enoti ZGRS Sežana ob tej priložnosti izrekamo zahvalo za pomoč, ki nam jo nudijo pri usposabljanju naših gasilcev!

01. 06. 2013

Ekipa PGD Komen na tekmovanjih gasilskih terenskih vozil v Postojni in Babičih

13. Srečanje gasilskih terenskih vozil Postojna

V soboto 1. junija 2013 se je v Postojni odvijalo tekmovanje gasilskih terenskih vozil, ki smo se ga udeležili tudi člani PGD Komen. Na začetku tekmovanja je vsaka ekipa dobila
tekmovalno knjigo z navodili, opisom trase ter štirih kontrolnih točk, na katerih so se morali spopasti z reševanjem iz vode, vajami iz prve pomoči, gašenjem požara na objektu in spretnostno vožnjo, ter točka presenečenja Gasilski biatlon. Na tekmovanju je sodelovala ena ekipa PGD Komen (sestavljena iz štirih članov) s vozilom GVM-1 Rover 110 in dosegla 18. mesto.

4. Tekmovanje terenskih gasilskih vozil memorial »Borisa Zavratnika«

V soboto 22. junija 2013 se je na operativnem okolišu PGD Babiči odvijalo tekmovanje gasilskih terenskih vozil, ki smo se ga udeležili tudi člani PGD Komen. Tekmovanje je bilo sestavljeno na vnaprej določeni trasi, navodila za pot pa smo dobili tik pred začetkom tekmovanja. Na trasi so bile štiri kontrolne točke, kjer smo morali opraviti zbijanje tarč z vedrovkami, tro-delni napad, zvijanju C-cevi in polnjenje zbiralnika s ciljanjem v tarčo in vaja iz prve pomoči, ter točka presenečenja menjava pnevmatike na avtomobilu. Na tekmovanju je sodelovala ena ekipa PGD Komen s štirimi člani in vozilom GVM-1 Rover 110, ki je osvojila 24.mesto.

Tovrstna tekmovanja so poleg druženju in izmenjevanju izkušenj med gasilci namenjena tudi usposabljanju gasilcev za uporabo terenskih vozil in preizkušanju njihovih zmogljivosti na terenu.

06. 04. 2013

7. Strokovni dnevi Borisa Stevanoviča

V soboto 6. aprila 2013 sta se dva naša gasilca udeležila dvodnevnega izobraževanja 7. Strokovni dnevi Borisa Stevanoviča, ki so potekali na Rogli. Prvi dan smo udeleženci poslušali predavanje o nadtlačnem prezračevanju, ki ga je predstavil švedski gasilski strokovnjak Stefan Svensson. Temu je sledila predstavitev prvega patentiranega slovenskega gasilskega orodja DROZG, ki ga je predstavil njegov izumitelj Andrej Drozg. Poveljnik CZ Republike Slovenije Srečko Šestan nam je predstavil intervencijo Poplave 2013. Na temo združevanja regijskih centrov je bila organizirana okrogla miza, kjer smo lahko vsi podali svoje mnenje za in proti. Predstavljena nam je bila tudi organizacija gasilske vaje in pa dve intervencije in sicer požar gospodarskega poslopja TRGOS Lesce in plinska eksplozija na železnici v Italiji v Viareggio. Ob koncu dneva je smo si ogledali še dva filma in sicer o požaru stavnonjskega poslopja na Švedskem in o plinskih nevarnostih paletov za kurjenje. Drugi dan se je začel s predavanjem o raziskovalni nalogi OTP – operativno taktični postopki, ki jo je v lanskem letu zaključila Gasilska zveza Gorenjske. Najprej so nam bili na splošno predstavljeni OTP-ji in njihov namen, nato pa so nam predstavili primere na štirih okroglih mizah. Ti primeri so bili označevanje strukture poveljevanja, organizacija sprejemnega mesta, požar v večstanovanjskem objektu in dimniški požar. Dogodek se je zaključil s zaključnim pozdravom organizatorjev.

13. 03. 2013

Operativne vaje 2. skupine

V sredo 13. 3. 2012 je 2. operativna skupina imela redne mesečne vaje na temo požarov v naravi. Na vajah so ponovili taktiko gašenja požarov v naravi, vozila GVGP -1, GVGP -2, GCGP -3 s katerimi razpolagamo v društvu in osebno zaščitno opremo za tovrstne intervencije. Namen vaje je bil obnovitev znanja iz gašenja požarov v naravi, pred začetkom spomladanskih in poletnih požarov v naravi, ki so v našem okolju zelo pogosti.

09. 03. 2013

Operativne vaje 1. in 4. skupine

V soboto 9. 3. 2013 sta 1. in 4. skupina opravili skupne operativne vaje. Na vajah so ponavljali vozle, vrste radijskih postaj, komunikacij (SIMPLEX in DUPLEX), pravilno komuniciranje po radijskih postajah, delovanje ZA-RE radijskih zvez,… Vaje so trajale uro in pol.

05. 01. 2013

Povzetek seminarja Elektrika za gasilce in fotovoltaika

V mesecu novembru 2012 se je član našega društva udeležil strokovnega seminarja Elektrika za gasilce in fotovoltaika, ki je potekal v prostorih policijske akademije v Tacnu. V soboto 5. januarja 2013 je na to temo bila predstavitev tem iz seminarja. Predstavitev je vodil gasilec, ki se je seminarja udeležil. Predstavljene so nam bile teme, kot so osnove elektrotehnike, zaščite pred električnim udarom, pravilna uporaba in izbira električnih agregatov za prve posredovalce, pravilna uporaba in vzdrževanje baterij… Nazadnje nam je bilo še predstavljena fotovoltaika in vse skrbi, ki se pojavljajo v gasilstvu v zvezi s tem načinom pridobivanja elektrike. Tako smo ponovili način delovanja sončnih elektrarn, komponente, ki jih tovrstne naprave imajo, zaščite,… Povedano nam je bilo kako se najbolje pripraviti na tovrstne intervencije, kako ustrezno posredovat na teh intervencijah,
kakšno preventivo lahko izvajamo na tovrstnem področju,… Predstavitev je trajala dve uri, organizirana pa je bila za celotno operativno enoto PGD Komen

05. 01. 2013

Vaje iz prve pomoči za operativno enoto PGD Komen

Znanje iz prve pomoči je za vsakega gasilca izjemno pomembno, zato so tovrstna usposabljanja v našem društvu redno izvajajo vsako leto. Tako smo tudi letos, v petek 5. 1. 2013 v društvu organizirali vaje iz prve pomoči za vso operativno enoto PGD Komen. Vaje so potekale v sodelovanju z reševalcem iz Reševalne postaje Tolmin, ki nam vsako leto pripravlja in izvaja vaje. Letošnje vaje so imele poudarek na pravilni imobilizaciji in izvleku ponesrečencev v primeru prometnih nesreč, padcev iz višin ali iz globin,… Najprej smo imeli v sejni sobi teoretično predstavitev uporabe vratne opornice, deske, zajemalna (lopatasta) nosila in uporaba KED sistema. Po tem je sledil še praktičen prikaz v garažah društva, kjer nam je najprej reševalec prikazal uporabo teh pripomočkov v praksi, nato smo se preizkusili še sami po skupinah.