PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2013

11. 01. 2013

Obisk 5. razreda OŠ Komen

V petek 11. 1. 2013 so naše društvo obiskali šolarji 5. razreda Osnovne šole Komen, z željo, da spoznajo delovanje prostovoljnega gasilstva v Sloveniji in delovanja našega društva.

Šolarje smo najprej sprejeli v sejni sobi, kjer smo jim predstavili kako je prostovoljno gasilstvo organizirano v Slovenji, kako poteka organizacija v prostovoljnem gasilskem društvu, kdo so člani, kako potekajo usposabljanja, intervencije,… Nato smo jim v klubskem prostoru ponudili topel čaj s piškoti, saj nas je v nadaljevanju čakal prikaz požara kuhinjskega olja in plinske jeklenke, kar smo izvedli na dvorišču društva. Na koncu smo šolarjem predstavili še vozila GVGP-2, GCGP-3 , GVC 16/25 in garderobe.