PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2014

29. 11. 2014

Obisk mentorjev Vatrogasne zajedinice Primorsko-goranske županije, Republika Hrvaška

V soboto 29. novembra 2014 so naše društvo obiskali hrvaški mentorji Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije.

Obisk našega društva je potekal v sklopu strokovne ekskurzije za hrvaške mentorje, ki jo je pripravila Mladinska komisija Kraške gasilske zveze in katere namen je bil spoznavanje dela z gasilsko mladino v Kraški gasilski zvezi.

V našem društvu jih je najprej sprejel poveljnik društva, ki jim je razkazal prostore društva in vozila. Predsednik PGD Komen, ki je tudi poveljnik OK regije je v nadaljevanju predstavil delovanje slovenskega prostovoljnega gasilstva (GZS,regije, zveze, prostovoljna društva,…) in Prostovoljno gasilsko društvo Komen.

Za konec pa so naši obiskovalci spoznavali delovanje Mladinske komisije Kraške gasilske zveze in organizacijo Gasilskega dneva za dan OŠ Komen, ki smo ga gasilci PGD Komen pripravili v letu 2012. Te tematike jim je predstavil predsednik Mladinske komisije PGD Komen, ki je hkrati tudi predsednik Mladinske komisije Kraške gasilske zveze.

Iz našega društva so hrvaški kolegi ekskurzijo nadaljevali v ZGRS Sežana in kasneje v PGD Materija.

07. 11. 2014

V PGD Komen začeli z osnovnim tečajem za gasilca

V petek 7. novembra 2014 smo v PGD Komen začeli z osnovnim tečajem za gasilca.

Na tečaju se tečajni osvajajo znanja o gasilskih pravilih in zakonodaji, gasilski preventivi, nevarnih snoveh, tehničnem reševanju, gasilskih taktikah, vrstah požarov, gasilskih armaturah in vozilih in še mnogo drugih znanj, ki jih moramo dandanes imeti gasilci. Tečajniki ta znanja osvajajo s teoretičnimi predavanji in praktičnimi vajami.

Tečaj obiskujejo člani PGD Komen, PGD Divača, PGD Senožeče, PGD Sežana in PGD Štjak.

19. 10. 2014

Dan reševalnih služb

Gasilci PGD Komen smo v nedeljo 19. 10. 2014 v sklopu meseca oktobra – meseca požarne varnosti za naše občane pripravili Dan reševalnih služb, ki se je začel ob 14.00 uri in zaključil ob 18.00 uri.

Na prireditvi so se obiskovalci lahko sprehodili skozi prostore PGD Komen, za gasilskim domom na naši stojnici spoznali naše delo in si vzeli priročne zgibanke o požarni preventivi in o tematiki letošnjega meseca požarne varnosti. Na ogled jim je bila razstavljena tudi naša oprema in vozila. Poleg gasilcev so se s kratkimi predstavitvami obiskovalcem predstavili še Policija, Jarmska reševalna služba, Enota reševalnih psov, NMP Sežana, Enota za dezaktiviranje neeksplodiranih bojnih sredstev in Potapljaška reševalna služba. Za vse obiskovalce je bila organizirana tudi predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskih eksternih defibrilatorjev.

Za zaključek prireditve pa smo gasilci PGD Komen v sodelovanju s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana pripravili predstavitveno vajo prometne nesreče, ki sta jo komentirala poveljnik ZGRS Sežana in zdravnica NMP Sežana.

11. 10. 2014

Čistilna akcija članov PGD Komen

V soboto 11. 10. 2014 smo v PGD Komen izvedli čistilno akcijo prostorov PGD Komen in okolice. V celoti smo očistili vse prostore našega društva in parkirišče za gasilskim domom. Tako smo pripravili prizorišče za prireditev Dan reševalnih služb, ki jo bomo izvedli v soboto 19. 10. 2014 v okviru meseca Oktobra – meseca požarne varnosti. Ob koncu delovne akcije smo si pripravili morski piknik.

01. 10. 2014

OKTOBER – mesec požarne varnosti

KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEJO VSI

Dragi občani in občanke!

Pred nami je mesec oktober, mesec požarne varnosti, ki je posvečen osebam s posebnimi potrebami. To so tiste osebe, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, in potrebujejo dodatno pozornost in skrb. To so predvsem osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami in gibalno ovirane osebe.

Vsak posameznik lahko tako doma kot v službi in drugod prispeva, k zagotavljanju varnosti za tovrstne osebe in sicer:
• Načrtujte pravočasno (za varno izvajanje evakuacije morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne. Preverite, ali so na evakuacijski poti ovire, ali so vratne odprtine in hodniki dovolj široki, ali so tla nedrseča, nakloni klančin ustrezni in drugo)
• Načrt evakuacije (bodite seznanjeni z načrtom evakuacije, ki mora biti prilagojen tudi gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam)
• Povejte, da potrebujete pomoč (če ste oseba s posebnimi potrebami oziroma njihov družinski člani ali skrbnik obvestite sosede, sodelavce, sošolce, učitelje in osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, da bodo ob evakuaciji potrebovali pomoč in kakšna naj bo ta pomoč)
• Bodite tisti, ki pomagate (ugotovite ali imate v stavbi osebe s posebnimi potrebami ter koliko jih je in kakšno pomoč bodo potrebovale. Z ostalimi stanovalci/ zaposlenimi se dogovorite, koliko oseb bo pomagalo pri evakuaciji in kakšne bodo njihove zadolžitve)
• Izvajajte vaje evakuacije (vaje evakuacije po potrebi izvajajte skupaj z gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi ter gibalno oviranimi osebami in z osebami, ki jim pomagajo. Nosilci izvedbe vaj evakuacije so osebe, odgovorne za izvajanje evakuacije v organizaciji – to nismo gasilci!)
• Pripomočki (razmislite o namestitvi mehanskih pripomočkov za premagovanje višinskih razlik – stopniščna dvigala, klančine ipd. Ne pozabite na pripomočke, nujne za ohranitev življenja (respirator, aspirator, nahrbtnik s kisikom ipd.), bergle, invalidski voziček, belo palico, psa vodnika in drugo)
• Sistemi za javljanje požarov (razmislite o namestitvi ustreznih naprav ali sistemov za javljanje in alarmiranje – opozarjanje z zvokom, svetlobo ipd.)

V Občini Komen bomo tudi gasilci PGD Komen aktivno sodelovali pri osveščanju naših občanov in občank o tej tematiki. Na javna mesta bomo postavili zgibanke in plakate, ki jih je v ta namen izdala Uprava za zaščito in reševanje RS.

V nedeljo 19. oktobra 2014 bomo organizirali dan zaščite in reševanje, kjer boste lahko vsi spoznali reševalne službe in njihove dejavnosti (glej arhiv na naši spletni strani).

Ne pozabite!
Na številko 112 lahko pokličete ali pošljete kratko sporočilo (SMS), če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Na številko 112 lahko brezplačno kličete s stacionarnega ali mobilnega telefona (čeprav je račun prazen) v vseh državah Evropske unije.

Ob klicu na številko 112 povejte ali sporočite:
– kdo kliče,
– kaj se je zgodilo,
– kje se je zgodilo,
– kdaj se je zgodilo,
– koliko je ponesrečencev,
– kakšne so poškodbe,
– kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
– kakšna pomoč je potrebna.

Povzeto po literaturi Gasilske zveze Slovenije

06. 09. 2014

Izlet PGD Komen 2014

V soboto 6. 9. 2014 smo se člani našega društva odpravili na izlet PGD Komen v Pulo. Izlet se je začel ob 7.00uri zjutraj, ko smo štartali iz Komna proti Puli. Najprej nas je pot vodila v Javno vatrogasno postrojbo Pula, kjer nam je bilo predstavljeno delovanje poklicnih gasilcev v Puli in njihova oprema. Nato smo izlet nadaljevali z ogledom mesta Pule. Popoldanski čas smo izkoristili za osvežitev v morju na plaži Verudela. Za konec smo se odpravili še na večerjo na kmečki turizem Dušani v vasi Dušani. Domov smo se vrnili v zgodnjih jutranjih urah.

18. 05. 2014

Slovesnost ob prevzemu novega vozila GVM – 1

V nedeljo 18. maja 2014 smo v našem društvu organizirali prevzem novega vozila GVM -1. Slovesnost se je začela ob 17:30, otovorila jo je skupina harmonikašev Niko Polesa iz Kozine. Slovesnost se je nadaljevala s postrojem gasilcev, predstavitvijo vozila, za kar so poskrbeli mladinci PGD Komen, govorom župana Občine Komen in predsednika društva PGD Komen, prevzemom vozila, ki ga je poveljniku PGD Komen predal župan, recitacijo pesmice, ki jo je recitiral pionir PGD Komen in blagoslovom vozila. Vse zbrane sta nagovorila še predsednik Kraške gasilske zveze in predsednik sveta OK regije. Program so večkrat glasbeno popestrili harmonikaši in Pihalni orkester Komen. Slovesnost se je zaključila z nastopom komičarke »Žena gasilca Pepija« iz Komna.

Po zaključku so bili vsi obiskovalci vabljeni, da nazdravijo s kozarcem šampanjca, poskrbljeno je bilo tudi za pogostitev. Po slovesnosti je bila načrtovana zabava z bendom, ki pa smo jo odpovedali zaradi napovedanega slabega vremena.

05. 04. 2014

Člani PGD Komen sodelovali na 5. dnevu za spremembe

V soboto 5. aprila 2014 je v Sloveniji potekal 5. dan za spremembe, to je dan ko so se lokalne skupnosti organizirale za pomoč starejšim, čiščenje in urejanje okolic in druga prostovoljna dela.

Gasilci PGD Komen smo tako na ta dan pomagali pri čiščenju občine. Z drugimi prostovoljci smo se zbrali ob 9.00 uri zjutraj pred Kulturnim domom Komen kjer je bil začetek akcije. Na poti KOMEN – SVETO – PRESERJE – KOMEN smo zbirali odpadke, ki smo jih razporedili in predali komunalni službi. Več o sami akciji si lahko preberete tukaj: 5. dan za spremembe.

Na prostovoljni akciji je sodelovalo pet gasilcev PGD Komen.

29. 03. 2014

Občni zbor PGD Komen 2014

V soboto 29. marca je potekal redni Občni zbor PGD Komen.

Na občnem zboru so člani društva prisluhnili poročilom predsednika in poveljnika PGD Komen, poročilu blagajnika, predsednika komisije za delo z mladino, komisije za delo z veterani, komisije za delo s članicami in nadzornemu odboru. Predstavljen je bil plan dela društva za leto 2014, vse zbrane pa so pozdravili župan občine Komen g. Danijel Božic, predsednik in poveljnik KGZ, direktor poklicne enote ZGRS Sežana in predstavniki društev Štjak, Materija, Sežana ter našega pobratenega društva Zgornja Kungota. Na koncu so bila podeljena še priznanja in odlikovanja.

28. 02. 2014

Zaključeni tečaji za uporabo defibrilatorjev v Občini Komen

V lanskem letu 2013 je PGD Komen v sodelovanju z drugimi društvi v Občini Komen organiziralo humanitarno akcijo za nabavo avtomatskih eksternih defibrilatorjev.

Zato smo v začetku leta 2014 v PGD Komen v sodelovanju z dr. Katjo Šantelj organizirali tečaj za temeljne postopke oživljanja in uporabo avtomatskih eksternih defibrilatorjev za vse občane Občine Komen. Na tečaj se je skupno prijavilo 42 tečajnikov. Tečajniki so bili razdeljeni v dve skupini, tako je tečaj potekal dvakrat. Enkrat v januarju in enkrat v februarju, potekal pa je dva dni. Na tečaju so tečajniki spoznali vzroke za zastoj srca, spoznali so pravilno izvajanje masaže srca in umetnega dihanja ter uporabo defibrilatorja. Vse postopke so tudi preizkusili na umetni lutki in z uporabo trening AED-ja. Tečaj je bil za vse udeležence brezplačen.

Tečaj ne bi mogli izvesti brez pomoči dr. Katje Šantelj in reševalca NMP Sežana Andraža Žiberna, zato se jima ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo. Vse delo, ki sta ga opravila sta ga opravila prostovoljno.