PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2014

04. 12. 2014

Redne mesečne vaje 5. operativne skupine

V četrtek 4. 12. 2014 so potekale redne mesečne vaje 5. operativne skupine.

Tema tokratnih vaj je bila uporaba dvižnih blazin. Najprej smo ponovili teorijo iz dvižnega in tesnilnega programa, nato smo v garažah preizkusili delovanje blazin z dviganjem vozila GVGP-1 in reševanjem ujete osebe.

 

16. 10. 2014

Vaje iz tehničnega reševanja v ZGRS Sežana

V četrtek 16. 10. 2014 so za tehnične reševalce PGD Komen potekale vaje iz prometnih nesreč na poligonu ZGRS Sežana.

S poklicnim gasilcem ZGRS Sežana (ki je tudi sicer inštruktor na ICZR Ig) smo izvedli dve vaji. V obeh primerih je šlo za prometno nesrečo pri kateri je vozilo trčilo v rob objekta ali drevesa. Pri prvi vaji sta bili ukleščeni osebi spredaj, pri drugi vaji pa zadaj. Gasilci so morali s tehničnim posegom čim hitreje in varno rešiti poškodovance.
Ob koncu vsake vaje smo izvedli analizo vaje z inštruktorjem.

 

18. 09. 2014

Septembrske vaje 1, 4, 5 operativne skupine

V sredo 18. 9. 2014 so v PGD Komen potekale redne mesečne vaje 1, 4 in 5 operativne skupine. Vaje so bile razdeljene na tri točke na katerih smo obravnavali armature za izdelavo penila, prometno zavarovanje ceste in hitre iznose ponesrečencev iz poškodovanih vozil.

Na koncu smo izvedli vajo požara na prometnem sredstvu – avtomobilu.

 

13. 09. 2014

Zaključna vaja za tečaj »Vodja enote«

V soboto 13. septembra 2014 je za tečajnike tečaja »Vodja enote« Kraške gasilske zveze potekala zaključna vaja na IZCR Ig.

Vaje so se začele ob 7:30 zjutraj, ko smo se porazdelili na štiri skupine po devet gasilcev. Vsaki skupini je bil dodeljen en inštruktor, ki je skupino spremljal cel dan. Skupine so izvajale vaje na štirih točkah, točke so zajemale vaje iz požarov na visokih zgradbah, gašenje notranjih požarov, preiskovanje zadimljenih prostorov in gašenje polno razvitih požarov na objektih. Na vsaki točki so se izvedle štiri vaje z različnimi scenariji, vsako vajo je vodil eden izmed tečajnikov. Namen vaj je bil preizkusiti znanje tečajnikov iz vodenja enote na intervencijah.

Tečaj, ki je trajal pol leta (od januarja 2014) je uspešno zaključilo 23 tečajnikov Kraške gasilske zveze, tako je KGZ bogatejša za 23 novih vodij enote, od tega jih je sedem iz našega društva. S tem tečajem pridobijo gasilci tudi čin »Nižji gasilski častnik«.

 

04. 09. 2014

TEHNIČNO REŠEVANJE IN NEVARNE SNOVI – Posvet

V četrtek 4. septembra 2014 je v Postojni potekal posvet o tehničnem reševanju in nevarnih snoveh, ki so ga organizirali GZS, URSZR in PGD Postojna.

Na posvetu se je zvrstilo veliko predavateljev, ki so nam predstavili intervencijo ŽLED 2014, tehnično reševanje v prometnih nesrečah tovornih vozil, dekontaminacije pri delu z nevarnimi snovmi, orodja in snovi za nevtralizacijo nevarnih snovi, ukrepi pri nesrečah v katerih so vključene žive živali, ugotovitve analize časovne pokritosti izvajanja dejavnosti GEŠP, aktualnosti na področju aplikacije GEŠP ter razvojne rešitve za informacijsko podporo vodenju velikih intervencij, predstavilo se je podjetje WEBO d.o.o. z novimi izdelki,…

Posvet je trajal od 14.00 do 20.00 ure, udeležili so se ga štirje člani našega društva.

 

27. 08. 2014

Vaje članic – LESTVE

V sredo 27. avgusta 2014 so bile redne operativne vaje članic. Na tokratnih vajah so članice obnavljale znanje iz lestev.
Pogledale so si vse vrste lestev, ki jih imamo v našem društvu, njihovo uporabo, pravilno postavitev, zavarovanje, varno delo na višini,…

 

16. 08. 2014

Vaje za vodjo enote v ZGRS Sežana

V soboto 16. avgusta 2014 so v ZGRS Sežana potekale zadnje vaje tečaja za vodjo enote KGZ. Namen vaj je bil ponovitev znanja in priprava tečajnikov na zaključne vaje, ki bodo potekale v ICZR na Ig-u 13. septembra 2014.
Tečajniki so bili najprej razdeljeni v dve skupini. Vaje so zajemale dve točke. Na prvi točki so potekale vaje iz požarov na visokih stavbah, preiskovanja prostorov in reševanje ujetih oseb, postavitev lestev,… Na drugi točki so potekale vaje iz požarov na objektih in v kleteh, reševanje ujetih gasilcev, gašenje polno razvitih požarov na objektih,…
Na vsaki točki so se vaje večkrat ponovile, tako da so vsi tečajniki vsaj enkrat vodili enoto. Za konec se je izvedla še zaključna vaja z vsemi tečajniki.

 

20. 06. 2014

Vaje operativnih skupin JUNIJ 2014 – požari na objektih

V 13. 6. 2014 in 20. 6. 2014 so vse operativne skupine PGD Komen izvedle več vaj na temo požarov na objektih. Scenarij vaj je bil, da je v Komnu prišlo do požara na objektu, pogrešani je bilo več oseb. Naloga je bila odkriti ponesrečene osebe in jih rešiti, najti izvor požara in ga pogasiti.

Vse vaje so nadzorovali izkušeni gasilci PGD Komen, med katerimi je bil tudi podpoveljnik PGD Komen. Med izvajanjem vaj so opazovali delo gasilcev in vodje, oprezali za morebitnimi napakami, itd.
Namen vaj je bil ponovitev vseh postopkov in armatur, ki se uporabljajo v takih posredovanj (uporaba IDA, trodelni napad, vstopanje v zadimljene prostore, preiskovanje zadimljenih prostorov, iznos ponesrečencev, uporaba tempesta, uporaba lestev,…).

Po zaključku vsake vaje je sledila še analiza, kjer so svoje opazke najprej povedali gasilci, ki so vajo opazovali nato pa so svoja opažanja podali še udeleženci vaje.

 

04. 06. 2014

Operativne vaje 5. skupine

V sredo 4. 6. 2014 so potekale redne operativne vaje 5. skupine. Na vaje je bila povabljena tudi skupina članic.

Tema tokratnih vaj so bili požari v naravi. Na vajah smo najprej ponovili osnove o požarih v naravi (kako nastanejo, taktike gašenja, nevarnosti na tovrstnih intervencijah,…). Nato smo med kontroliranim zažigom preizkusili vozila in gašenje z vodo, metlami, izpihovalci zraka, naprtnjačami,

 

26. 04. 2014

Operativne vaje 4. skupine – notranji napadi

V soboto 26. 4. 2014 je imela 4. operativna skupina PGD Komen operativne vaje. Vaje so bile namenjene ponavljanju postopkov pri preiskovanju zadimljenih prostorov, iskanje pogrešanih oseb in reševanje ter nudenje prve pomoči. Vaja je bila zastavljena tako, da je prišlo do požara v stanovanjskem objektu, več oseb naj bi bilo pogrešanih. Naloga je bila preiskati prostore, odkriti izvor požara in ponesrečence. Vaje smo večkrat ponovili, pri čemer so si vloge gasilci izmenjevali. Po vsaki vaji smo pokomentirali vse odločitve in predvsem napake. Vaje sta vodila poveljnik in podpoveljnik PGD Komen.