PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Intervencije v letu 2015

14. 12. 2015 ob 11:49 uri

66. Nudenje prve pomoči, Komen

ReCO Postojna nas je obvestil, da je v OŠ Komen eno osebo stresla elektrika. Na lokaciji smo poškodovani osebi, za katero smo ugotovili, da je ni stresla elektrika, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so poškodovanega prevzeli in prepeljali v nadaljnjo oskrbo. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, NMP Sežana in dežurna zdravnica. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še sedem gasilcev.

11. 11. 2015 ob 20:59 uri

65. Prometna nesreča, Štanjel – Sp. Branica

ReCO Postojna nas je obvestil o prometni nesreči na kolovozni cesti Štanjel – Sp. Branica. Ob prihodu na lokacijo smo skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana nudili pomoč poklicnim gasilcem GRC Ajdovščina, ki so že bili na lokaciji. Zavarovali smo kraj nesreče in ga sanirali, ter nudili razsvetljavo policistom. Na intervenciji je sodelovalo 12 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, trije poklicni gasilci GRC Ajdovščina in Policija. V gasilskem domu PGD Komen je bilo v pripravljenosti še 12 ljudi. V prometni nesreči je bilo udeleženo eno vozilo in dve osebi.

01. 11. 2015 ob 12:40 uri

64. Vetrolom, Štanjel

ReCO Postojna nas je telefonsko obvestil, da se je v Štanjelu nagnil drog in da ogroža stanovanjsko hišo. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da gre za drog optičnega kabla in da so ga vaščani deloma že stabilizirali. Drog smo skupaj z delavcem elektro podjetja dodatno zavarovali in utrdili. Dokončno sanacijo bo opravilo telekomunikacijsko podjetje, ki skrbi za optično omrežje. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom in delavec elektro podjetja.

01. 11. 2015 ob 07:54 uri

63. Dimniški požar, Škrbina

ReCO Postojna nas je obvestil o dimniškem požaru v vasi Škrbina. Po prihodu na lokacijo smo opravili pregled dimnika in ugotovili, da gori v kapi dimnika. Gašenje ni bilo potrebno, počakali smo, da so saje izgorele, pregledali dimniško tuljavo in okolico dimnika s termokamero in očistili dimnik. O požaru je bila obveščena tudi dimnikarska služba. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, delavec elektro podjetja in dimnikar. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti 10 ljudi.

27. 10. 2015 ob 12:52 uri

62. Tehnična pomoč (reševanje ljudi), Komen

ReCO Postojna nas je obvestil, da je oseba skočila v vodnjak. Ob prihodu na lokacijo smo osebo rešili iz vodnjaka in jo predali v oskrbo reševalcem. Na intervenciji je skupaj sodelovalo 14 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma, poklicna gasilska enota ZGRS Sežana, reševalci NMP Sežana, dežurna zdravnica in policisti PP Sežana. Še šest gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu.

24. 10. 2015 ob 11:19 uri

61. Prometna nesreča, Kobdilj – Manče

ReCO Postojna nas je obvestil, da je na cesti Kobdilj – Manče padel motorist. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je motorist pri padcu drsel po cestišču in nato padel v suho strugo reke Raše, približno 6-8m globoko. S poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo zavarovali cestišče in nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu. Po zdravstveni oskrbi reševalcev NMP Sežana in dežurnega zdravnika smo ga prenesli iz rečne struge do rešilca. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, dva člana PGD Komen, ki sta prišla na kraj dogodka pred drugimi reševalnimi službami, dva poklicna gasilca ZGRS Sežana, reševalci NMP Sežana, dežurni zdravnik in Policija. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 13 gasilcev.

17. 10. 2015 ob 18:51 uri

60. Odstranjevanje sršenov, Preserje pri Komnu

Občan nas je obvestil, da so se mu v zračniku kuhinjske nape naselili sršeni. Na lokaciji smo ugotovili, da je gnezdo sicer na vrhu zračnika in da se sršeni nahajajo v cevi kuhinjske nape. Napo smo razstavili, gnezdo na vrhu zračnika in v cevi nape odstranili in zračnik očistili. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.

14. 10. 2015 ob 16:24 uri

59. Grožnja meteornih voda, Brje

Vodstvo Občine Komen nas je obvestilo o zamašenem jašku v vasi Brje. Zaradi hudega naliva je meteorna voda ostajala na cestišču, ki je ogrožala promet in bližnjo hišo. Na lokaciji smo odmašili jašek in ga očistili. Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.

13. 10. 2015 ob 10:12 uri

58. Prometna nesreča, Gorjansko – MP Gorjansko

ReCO Postojna nas je obvestil o prometni nesreči na ceti Gorjansko – MP Gorjansko, v kateri je udeleženo eno vozilo, ki leži na boku. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je oseba še vedno v vozilu. Skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo naletno in protipožarno zavarovali kraj prometne nesreče, ter nudili prvo pomoč. Ob prihodu reševalcev smo s tehničnim posegom lažje poškodovano osebo rešili iz vozila. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, reševalci NMP Sežana in policija PP Sežana. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še šest gasilcev.

12. 10. 2015 ob 19:16 uri

57. Odstranjevanje sršenov, Brestovica; Sveto

Občana sta nas obvestila, da so v hišah odkrili sršenje gnezdo.
Najprej smo posredovali v Brestovici, kjer smo odkrili sršenje gnezdo v zračniku stanovanjske hiše. Gnezdo smo odstranili in zračnik očistili.
Drugo posredovanje je bilo potrebno v vasi Sveto. Tudi na tej lokaciji smo ugotovili, da se sršenje gnezdo nahaja v zračniku stanovanjske hiše. Gnezdo smo odstranili in zračnik očistili.
Na intervenciji je sodelovalo 5 gasilcev PGD Komen z enim vozilom.