PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2015

20. 12. 2015

Eksterna usposabljanja gasilcev PGD Komen v letu 2015

V PGD Komen se gasilci skozi leto redno usposabljamo za delo na različnih vrstah intervencij.

Usposabljamo se v društvu z operativnimi vajami, na nivoju Kraške gasilske zveze, v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana in na državnem nivoju na t.i. eksternih usposabljanjih, ki potekajo na poligonih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (IZCR) na IG-u in podružnicah v Sežani in Pekrah.

Z eksternimi usposabljanji gasilci pridobijo specialnosti za delo z gasilsko opremo in orodji (npr. izolirnimi dihalnimi aparati, radijskimi zvezami, opremo za nevarne snovi, tehnično reševanje,…). V ICZR Ig potekajo tudi obnovitveni tečaji za gasilce, ki te specialnosti že imajo. V povprečju tečaji trajajo dva dni, najobsežnejši pa tudi do štiri dni.

V letu 2015 so naši gasilci opravili naslednje tečaje:

– Osnovni tečaj za gasilca: 12 gasilcev
– Nadaljevalni tečaj za gasilca: 8 gasilcev
– Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A: 2 gasilca
– Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B: 3 gasilci
– Tečaj za tehničnega reševalca: 8 gasilcev
– Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi: 1 gasilec
– Tečaj za bolničarja: 10 gasilcev
– Tečaj za vodjo čolna: 3 gasilci
– Tečaj za delo z motorno žago: 4 gasilci
– Usposabljanje za informatiko: 1 gasilec
– Obnovitveni tečaj za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov: 1 gasilec
– Obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca: 1 gasilec
– Obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem: 1 gasilce
– Testiranje sodnikov za sojenje gasilsko – športih disciplin: 1 gasilec

 

05. 12. 2015

Gasilci PGD Komen zaključili nadaljevalni tečaj za gasilca

V soboto 5. decembra 2015 je na poligonu poklicne enote ZGRS Sežana potekal zaključek nadaljevalnega tečaja za gasilca, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza.

Tečaj je potekal od meseca oktobra in je skupno obsegal 90ur. Skozi tečaj, ki je obsegal teoretična predavanja in praktične vaje so tečajniki obnovili znanje, ki so ga pridobili na osnovnem tečaju za gasilca. Za zaključek tečaja so tečajniki pisali zaključni izpit in opravili več zaključnih vaj.
Tečaja se je iz PGD Komen udeležilo 8 gasilcev pripravnikov, nekaj naših članov pa je na tečaju sodelovalo v vlogi predavateljev in inštruktorjev.
Z zaključenim nadaljevalnim tečajem za gasilca so gasilci zaključili pripravništvo in postali operativni gasilci.

Člani PGD KOMEN vsem tečajnikom iskreno čestitamo!

 

21. 11. 2015

Požarna vaja “Mizarstvo Makovec 2015”

V soboto 21. novembra 2015 smo gasilci PGD Komen v sodelovanju s podjetjem Mizarstvo Makovec izvedli požarno vajo v njihovem podjetju.

Gasilci smo prejeli poziv ob 11:17. Prijava je bila, da je prišlo do požara v skupnih prostorih podjetja Mizarstvo Makovec v Komnu, da je osebje evakuirano in da ni pogrešanih oseb.
Ob prihodu na lokacijo smo dobili informacijo, da so ob ponovnem štetju ugotovili, da eno osebo pogrešajo. Z notranjimi napadi smo preiskali prostore, odkrili pogrešano osebo in ji nudili prvo pomoč, odkrili žarišče požara in ga pogasili. Na željo vodstva podjetja je za vajo vedelo le najnujnejše osebje v podjetju. S tem so želeli preizkusiti odziv zaposlenih ob izrednem dogodku.
Po vaji je sledil ogled podjetja s poudarkom na protipožarnih sistemih, ki jih imajo v podjetju in postopkih, ki jih izvajajo v primeru požara. Ob vrnitvi v gasilski dom smo pospravili opremo in izvedli analizo vaje.

V sami vaji je skupno sodelovalo 15 gasilcev s tremi vozili, na ogledu podjetja pa skupno 27 gasilcev PGD Komen. Z aktivnostmi smo zaključili ob 13:15uri.

 

29. 10. 2015

Operativne vaje 5. skupina – vrvna tehnika

V četrtek 29. oktobra 2015 je 5. skupina izvajala redne vaje. Tema vaj je bila vrvna tehnika. Izobraževanje je vodil naš gasilec, ki je sicer zaposlen v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana in dodatno usposobljen za delo z vrvno tehniko.

Na vajah smo spoznavali osnove, ki jih moramo poznati pri delu z vrvno tehniko in se pobližje spoznali z opremo, ki jo je pred kratkim nabavilo naše društvo. Vaje so bile prve v sklopu več vaj, ki bodo še sledile in na katerih se bomo naučili osnovnih tehnik vrvne tehnike (plezanje, spuščanje, varovanje,…).

 

17. 10. 2015

Operativne vaje iz delovnih nesreč

V soboto 17. oktobra 2015 smo se operativni gasilci usposabljali iz tehničnih posredovanj v primeru delovnih nereč. Vaja je predvidela delovno nesrečo traktorja, ki je prevažal hlodovino.

Gasilci smo izvedli več vaj. V vajah smo spreminjali mesto vkleščenja poškodovane osebe in položaj hlodovine, zato da smo se preizkusili v različnih razmerah. Namen vaje je bil preizkusiti čim več različnih taktičnih postopkov pri tovrstnih posredovanjih in uporabo različne opreme.

 

28. 05. 2015

Operativne vaje 1. in 5 skupine – tehnično reševanje, požari na prometnih sredstvih

V četrtek 28. maja 2015 so potekale redne mesečne vaje 1. in 5 operativne skupine.

Gasilci so izvedli dve vaji. Prva vaja je predvidevala prometno nesrečo v kateri je bila ponesrečena ena oseba. Gasilci so s tehničnim posegom osebo rešili iz vozila. Pri tej vaji so gasilci ponovili zanje pri ravnanju z opremo za tehnično reševanje in nudenje prve pomoči. Drugi sklop vaje je bil gašenje požara prometnega sredstva. Pri tej vaji so gasilci avto namenoma zažgali, opazovali razvoj požara avtomobila in ga na koncu pogasili.

Obe vaji je vodil gasilec, ki je član našega društva in zaposlen v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana.

 

23. 05. 2015

Vaje prve pomoči za operativno enoto PGD Komen

V soboto 23. maja 2015 smo imeli gasilci PGD Komen vaje prve pomoči za vso operativno enoto.

Vaje so bile razdeljene na tri delovne točke med katerimi smo se gasilci izmenjevali po skupinah. Na točkah smo obnavljanji znanje iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED, oskrbe ran in imobilizacije, varno snemanje čelad motoristom, pravilno nameščanje vratne opornice, uporabe zajemalnih nosil, uporaba KED za imobilizacijo hrbtenice, pravilen iznos ponesrečenca iz avtomobila itd.
Inštruktorji na delovnih točkah so bili dipl. medicinska sestra Tine Furlan, reševalec Klemen Nardin oba zaposlena na NMP Sežana in reševalec Sašo Rosič reševalec v NMP Tolmin.

Vsem trem se gasilci in gasilke PGD Komen zahvaljujemo za vložen trud in čas, ki so nam ga namenili!

 

09. 05. 2015

Vaja IPS za operativno enoto PGD Komen

V soboto 9. maja 2015 smo operativni gasilci PGD Komen izvedli vajo Intervencijsko poveljniškega sistema (okrajšava IPS), ki jo je pripravilo poveljstvo PGD Komen.

Vaja je predvidevala velik požar v naravi na hribu Zajčevc. Na požar je bilo aktiviranih pet enot, ki so jih predstavljala vozila PGD Komen. Na vaji se je tako kot v realni situaciji vzpostavilo sprejemno mesto, kamor so prihajale enote in od koder so bile razposlane na sektorje, kjer so izvajali gašenje. Delo enot je bilo koordinirano iz štaba, ki smo ga vzpostavili ob podpori Poveljniškega vozila PV-2 Gasilske zveze Slovenije. Na vsako delovno mesto (sprejemno mesto, štab, vodje intervencije, vodja sektorja,…) je bilo razporejeno več gasilcev. Za boljše komunikacije radijskih zvez je bil uporabljen tudi mobilni repetitor.

Namen vaje je bil, da se operativni gasilci PGD Komen spoznamo z delovnimi nalogami, ki jih prinaša sistem štabnega vodenja, možnosti vodenja, ki nam jih nudi poveljniško vozilo PV-2, delovanje mobilnega repetitorja in njegova uporaba na terenu ter seveda da odkrijemo morebitne napake in izboljšave. Poleg članov PGD Komen so se vaje udeležili še predstavniki Civilne zaščite Občine Komen.

Vajo sta opazovala poveljnik poklicne enote ZGRS Sežana in poveljnik Kraške gasilske zveze, ki sta ob koncu vaje podala tudi analizo in predloge za izboljšave.

Poznavanje IPS je za naše člane zelo pomembno, saj moramo ob vsakem večjem požaru v naravi in drugih večjih intervencijah vzpostaviti štabno vodenje, zato da ob prihodu drugih enot zagotovimo učinkovito razporejanje enot, vodenje evidenc nad številom enot, lažje predajanje vodenja intervencij ob zamenjavi ekip… Vajo IPS v našem društvu izvajamo enkrat letno, pred začetkom poletne sezone.

 

25. 04. 2015

Spoznavanje orodja za tehnično reševanje

V mesecu februarju se je osem članov PGD Komen udeležilo usposabljanja za tehničnega reševalca na ICZR Ig. Tečaj so vsi gasilci uspešno zaključili.

V soboto 25. aprila 2015 smo za nove tehnične reševalce pripravili vaje iz tehničnega posredovanja, z namenom, da se gasilci dodatno spoznajo z opremo, ki jo imamo v našem društvu. Vajo sta pripravila in vodila poveljnik in podpoveljnik društva. Gasilci so v sklopu vaje na enem vozilu preizkušali uporabo in zmogljivosti orodja.
Na teh vajah je bil namen le spoznavanje opreme in zmogljivosti, po teh vajah čaka gasilce naprednejše usposabljanje v poklicni enoti ZGRS Sežana, kjer bodo s poklicnimi gasilci vadili posedovanje v prometnih nesrečah.

 

10. 04. 2015

Vaje tehničnega reševanja

V petek 10. aprila 2015 smo se gasilci PGD Komen usposabljali za posredovanje na prometnih nesrečah.

Vaje so potekale na poligonu poklicne enote ZGRS Sežana. Na usposabljanju smo se razdelili na dve skupine, vsaka skupina je izvedla po eno vajo. Scenarij prve vaje je bil, da je vozilo na boku, drugi scenarij pa da je vozilo na kolesih.
Vaje je vodil poklicni gasilec ZGRS Sežana, ki je tudi sicer inštruktor za tehnična posredovanja na gasilski šoli ICZR Ig.
Na teh vajah gasilci obnavljamo znanja pri delu z orodji (hidravlične škarje, razpirala, cilindri,…), postopki in načini reševanja v tovrstnih intervencijah.