PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Mladina v letu 2015

20. 02. 2015

Mladinci spoznavali nosila

V petek 20. februarja 2015 smo z našimi mladinci spoznavali zajemalna nosila in njihovo uporabo.

Mentorji smo mladincem predstavili vrsto nosil, pristop do ponesrečenca, namestitev vratne opornice, različne načine nameščanja ponesrečenca na nosila, fiksacija glave in zavarovanje ponesrečenca na nosilih. Vaje niso bile zahtevne in prilagojene mladincem, namen pa je bil predstavitev enega izmed orodij, ki jih gasilci uporabljamo in jih bodo uporabljali tudi mladinci, ko bodo enkrat postali gasilci.

 

31. 01. 2015

Vaje prve pomoči za mladince PGD Komen

V soboto 31. 1. 2015 smo za mladince PGD Komen pripravili vsako letne vaje iz prve pomoči. Vaje so bile razdeljene na dva sklopa in sicer v prvem sklopu so mladinci ponovili pristop do poškodovane osebe, ocena stanja, položaj za nezavestnega in temeljne postopke oživljanja. V drugem sklopu pa so mladinci spoznavali kompresijsko obvezo in obvezo kolen/komolca, ter imobilizacijo. Na naslednjih vajah bomo obravnavali še obvezo glave in uporabo nosil.

Pri izvedbi vaj nam je pomagal reševalec NMP Sežana, Andraž Žiberna za kar se mu v imenu mladine PGD Komen zahvaljujemo.

23. 01. 2015

Pionirji spoznavali osebno zaščitno opremo

V petek 23. 1. 2015 so naši mentorji pionirjem predstavili osebno zaščitno opremo gasilca.

Pionirji so spoznali kombinezon za gašenje požarov v naravi, težko ognjevarno obleko in dežno obleko, čelado za lažje tehnične intervencije in požare v naravi in čelado za zahtevnejše intervencije. Naši mentorji so mladini razložili razlike med oblekami in namen uporabe, seveda pa so lahko vso opremo pionirji tudi preizkusili na sebi.