PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Intervencije v letu 2015

26. 03. 2015 ob 19:46 uri

26. Prometna nesreča, Klanec – Brestovica

ReCO Postojna nas je obvestil o prometni nesreči med Klancem in Brestovico in da je ena oseba ukleščena v vozilu. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da v vozilu ni nikogar. Očividci so nam povedali, da na mestu nesreče niso videli nobene poškodovane osebe. Skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo zavarovali mesto nesreče in vozilo, ter začeli preiskovati bližnjo okolico. Čez nekaj časa se je ponesrečenec sam vrnil na mesto nesreče, kjer so ga oskrbeli reševalci NMP Sežana. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, štirje poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom, NMP Sežana in policija PP Sežana. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 11 gasilcev.

22. 03. 2015 ob 00:24 uri

25. Požar v naravi, Zagrajec – Vojščica

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi med Zagrajcem in Vojščico. Na lokaciji smo ugotovili, da gre za manjši požar, ki ga je že pogasil prijavitelj. Požarišče smo zalili z vodo. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma, v gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 10 gasilcev.

13. 03. 2015 ob 01:26 uri

24. Požar v naravi, nad vasjo Vale

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi nad vasjo Vale pri Brestovici. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da gori v gozdu na težko dostopnem terenu in da je ogenj na območju Občine Miren-Kostanjevica. To smo sporočili ReCO Nova Gorica, ki je aktiviral osrednjo gasilsko enoto PGD Kostanjevica na Krasu in poklicno gasilsko enoto JGRZD Nova Gorica. Požar smo s skupnim delom omejili in ga pogasili, na požarni straži so ostali gasilci PGD Kostanjevica na Krasu. Pogorelo je 2Ha površine. Na intervenciji je sodelovalo 18 gasilcev PGD Komen s štirimi vozili, 5 poklicnih gasilcev ZGRS Sežana z dvema voziloma, gasilci PGD Kostanjevica na Krasu, poklicni gasilci JZGRD Nova Gorica in Policija.

03. 03. 2015 ob 15:30 uri

23. Požar v naravi, Brje – Tublje

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi pri vasi Gorjansko. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da gori trava in grmičevje na relaciji Brje – Tublje. Skupaj z poklicnimi gasilci ZGRS Sežana smo požar omejili in pogasili. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in dva gasilca ZGRS Sežana z enim vozilom. Pogorelo je približno 1 ha površine.

27. 02. 2015 ob 15:25 uri

22. Požar v naravi, Volčji Grad

ReCO Postojna nas je obvestil o požaru v naravi med Gorjanskim in Komnom. Ob izvozu nas je ReCO obvestil, da je požar mogoče pri vasi Preserje. Zato je ena ekipa iskala požar proti vasi Gorjansko, druga pa proti vasi Preserje. Po pogovoru s prijaviteljem smo locirali požar pri vasi Volčji Grad, kjer smo ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje in da naše posredovanje ni potrebno. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z enim vozilom. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še 9 gasilcev.

10. 02. 2015 ob 15:14 uri

21. Delovna nesreča, Štanjel

ReCO Postojna nas je obvestil, da se je pri vasi Štanjel zgodila delovna nesreča s traktorjem. Na lokaciji smo skupaj s poklicnimi gasilci ZGRS Sežana pomagali reševalcem NMP Sežana in dežurni zdravnici pri oskrbi hudo poškodovanega ponesrečenca in ga pripravili za helikopterski prevoz. Na intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, poklicni gasilci ZGRS Sežana, reševalci NMP Sežana in dežurna zdravnica, Policija in Helikopterska Nujna medicinska pomoč (HNMP). V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še osem gasilcev.

06. 02. 2015 ob 17:56 uri

20. Vetrolom, Komen

ReCO Postojna nas je obvestil, da velika smreka ogroža stanovanjsko hišo. Ob prihodu na lokacijo smo ugotovili, da se je drevo nagnilo proti stanovanjski hiši zato smo se odločili, da drevo podremo. Na intervenciji je sodelovalo 12 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma in dvema traktorjema opremljenima z močnejšimi vitli, s katerimi smo si pomagali pri podiranju drevesa. V gasilskem domu je bilo v pripravljenosti še pet gasilcev.

06. 02. 2015 ob 16:26 uri

19. Vetrolom, Komen

ReCO Postojna nas je telefonsko obvestil, da se je velika veja utrgala od drevesa pri OŠ Komen. Ob prihodu na lokacijo, smo ugotovili, da je drevo močno poškodovano in da bi v primeru dodatnega padanja vej ali celo podrtja drevesa, drevo ogrožalo pešce na pločniku, cestni promet in kable elektro omrežja. Vodja intervencije je zaradi navedenih razlogov odredil podrtje drevesa. Na intervenciji je sodelovalo 9 gasilcev PGD Komen z dvema voziloma.

06. 02. 2015 ob 01:50 uri

7. – 18. Dežuranje PGD KOMEN zaradi vetroloma

Zaradi izrednih vremenskih razmer in preobremenjenosti cestnih služb se ob 1.50uri zjutraj vzpostavi dežurna ekipa 7 gasilcev v PGD Komen, ki jih ReCO Postojna neposredno obvešča.

V primeru povečanega obsega posredovanj se aktivira celotno operativno enoto PGD Komen. Dežurna ekipa je v noči posredovala:

• 1:59 drevo nevarno nagnjeno nad cesto, Ivanji Grad – Gorjansko, posredovalo 5 gasilcev z enim vozilom
• 2:42 več dreves podrtih na cesti proti OŠ Komen, v vasi Komen, posredovalo 5 gasilcev z enim vozilom
• 3:46 več podrtih dreves pri stari šoli v vasi Sveto, posredovali 4 gasilci z enim vozilom
• 6:10 drevo nagnjeno nad cesto na cesto Komen – Krajna vas, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 6:40 več vej močno ovira promet na cesti Kobdilj – Večkoti, posredovali štirje gasilci z enim vozilom
• 6:40 več velikih podrtih dreves popolnoma zaprlo cesto Komen – Volčji Grad, zaradi povečanega obsega del je aktivirana celotna operativna enota PGD Komen.
• 6:50 več podrtih dreves na cesti Volčji Grad – Kregoljišče, posredovali štirje gasilci PGD Komen z enim vozilom

Ob 8.00 uri zjutraj se nočna dežurna ekipa zamenja z novo ekipo gasilcev, ki dežurajo v dopoldanskih urah.

V dopoldanskih urah so gasilci posredovali:

• 8: 50 podrta drevesa na cesti Komen – Tomačevica, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 10:23 podrta drevesa na cesti Komen – Volčji Grad, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 10: 52 podrta drevesa na cesti Lukovec – Štanjel, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 11:10 drevesa podrla drog elektro omrežja v Coljavi, po ogledu obvestili delavce Elektro Primorska, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom
• 12:20 podrta drevesa na cesti Sveto – Lipa, posredovalo 7 gasilcev z enim vozilom

Ob 14:30 so se vremenske razmere umirile, zato je poveljnik PGD Komen razpustil dežurstvo v PGD Komen.

06. 02. 2015 ob 01:12 uri

6. Vetrolom, Komen – Dutovlje

ReCO Postojna nas je obvestil o podrtem drevesu na cesti Komen – Krajna vas. Drevo smo odstranili. Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev PGD Komen z enim vozilom, še štirje gasilci so bili v pripravljenosti v PGD Komen.