PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Tekmovanja v letu 2016

12. 06. 2016

Državno gasilsko tekmovanje za mladino – Koper 2016

V nedeljo 12. Junija 2016 je v Kopru na športnem stadionu Bonifika potekalo državno gasilsko mladinsko tekmovanje po pravilih CTIF. Tekmovanje so se iz našega društva udeležili ekipa pionirk in ekipa mladincev.Na tekmovanju so pionirke tekmovale iz vaje z vedrovko (tekmovalci morajo kar se da hitro napolniti gasilsko vedrovko in zbiti tarčo), štafete na 400m z ovirami in razvrščanja. Mladinci so tekmovali iz vaje z oviramo (mladinci morajo kar se da hitro postaviti trodelni napad in zbiti tarče), štafete na 400m in razvrščanja.Naše ekipe so kot ene izmed najpližjih ekip nastopile med prvimi že ob 8.00 uri zjutraj, preostanek časa pa smo z mentorji preživeli v Aquaparku Žusterna. Kopanje v morju je na žalost odpadlo, zaradi slabega vremena. Otrok pa to ni motilo saj so tudi v bazenih uživali na vodnih igrah in pošteno namočili svoje mentorje. Mladini PGD Komen so se pridružili še mladina in mentorji iz PGD Štjak in PGD Sežana.Ko se je ura bližala 16.00 smo z vodno zabavo zaključili in se odpravili na glavni stadion Bonifika, kjer je potekala zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov. Naše ekipe so zasegle naslednja mesta:

• Pionirke 15. mesto od 42 ekip
• Mladinci 18. mesto od 46 ekip

Obema ekipama za dosežena mesta čestitamo!

11. 06. 2016

Državno gasilsko tekmovanje za člane – Koper 2016

V soboto 11. junija 2016 je v Kopru na športnem stadionu Bonifika potekalo državno gasilsko tekmovanje po pravilih CTIF. Tekmovanja so se iz našega društva udeležile tri ekipe (ekipa veteranov, ekipa članic A in ekipa članov A).V soboto 11. junija 2016 je v Kopru na športnem stadionu Bonifika potekalo državno gasilsko tekmovanje po pravilih CTIF. Tekmovanja so se iz našega društva udeležile tri ekipe (ekipa veteranov, ekipa članic A in ekipa članov A).Veterani so tekmovali iz dveh vaj in sicer vaje iz raznoterosti in vaja z hidrantom. Člani A in članice A so imeli enake discipline. Tekmovali so iz vaje z motorno brizgalno (tekmovalci so morali kar se da hitreje postaviti trodelni napad), štafete na 400m pri čemer tekmovalci premagujejo ovire in iz razvrščanja.Vsaki disciplini oziroma vaji se meri čas, poleg tega pa se morajo gasilci držati strogih pravil med izvajanjem vaje. Izvedbo vaje nadzorujejo gasilci – sodniki.Tekmovanje je potekalo od 8.00 ure zjutraj do 17:30, ko so na glavnem Stadionu Bonifika razglasili rezultate.

Naše ekipe so na koncu zasegle naslednja mesta:

• Člani A 27. mesto od skupno 55 ekip
• Članice A 47. mesto od skupno 52 ekip
• Starejši gasilci 63. mesto od 65 ekip

Vsem ekipam za dosežena mesta čestitamo!

04. 06. 2016

16. tekmovanje ekip gasilskih terenskih vozil

V soboto 4. junija 2016 je v okolici Postojne potekalo 16. tekmovanje ekip gasilskih terenskih vozil, ki se ga je udeležila tudi ena ekipa iz PGD Komen.
Start tekmovanja je bil v gasilskem domu PGD Postojna, kjer so ekipe dobile potno knjigo s šestimi kontrolnimi točkami. Same točke so se nahajale na neutrjenem terenu, ob makadamskih oziroma gozdnih poteh, do katerih je dostop mogoč s terenskimi vozili.
Na prvi točki so se ekipe preizkusile v spretnostni vožnji, na drugi točki reševale poškodovanca z vrvno tehniko, na tretji točki nudile prvo pomoč oboleli osebi, na četrti (skriti) točki so se soočile s tehničnim pregledom vozila, na peti točki so ekipe gasile notranji požar in na zadnji, šesti točki opravile vajo z nahrbtnjačo. Vse vaje so bile ocenjevane s strani sodnikov, ekipe so za premagovanje proge in vseh nalog potrebovale približno uro in pol.
Na tekmovanju so sodelovali štirje gasilci PGD Komen z vozilom Land Rover 110 (GVM). Dosegli so 21. mesto od skupno 43 ekip.

Za dosežen uspeh jim vsi člani in članice PGD Komen čestitamo!

PGD Komen izreka tudi čestitke vsem članom in članicam PGD Postojna za odlično izpeljano tekmovanje!

28. 05. 2016

Regijsko preverjanje ekip prve pomoči 2016

V soboto 28. maja 2016 je v Sežani potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči 2016. Na tekmovanju so ekipe preverjale svoje znanje na štirih delovnih točkah, ki so predvidevale različne scenarije.
Prva točka je predvidela scenarij prometne nesreče z več udeleženci, druga točka je predvidevala scenarij več poškodovanih migrantov iz Sirije, tretja točka zabavo mladih, na kateri ni manjkalo alkohola in prepovedanih substanc, zadnja točka pa je predvidela več poškodovanih gozdarjev zaradi nenadnega neurja. Na vseh točkah so se ekipe srečale z vrstami poškodb, kot so zlomi, udarci, izpahi, nezavestnimi osebami, osebami, ki so potrebovale temeljne postopke oživljanja, smrtnimi primeri,…
Ekipe so se morale na poškodbe pravilno odzvati, skladno z znanjem, ki so ga osvojile na tečaju za bolničarja. Delo ekip so nadzorovali ocenjevalci, sicer zaposleni v zdravstvu (reševalci, urgentni zdravniki,…). Na tekmovanju je skupno sodelovalo 11 ekip, poleg teh pa še gostujoča ekipa iz Hrvaške.
Na tekmovanju smo gasilci PGD Komen sodelovali drugič, z eno ekipo, ki je osvojila 7. mesto. Poleg tega so še trije naši gasilci nudili pomoč pri organizaciji preverjanja. V PGD Komen imamo sicer skupno 18 bolničarjev.

Člani PGD Komen izrekamo čestitke naši ekipi za dosežen uspeh! Čestitke tudi Območnemu združenju Rdečega križa Sežana za odlično izpeljavo tekmovanja!
Ob tej priložnosti ekipa PGD Komen izreka zahvalo Andražu Žiberni in Tini Furlan za mentorstvo našim bolničarjem.
Oba sta sicer zaposlena kot reševalca na NMP Sežana, tako se redno srečujemo tudi na resničnih intervencijah.
14. 05. 2016

Gasilsko tekmovanje Kraške gasilske zveze 2016

V soboto 14. maja 2016 je v Lokvi potekalo tekmovanje Kraške gasilske zveze.
V dopoldanskem času se je odvijalo tekmovanje gasilske mladine. Na tekmovanju so gasilci tekmovali iz gasilsko športnih disciplin, ki bodo tudi na letošnjem državnem tekmovanju. Kljub deževnemu vremenu, zaradi katerega je bila odpovedana štafeta na 400m so naše ekipe dosegle izvrstne rezultate.
Tekmovanja se je naše društvo udeležilo s štirimi ekipami. Ekipa pionirk in ekipa mladincev sta dosegli drugo mesto, prva ekipa pionirjev je dosegla peto mesto, druga ekipa pionirjev pa deveto. Osvojili smo tudi mladinski prehodni pokal.
Ob povratku v gasilski dom smo uspehe proslavili s sadnim šampanjcem.
V popoldanskem času se je zvrstilo tekmovanje za člane, članice in veterane. Najprej so bili na vrsti veterani, ki so prav tako tekmovali v gasilsko športnih disciplinah. Člani in članice so tekmovali v vaji Gašenja in reševanja, ki je specifična za Kraško gasilsko zvezo saj smo jo sami ustvarili. Vaja vključuje opremljanje z dihalnimi aparati, reševanje lutke, premagovanje ovir in gašenje požara (zbijanje tarče).
Na tekmovanju smo sodelovali z dvema veteranskima ekipama, ki sta dosegli 1. in 3. mesto, eno ekipo članic, ki je dosegla 1. mesto, dvema ekipa članov B, ki sta dosegli 1. in 3. mesto in dvema ekipama članov A, ki sta dosegli 1. in 3. mesto. Člani A so s 1. mestom osvojili tudi članski prehodni pokal Kraške gasilske zveze.

Tekmovanje je potekalo pod organizacijo PGD Lokev. Ob tej priložnosti izrekamo čestitke organizatorjem za odlično izpeljano tekmovanje, kljub slabemu vremenu.
Iskrene čestitke tudi vsem našim gasilcem in gasilkam za dosežene rezultate.
Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje psihofizične in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Uvrstitve naših članov na tekmovanju KGZ 2016:

PIONIRKE:
KOMEN – 2. mesto

PIONIRJI:
KOMEN 2 – 5. mesto
KOMEN 1 – 9. mesto

MLADINCI:
KOMEN – 2. mesto

VETERANI:
KOMEN 1 – 1. mesto
KOMEN 2 – 3. mesto

ČLANICE A:
KOMEN – 1. mesto

ČLANI B:
KOMEN 1 – 1. mesto
KOMEN – 3. mesto

ČLANI A:
KOMEN 1 – 1. mesto
KOMEN 2 – 3. mesto