PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Mladina v letu 2016

01. 04. 2016

Zbor mladih PGD Komen 2016

V petek 1. aprila 2016 je gasilska mladina PGD Komen organizirala Zbor mladih PGD Komen 2016.
Zbor mladih je potekal po enakem redu kot poteka Občni zbor članov. Zbor mladih je odprl Predsednik MK PGD Komen, ki je predlagal organe Zbora mladih (delovno predsedstvo, zapisnikarja,…). Poročila o delu za leto 2015 so podali Predsednik MK PGD Komen, predstavnik pionirjev, predstavnik mladincev in verifikacijska komisija, ki je preštela zbrano mladino na zboru. Nadalje je Predsednik MK PGD Komen predstavil plan dela za leto 2016 in želje mladine, ki jih bomo mentorji poskušali uresničiti. Tako poročila kot plan dela so otroci soglasno sprejeli, pripomb ni bilo.
Ob koncu zbora mladih sta vse zbrane pozdravila še namestnik poveljnika in podpredsednik društva PGD Komen.
Poleg otrok in mentorjev so se zbora mladih udeležili še nekateri starši.

05. 02. 2016

Pustno obarvane vaje pionirjev

V petek 5. februarja 2016 so v društvu potekale vaje pionirjev.
Vaje so bile dan pred pustno soboto zato smo si s pionirji privoščili ogled zabavnega risanega filma Minions. Ob koncu vaj pa je sledilo presenečenje, saj so pionirje obiskali pravi Minioni, ki so se jim pridružile še druge pustne maske.
Ob koncu vaj so pionirji z Minionimi in njihovimi prijatelji posneli še skupinsko fotografijo.

23. 01. 2016

Mladinci spoznavali IDA

V soboto 23. januarja 2016 so mentorji PGD Komen mladincem predstavili uporabo izolirnega dihalnega aparata (IDA).Mladincem so mentorji najprej predstavili kje in zakaj se IDA sploh uporablja, nato so na kratko predstavili sestavne dele in delovanje aparata, ter pravilno nameščanje in uporaba. Ob koncu vaj so lahko mladinci tudi sami preizkusili nameščanje in delovanje aparata.

Aparat so z navdušenjem preizkusili vsi prisotni mladinci.

09. 01. 2016

Vaje prve pomoči za mladince

V soboto 9. januarja 2016 so za mladince potekale vsakoletne vaje prve pomoči. Mentorji so mladincem prikazali oskrbo ran na različnih delih telesa (povijanje glave, roke, noge,…). Na koncu vaj so mladinci še spoznali pravilno imobilizacijo rok in nog ter kdaj se imobilizacije sploh poslužujemo.

08. 01. 2016

Pionirji spoznavali IDA

Na prvih letošnjih vajah, ki so potekale v petek 8. januarja 2016 so pionirji spoznavali izolirani dihalni aparat (IDA).
Mentorji so našim najmlajšim članom in članicam prestavili kje oz. kdaj gasilci sploh uporabljamo IDA, kako so sestavljeni in kako se jih uporablja. Seveda ne bi bili pravi gasilci, če ne bi dihalnega aparata tudi poizkusili. Tako so si tisti pionirji in pionirke, ki so si to želeli nadeli masko in spoznali rabo dihalnega aparata.