PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2018

04. 05. 2018

Sestanek poveljstva Kraške gasilske zveze

V petek 4. maja 2018 smo v PGD Komen gostili sestanek poveljstva Kraške gasilske zveze (KGZ).
Na poveljstvu so se zbrali poveljniki šestih društev KGZ, poveljnik, predsednik in tajnica KGZ. Glavna tema sestanka je bilo prihajajoče tekmovanje KGZ, ki ga letos organizira naše društvo in parada ob 17. kongresu Gasilske zveze Slovenije, ki se jo bodo udeležila vsa društva KGZ. Po sestanku je sledilo druženje v garažnih prostorih, kjer so bili zbrani naši gasilci po maši svetega Florjana.

04. 05. 2018

Sveta maša na god svetega Florjana

Gasilci PGD Komen smo se udeležili svete maše ob godu svetega Florjana, ki v slovenski gasilski kulturi velja za zaščitnika gasilcev. Gasilci in gasilke smo se zbrali v gasilskih oblekah in v sprevodu odkorakali v cerkev, kjer je gospod župnik daroval mašo za vse žive in pokojne gasilce, ter nam zaželel varno delo in čim manj intervencij.

Po končani mašni daritvi smo se zbrali v garaži gasilskega doma in nadaljevali z druženjem. Dogodka se je udeležilo 48 članov in članic PGD Komen.

03. 05. 2018

Sestanek operativne enote

V četrtek 3. maja 2018 je poveljstvo PGD Komen organiziralo sestanek operativne enote.

Na sestanku je poveljnik predstavil priprave in organizacijo tekmovanja Kraške gasilske zveze, ki ga letos organizira naše društvo. Pod točko aktualno pa so bile predstavljene aktivnosti, ki trenutno potekajo v društvu in naloge, ki nas čakajo (priprava na 70. obletnico društva, udeležba na paradi ob 17. kongresu Gasilske zveze Slovenije,…). Po sestanku je sledilo druženje.

25. 04. 2018

Previdno pri kresovanju

Dne 24. aprila 2018 je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila napotke za kurjenje kresov, ki jo v celoti objavljamo na naši spletni strani. Vsi, ki boste pripravljali kresovanja vabljeni k branju.

Kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravnem okolju in drugod na prostem. Vsi, ki nameravate ob prvomajskih praznikih kuriti kresove, upoštevajte napotke za varno kurjenje:

  • Najprej očistite okolico kurišča kresa vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom.
  • Za prižiganje in kurjenje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi. Kres naj ves čas nadzoruje odrasla oseba.

Po kurjenju žerjavico povsem pogasite in kurišče, če je mogoče, prekrijte s peskom ali zemljo.

Napotki za kurjenje kresov:

  • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi,
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino),
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje kresa prekiniti,
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi,
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo),
  • na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih. Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, tudi kurjenja kresov v naravnem okolju, ali/in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja (npr. v bivalno okolje), kar je treba pri kurjenju kresov tudi upoštevati. Prav tako dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja, kot so npr. Triglavski narodni park, območja, ki spadajo v Naturo 2000 ipd.

Če se kres spremeni v požar, je treba o tem na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

07. 04. 2018

Posvet o delovanju urgentnih služb na intervencijah ob prometnih nesrečah

V soboto 7. aprila 2018 je v Ljubljani potekal posvet o delovanju urgentnih služb, ki posredujejo ob prometnih nesrečah. Posvet je bil organiziran za gasilske enote širšega pomena (GEPŠ) in vse tiste enote, ki pomagajo enotam GEPŠ ob tovrstnih nesrečah (gasilci PGD Komen sodelujemo na tovrstnih nesrečah skupaj s poklicno enoto ZGRS Sežana).

Na posvetu so slušatelji skozi več predavanj prisluhnili izkušnjam delavcev različnih urgentnih služb, ki so aktivirane ob tovrstnih dogodkih (gasilci, policija, dežurni zdravnik, nujna medicinska pomoč,…) in pa tudi tistih, ki se ukvarjajo s posledicami tovrstnih nesreč skozi daljše časovno obdobje (rehabilitacije, fizioterapije,…).

Posvet sta organizirala Gasilska zveza Slovenije in organizacija Heavy rescue Slovenia. Istočasno s posvetom je potekal tudi gasilski sejem HRS, ki so si ga obiskovalci lahko ogledali.

Posveta so se udeležili trije gasilci PGD Komen.

06. 04. 2018

Skupščina Kraške gasilske zveze 2018

V petek 6. aprila 2018 je bila sklicana skupščina Kraške gasilske zveze.

Skupščina se je začela s pozdravnim nagovorom predsednika KGZ in izvolitvijo organov skupščine. V nadaljevanju so zbrani prisluhnili poročilom predsednika in  poveljnika zveze, računovodske službe, nadzornega odbora in komisij za delo z mladino, članicami in veterani, ki so predstavili delovanje zveze v letu 2017 na vseh področjih. Poročila so bila dana v razpravo in soglasno sprejeta. Predsednik je nato predstavil plan dela in finančni plan zveze za leto 2018, ki je bil tudi soglasno sprejet. Letošnje leto je volilno leto Gasilske zveze Slovenije, zato so delegati skupščine izvolili tudi delegata 17. kongresa GZS in Plenuma GZS. Delegat na obeh dogodkih bo predsednik KGZ.

Na koncu skupščine so zbrane gasilce in gasilke nagovorili županija Občine Divača  Alenka Štrucl Dovgan, predsednik regijskega sveta OK regije Miran Gregorič, predstavnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana Boris Budal, predsednik GZ Piran in g. Igor Bole, upokojeni direktor ZGRS Sežana.

Na skupščini so bili prisotni gasilci in gasilke iz vseh društev Kraške gasilske zveze (Komen, Divača, Senožeče, Materija, Štjak, Lokev, Sežana, Povir), člani upravnega odbora KGZ in predsedniki ter predsednice komisij KGZ. Skupščino je letos organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Divača, potekala je v gostišču Orient Expres v Divači.

 

17. 03. 2018

Občni zbor 2018

V soboto 17. marca 2018 je potekal občni zbor PGD Komen, ki pa je bil letos prav poseben. V letošnjem letu namreč naše društvo praznuje 70. obletnico delovanja, kar pomeni da je tudi občni zbor bil že sedemdeseti.

Občni zbor je otovoril predsednik društva, ki je predlagal dnevni red, delovno predsedstvo in verifikacijsko komisijo.

Občni zbor se je nadaljeval s predstavitvijo poročil predsednika, poveljnika, predsednikov in predsednic komisij za mladino, veterane, članice, blagajnika, predsednika nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Vsa poročila je občni zbor sprejel soglasno.

Poročilom je sledila predstavitev plana dela. Plan dela je v letošnjem letu še bogatejši, saj ima društvo v sklopu praznovanja obletnice še dodatne ideje in projekte (izdelava zbornika, slavnostna seja, prireditev ob praznovanju obletnice,…).

Po sprejetju plana dela je zbrane na občnem zboru nagovoril podžupan Občine Komen Valter Ščuka, poveljnik Kraške gasilske zveze, direktor poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, člani pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, predstavniki društev Kraške gasilske zveze (PGD Materija, PGD Lokev, PGD Štjak, PGD Senožeče, PGD Sežana) in sosednjih društev (PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Dornberk). Vsem skupaj se za lepe besede prav lepo zahvaljujemo.

Občni zbor smo zaključili s podelitvijo odlikovanj, priznanj in napredovanj našim članom.

Večer se je nadaljeval s prijetnim druženjem in večerjo. Na večerji pa je društvo za zbrane pripravilo še eno presenečenje in sicer slavnostno torto, ki jo je pripravila Bojana Furlan.

Ob tej priložnosti izrekamo zahvalo Bojani Furlan, ki je torto spekla in jo društvu podarila!

02. 03. 2018

Člana PGD Komen prejela priznanje Civilne zaščite RS

Prvi dan koledarske pomladi (1. marec) je svetovni dan civilne zaščite. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je ob tej priložnosti pripravila slovesnost, ki je potekala na isti dan na Brdu pri Kranju.

V petek 2. marca 2018 pa je v Štanjelu potekala slovesnost ob dnevu Civilne zaščite (CZ), ki jo je pripravila izpostava URSZR v Postojni v skupni organizaciji z Občino Komen.

Proslava se je začela s slovensko himno. Uvodoma je zbrane nagovoril župan Občine Komen nato pa namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Branko Dervodel, ki je bil slavnostni govornik prireditve.

Po nagovorih je sledila podelitev bronastih, srebrnih in zlatih priznanj civilne zaščite, ki se podelijo požrtvovalnim pripadnikom in pripadnicam sil zaščite in reševanja. Ponosni smo, da sta letos dobitnika priznanj tudi dva gasilca našega društva.

Bronasti znak za požrtvovalno delo na področju gasilstva je prejel naš dolgoletni član in poveljnik društva Matjaž Hribar.

Srebrni znak civilne zaščite je prejel poveljnik civilne zaščite Občine Komen in tudi naš član Miloš Lozej.

Obema članoma gasilci in gasilke iskreno čestitamo.

Na slovesnosti so bili med zbranimi predstavniki gasilskih in humanitarnih organizacij (enote z reševalnimi psi, prvi posredovalci,…), lokalnih skupnosti, predstavniki vojske in policije ter predstavniki enot iz Italije.

Ob koncu naše društvo izreka čestitke tudi vsem ostalim prejemnikom priznanj in organizatorju za uspešno organizacijo pripreditve.

02. 03. 2018

Vremenska postaja PGD Komen

V začetku leta 2018 smo se gasilci PGD Komen odločili, da namestimo vremensko postajo. Tako bolje opazujemo lokalno vreme, kar je predvsem pomembno v času sezone požarov v naravi. V tem obdobju je možnost nastanka požara, hitrost razvoja požara in njegova intenziteta močno odvisna od vremenskih pogojev tako ob času nastanka požara kot tudi dneve ali mesece pred tem.

Amatersko opazovanje vremena izvajajo tudi druga gasilska društva in poklicne enote (poklicna enota ZGRS Sežana na tej POVEZAVI).

Vremenska postaja, ki je namenjena za amatersko opazovanje je WS-1002-WIFI OBSERVER proizvajalca Ambient Weather.

Postaja opravlja naslednje meritve:
• Temperaturo zraka
• Občutek temperature (vpliv pihanja vetra)
• Rosišče
• Vlažnost zraka
• Količino padavin (mm / uro)
• Akumulacija padavin (v 24 urah)
• UV indeks
• Sončno obsevanje
• Smer in hitrost vetra
• Sunke vetra
• Poleg tega pa prikazuje še lunine mene, uro vzhoda in zahoda sonca

Vremenska postaja je nameščena na strehi gasilskega doma. Občani lahko do podatkov dostopate na tej POVEZAVI.

Na svetovnem vremenskem portalu Wunderground si lahko pogledate podatke drugih vremenskih postaj: https://www.wunderground.com/.

Vse ostale informacije o sami vremenski postaji si lahko preberete na tej POVEZAVI.

03. 02. 2018

Sestanek operativne enote 2018

V soboto 3. februarja 2018 smo v društvu organizirali prvi sestanek operativne enote v letošnjem letu. Sestanek je vodil poveljnik PGD Komen.
Uvodoma je zbranim operativcem in operativkam predstavil analizo intervencij v lanskem letu (število intervencij, čas intervencij po urah, dnevih, mesecih, število gasilcev na intervencijah,…) in analizo vaj in izobraževanj (izobraževanja na Igu, izobraževanja v društvu in na zvezi, povprečno število gasilcev na vajah,…).

V drugem delu sestanka je poveljnik predstavil plan dela našega društva za leto 2018. V letošnjem letu se poleg vsakoletnih nalog soočamo še z dodatnimi izzivi. Med največje zagotovo sodita organizacija tekmovanja Kraške gasilske zveze in organizacija prireditev ob praznovanju 70. let delovanja našega društva.

Ob koncu sestanka je zbrane nagovoril tudi predsednik društva.