PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Ostali dogodki v letu 2019

21. 12. 2019

Prednovoletno druženje 2019

V soboto 21. decembra 2019 smo se člani in članice PGD Komen zbrali v društvu na vsakoletni prednovoletni večerji.
Uvodoma je člane pozdravil predsednik društva, jim na kratko predstavil dejavnosti v letu 2019, načrte za prihodnje leto in jim izrekel novoletno voščilo. Vse zbrane je nagovoril tudi predsednik veteranske komisije. Druženje se je nadaljevalo ob sproščeni glasbi in dobri hrani pozno v noč. Vsak član je prejel koledar društva za leto 2020.

26. 11. 2019

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Komen

V torek 26. novembra 2019 smo organizirali predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED) za občane v vaški skupnosti Komen.
Uvodoma je reševalka NMP Sežana udeležencem predstavitve predstavila nudenje TPO in uporabo AED, pri prikazu ji je pomagal gasilec. Nato so pridobljeno znanje udeleženci preizkusili na trenažni lutki in s trenažnim AED. Delo so nadzorovali in usmerjali reševalka ter gasilca – bolničarja.

16. 11. 2019

Izlet društva 2019

V soboto 16. novembra 2019 smo se člani in članice PGD Komen podali na izlet društva.
Prva točka letošnjega izleta je bil obisk nekdanjega rudnika svinca in cinka Mežica. Tam nam je bila predstavljena zgodovina rudnika, tehnologija, ki so jo takrat uporabljali, rudnik smo si tudi ogledali z rudarskim vlakcem in sprehodom skozi rove rudnika. Izlet smo nadaljevali z obiskom novega, modernega gasilskega doma PGD Radlje ob Dravi, ki je bil predan v uporabo leta 2015. Gasilci so nam predstavili organiziranost enote, tehniko in prostore gasilskega doma. Izlet smo zaključili z večerjo na turistični kmetiji.

12. 11. 2019

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Volčji Grad

V torek 12. novembra 2019 smo za vaško skupnost Volčji Grad pripravili predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED).
Zbranim občanom smo najprej prestavili nudenje TPO in uporabo AED, tako teoretično kot tudi praktično. Nato so se občani lahko preizkusili tudi sami. Pri delu sta jih nadzorovala in usmerjala naša gasilca – bolničarja.

06. 11. 2019

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Štanjel

V torek 6. novembra 2019 smo nadaljevali s predstavitvijo temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). Tokrat smo postopke predstavljali občanom vaške skupnosti Štanjel v dvorani v Štanjelu.
Uvodoma je reševalka NMP Sežana predstavila nudenje TPO in uporabe AED. Nato so se pri izvajanju postopkov preizkusili tudi občani. Njihovo delo so opazovali in usmerjali poleg reševalke še dva gasilca – bolničarja.

30. 10. 2019

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Ivanji Grad – Zagrajec

V sredo 30. oktobra 2019 smo v vaškem domu Ivanji Grad izvedli prikaz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED).
Udeležencem smo uvodoma predstavili TPO in uporabo AED, nato so se lahko preizkusili tudi sami. Postopke so trenirali na umetni lutki in z uporabo šolskega defibrilatorja, pri izvajanju postopkov sta jih opazovala in usmerjala naša gasilca – bolničarja.

27. 10. 2019

Vaja – požar Viteške dvorane v Štanjelu

V nedeljo 27. oktobra 2019 smo v sklopu meseca oktobra – meseca požarne varnosti pripravili operativno vajo. Letošnja vaja je potekala v Štanjelu.
Predpostavka je bila, da je zagorelo v Viteški dvorani v Štanjelu v kateri se izvajajo gradbena dela. V objektu naj bi bilo ujetih več oseb. Na požar smo se odzvali gasilci PGD Komen in poklicni gasilci ZGRS Sežana. Na sami lokaciji smo izvedli tri napade s katerimi smo preiskali objekt, odkrili in rešili ponesrečene osebe in požar pogasili.
Namen vaje je bil preizkusiti usposobljenost gasilcev v primeru stavbnega požara. Tovrstni požari predstavljajo eno izmed najzahtevnejših intervencij, v primeru Štanjela pa je zaradi ozkih ulic starega dela vasi in starih stavb posredovanje še težje. Na vaji je bil preizkušen tudi brezpilotni letalnik, ki so ga v letošnjem letu pridobili poklicni gasilci ZGRS. Po vaji je bila prikazana še demonstracija požara plinske jeklenke in pravilno ukrepanje v tovrstnih primerih.
Gasilci bomo vajo temeljito analizirali in tako poskrbeli za še boljšo pripravljenost naše enote.  Na vaji je sodelovalo 26 gasilcev PGD Komen z štirimi vozili in trije poklicni gasilci ZGRS Sežana z dvema voziloma. Vajo si je ogledal tudi poveljnik civilne zaščite Občine Komen.

26. 10. 2019

Obisk PGD Ponikva

V soboto 26. oktobra 2019 so nas obiskali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva.
Najprej smo jim v sejni sobi na kratko predstavili zgodovino, organiziranost in opremljenost, intervencije in druge dejavnosti, ki jih izvajamo v društvu. Uvodni predstavitvi je sledil ogledal garderobnih prostorov, opreme in vozil v našem društvu.

22. 10. 2019

Prikaz temeljnih postopkov oživljanja – vaška skupnost Gabrovica – Coljava

V torek 22. oktobra 2019 smo v vasi Gabrovica pripravili predstavitev temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED).

Zbranim vaščanom iz vasi Gabrovica in Coljava smo najprej predstavili nudenje TPO in AED v teoriji. Nato so sledile praktične vaje. Udeleženci so preizkusili nudenje TPO in uporabo AED na umetni lutki. Njihovo delo sta nadzorovala naša gasilca – bolničarja.

21. 10. 2019

Analiza vaje “Železniška nesreča Divača 2019”

V ponedeljek 21. oktobra 2019 je Kraška gasilska zveza pripravila analizo vaje »Železniške nesreče Divača 2019«.
Na analizi je poveljnik predstavil delo vseh sodelujočih, primere dobre prakse in opozoril na morebitne pomanjkljivosti. Svoja opažanja in morebitne predloge so lahko podali tudi udeleženci analize.
Analize so se udeležili predstavniki vseh osmih društev Kraške gasilske zveze, poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Sežana, CZ OŠ Divača… Iz našega društva so se analize udeležili trije člani.