PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2019

05. 11. 2019

Analiza vaje – požar viteške dvorane Štanjel

V torek 6. novembra 2019 je potekala analiza vaje, ki smo jo izvedli 27. oktobra 2019 v Štanjelu. Analizo je vodil poveljnik društva. Na analizi je bila predstavljena organizacija, izvedba vaje in zaključni sklepi, ki jih je pokazala analiza.
Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili z vajo smo tako gasilci PGD Komen še bolje pripravljeni na morebiten požar v starem delu Štanjela, ki za nas predstavlja še dodaten izziv zaradi ozkih ulic in starejših objektov.

12. 10. 2019

Seminar tehničnega reševanja v Postojni

V soboto 12. oktobra 2019 je bil v Postojni organiziran seminar na temo tehničnega reševanja.

Seminar je bil izrazito terenske narave. Udeleženci so uvodoma prisluhnili teoretičnim predavanja na temo varnosti, mehanizmov poškodb, opreme za tehnično reševanje in pripravi odprtin za iznose ponesrečencev v prometnih nesrečah.
Po predavanjih so svoja znanja udeleženci obnavljali na več deloviščih. Scenariji so bili različni: iznos poškodovanca iz vozila z uporabo zajemalnih nosil iz vozila na strmem bregu, vozila na strehi, na boku, iz tovornjaka, reanimacija in iznos pacienta iz avtobusa… Na vsakem delovišču sta delo gasilcev nadzorovala dva inštruktorja (gasilec in reševalec nujne medicinske pomoči). Po vsaki vaji je bila opravljena analiza dela.
Seminarja, ki je trajal od 8.00 ure zjutraj do 19.00 ure zvečer, se je udeležilo 63 gasilcev iz poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot iz celotne Slovenije. Iz našega društva sta se seminarja udeležila dva gasilca. Seminar je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Postojna v sodelovanju z Zdravstvenim domom dr. Franca Ambrožiča Postojna in Občino Postojna.

Ob tej priložnosti organizatorjem izrekamo čestitke za odlično organizacijo in izpeljavo seminarja!

28. 09. 2019

Vaja “Železniška nesreča Divača 2019”

V soboto 28. septembra 2019 je na železniški postaji v Divači potekala vaja »Železniška nesreča Divača 2019«.
Predpostavka vaje je bila, da je na železniški postaji prišlo do trčenja med potniškim in tovornim vlakom. V času trčenja so z avtomobilom tire prečkali delavci SŽ, ki so po trčenju ostali ujeti med potniškim in tovornim vlakom. Zaradi trka je bilo v potniškem vagonu, avtomobilu in na peronu ujetih več poškodovanih oseb.
Na vaji so sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva Kraške gasilske zveze, poklicna gasilska enota ZGRS Sežana, reševalci NMP Sežana, Ilirska Bistrica, RSSI Izola, Rdeči Križ, policija, delavci slovenskih železnic, OŠ CZ Divača in drugi. Namen vaje je bil preveriti pripravljenost, organiziranost in medsebojno sodelovanje vseh sodelujočih enot pri posredovanju v takšnih nesrečah. Vajo je ocenjevalo več ocenjevalcev, potek vaje je spremljal tudi član poveljstva Gasilske zveze Slovenije in županija Občine Divača.
Delo vseh udeležencev na vaji bo analizirano in predstavljeno na skupni analizi. Iz našega društva se je vaje udeležilo osem gasilcev z dvema voziloma.

Organizatorjem vaje ob tej priložnosti izrekamo čestitke za odlično organizacijo in izvedbo vaje.

31. 08. 2019

Operativne vaje – tehnično reševanje

V soboto 31. avgusta 2019 je poveljstvo PGD Komen pripravilo operativne vaje za celotno operativno enoto PGD Komen. Tematika tokratnih vaj je bilo posredovanje v prometnih nesrečah.
Vaje so se začele s pozdravom poveljnika, ki je zbrane gasilce razdelil v tri skupine. Gasilci so na treh delovnih točkah obnavljali znanja iz stabilizacije vozil v prometnih nesrečah z uporabo različnega orodja, uporabo hidravličnega orodja (razpiral, škarij) za izvlek ponesrečencev iz razbitin, iznos ponesrečencev z uporabo nosil in opreme prve pomoči, ki jo imamo v vozilih. Vaje smo zaključili z zaključno vajo prometne nesreče.
Na vsaki delovni točkah sta bila dva inštruktorja, ki sta ocenjevala delo gasilcev in po vsaki vaji izvedla kratko analizo dela.

Gasilci in gasilke PGD Komen na prometnih nesrečah sicer sodelujemo kot podporna enota poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana.

21. 06. 2019

Novi pripravniki PGD Komen

V petek 21. junija 2019 je na Kraši gasilski zvezi potekal zaključni izpit za pridobitev čina gasilec pripravnik. Usposabljanje so uspešno zaključili trije gasilci PGD Komen in se tako pridružili operativni enoti našega društva. Tečaj obsega 34 teoretičnih in praktičnih ur, ki jih izvajajo predavatelji in inštruktorji Kraške gasilske zveze.

Po opravljenem tečaju se lahko pripravniki že udeležujejo intervencij. Za pridobitev čina gasilec morajo v roku dveh let opraviti še zelo zahtevno in obsežno usposabljanje za operativnega gasilca.

Člani in članice PGD Komen našim novim operativnim članom čestitamo in želimo uspešno delo v društvi in na intervencijah.

01. 06. 2019

Operativne vaje PGD Komen

V soboto 1. junija 2019 je poveljstvo organiziralo operativno vajo na temo orientacije in požarov v naravi.

Z vajo smo začeli ob 8.00uri zjutraj. Poveljnik je zbranim gasilcem predstavil potek vaje in jih razdelil v skupine. Vaja je bila načrtovana kot orientacijski pohod s štirimi delovnimi točkami.

Gasilci so lokacije delovnih točk dobili v obliki koordinat. Najti so jih morali z uporabo požarnega atlasa. To je atlas, izdelan za gasilce in druge službe znotraj enot zaščite in reševanja z natančnimi opisi gozdnih poti, terena, protipožarnih presek, električnih vodov in mnogo drugega na kar moramo biti pozorni pri gašenju požarov v naravi, iskalnih akcijah,…

Na delovnih točkah so gasilci obnovili znanje iz navezave orodji, gasilskih vozlov, uporabe visokotlačnih cevi in mediteran nahrbtnikov pri gašenje požarov v naravi (oprema v nahrbtnikih, podaljševanje cevi,…) in prenos ponesrečenca v koritastih nosilih iz višjih nadstropij z uporabo lestev.

Med vajo je bil tudi vzpostavljen štab po IPS – intervencijsko poveljniškega sistema, tako da so gasilci obnovili tudi poznavanje tega sistema, ki ga gasilci uporabljamo pri intervencijah večjega obsega. Na Krasu so take intervencije največkrat požari v naravi.

25. 05. 2019

Vaje voznikov C-kategorije

V soboto 25. maja 2019 je poveljstvo organiziralo vaje za člane z izpitom C-kategorije.
Namen vaj je bila obnovitev poznavanja vozil (dimenzije, nosilnosti, vozne lastnosti,…), uporabo črpalk, električnih agregatov, polivalne naprave in druge opreme s katero upravlja gasilec voznik oz. strojnik.

27. 04. 2019

V PGD Komen 6 novih operativnih gasilcev

V soboto 27. aprila 2019 je potekal zaključni izpit tečaja za gasilca.
S tem tečajem gasilci pripravniki pridobijo potrebno teoretično in praktično znanje in tako postanejo operativni gasilci. Pridobijo tudi čin gasilca. Tečaj je potekal pod organizacijo Kraške gasilske zveze, večinoma v prostorih in na poligonih poklicne gasilske enote ZGRS Sežana. Iz našega društva je bilo na tečaj prijavljenih 6 gasilcev, vsi so tečaj uspešno zaključili.

Novim gasilcem in gasilkam člani in članice PGD Komen izrekamo čestitke in želimo uspešno delo!

20. 04. 2019

Vaja intervencijsko poveljniškega sistema

V soboto 20. aprila 2019 je poveljstvo Kraške gasilske zveze (KGZ) organiziralo skupno vajo Intervencijsko poveljniškega sistema (IPS). Namen vaje je bil obnovitev znanja sistema IPS za lažje sodelovanje enot KGZ in preverjanje znanja štabnega vodenja članov poveljstev prostovoljnih gasilskih društev v KGZ. Tako so vsa gasilska društva bolje pripravljena na morebitne velike požare v naravi s katerimi se kraški gasilci bojujemo v vročih poletnih mesecih.
Vaja je predvidevala večji požar v naravi ob železniški progi v Občina Divača. Na požar so se najprej odzvala društva Občine Divača in poklicna gasilska enota ZGRS Sežana. Po oceni stanja in ugotovitvi, da gre za večji požar so bila aktivirana vsa društva v KGZ. Za koordinacijo sil na terenu je bil vzpostavljen operativni štab KGZ in sistem vodenja IPS, vpoklicano pa je bilo tudi vozilo za vodenje večjih intervencij t.i. PV-2.
Namen požiga pa je bil tudi preventivne narave. Gasilci so namreč v sklopu vaje izvajali preventivne požige ob železniški progi z namenom, da bo s tem ukrepom manjša možnost požarov v naravi v poletnem obdobju. Preventivni požigi so se izvajali v dogovoru s Slovenskimi železnicami.
Na vaji so sodelovala vsa društva Kraške gasilske zveze: PGD Komen, PGD Štjak, PGD Povir, PGD Materija, PGD Lokev, PGD Sežana, PGD Divača, PGD Senožeče in poklicna gasilska enota ZGRS Sežana. Iz našega društva je na vaji sodelovalo 10 gasilcev.

23. 02. 2019

Prve operativne vaje 2019

V soboto 23. februarja 2019 so potekale prve letošnje vaje operativne enote.
Vaje so potekale na treh delovnih točkah na katerih smo obnovili postopke za vstopanje in preiskovanje prostorov v primeru požarov na objektih, uporabo izolirnih dihalnih aparatov in reševalne maske, iznos ponesrečene osebe ali gasilca, uporabo in delovanje različnih črpalk, ki jih uporabljamo v društvu in uporabo nadtlačnega prezračevalnika za prezračevanje objektov. Vaje smo izkoristili tudi za obnovitev znanja iz temeljnih postopkov oživljanja.
Na vajah je bilo sodelovalo 36 operativnih članov in članic.