PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2020

12. 09. 2020

Naš član opravil tečaj za inštruktorja

V soboto 12. septembra 2020 je naš član uspešno zaključil usposabljanje za gasilskega inštruktorja. Usposabljanje, ki traja tri dni je potekalo na gasilski šoli v ICZR na Igu. Tečajniki skozi teoretična predavanja in praktične vaje spoznajo metode in delo gasilskega inštruktorja. Skupno se je tečaja udeležilo 14 gasilcev in gasilk iz cele Slovenije. Vsi so tečaj uspešno opravili.

05. 09. 2020

Vaje operativne enote – tehnično reševanje

V soboto 5. septembra 2020 so potekale vaje operativne enote na temo tehničnega reševanja.

Vaje so zajemale tri delovne točke: stabilizacija vozila in uporaba tirforja, uporaba orodja za tehnično reševanje v prometnih nesrečah in prva pomoč v prometnih nesrečah.

Na točkah so gasilci obnovili znanje iz hitre stabilizacije vozil z različnimi orodji, vleko vozil po brežini z uporabo tirforja in škripcev, zavarovanje kraja prometne nesreče, zaščita zračnih blazin, izdelava odprtin za dostop do poškodovancev z orodjem za tehnično reševanje, iznos poškodovanca, prvi travma pregled, fiksacija poškodovanega na zajemalna nosila, hitri iznos iz vozila itd.
Delo gasilcev na posameznih točkah sta nadzorovala in ocenjevala poklicna gasilca iz poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, ki sta tudi sicer inštruktorja na gasilski šoli. Vaje iz prve pomoči sta vodila reševalca NMP Sežana.

Člani in članice PGD Komen se vsem inštruktorjem zahvaljujemo, da so svoj prosti čas namenili našemu usposabljanju.

28. 08. 2020

Usposabljanje za vodenje večjih intervencij

V petek 28. avgusta 2020 se je v pod centru ICZR v Sežani zaključilo usposabljanje za vodenje večjih intervencij. Usposabljanje, ki traja 7 dni in se izvaja v petkih in sobotah, se je začelo 3. marca, izvajanje pa je bilo prekinjeno zaradi razglašene pandemije.
Na usposabljanju se gasilci, skozi teoretična predavanja in praktične vaje, usposobijo za štabno vodenje večjih intervencij. Teoretična predavanja obsegajo postavitev intervencijsko poveljniškega sistema (IPS), organizacijo dela z večjim številom enot, načrtovanje dela, kartografijo, odnose z javnostjo, uporaba informatike za namene vodenja, vodenje financ in pripravo poročil. Po zaključenih predavanjih sledijo tri simulacije večjih intervencij v sklopu treh dni. Simulirane intervencije so obsežne poplave, velik požar stanovanjskega objekta in velik požar v naravi. Po vsaki simulaciji gasilci pripravijo analizo in poročajo o svojem delu.

19. 08. 2020

Tečaji gašenja požarov v naravi 2020

V mesecu juliju in avgustu je Gasilska zveza Slovenije organizirala tečaje za gašenje požarov v naravi. Na tečaju, ki traja štiri dni tečajniki skozi teorijo spoznajo opremo in vozila, taktiko gašenja tovrstnih požarov, vodenje večjih intervencij, osnove orientacije in veliko drugega. Pridobljeno znanje tečajniki preizkusijo na praktičnih vajah. Na koncu tečaja gasilci opravijo pisni preizkus znanja. Tečajev je bilo štiri, potekali so od 13. julija do 6. avgusta 2020. Iz našega društva se je tečaja skupno udeležilo 8 gasilcev.
V primeru požarne ogroženosti lahko gasilci, ki uspešno opravijo tečaj opravljajo dežurstvo v poklicni gasilki enoti ZGRS Sežana. Letos dežurstvo ni bilo potrebno.

03. 07. 2020

Novi gasilci pripravniki

V petek 3. julija 2020 je potekal zaključni preizkus znanja tečaja gasilec pripravnik. Tečaj obsega 34 teoretičnih in praktičnih ur, kjer gasilci pripravniki spoznajo osnove gasilske zakonodaje, opreme, taktike, vozil in mnogo drugih znanj, ki jih gasilec potrebuje za opravljanje svojega poslanstva.
Tečaj za gasilca pripravnika je prvi tečaj, ki ga opravijo vsi gasilci. Po opravljenem tečaju se lahko udeležujejo intervencij, vendar njihovo delo nadzorujejo izkušeni gasilci. Iz našega društva so tečaj opravili 4 gasilci.

Našim novim pripravnikom čestitamo za opravljen tečaj in želimo uspešno delo!

27. 06. 2020

Operativne vaje JUNIJ 2020

V soboto 27. junija 2020 je poveljstvo organiziralo operativne vaje za operativno enoto PGD Komen. Tema tokratnih vaj so bili požari v naravi in vrvna tehnika.
Izhodiščna točka vaje je bil gasilski dom od koder so morali gasilci in gasilke na podlagi koordinat najdi sprejemno mesto, iz sprejemnega mesta pa so bili napoteni na delovne točke. Na točkah so bile obravnavane naslednje naloge in oprema: sprejemno mesto, oprema za gašenje požarov v naravi, uporaba visokotlačnih cevi in podaljševanje cevovodov, osnovni vozli in reševanje ponesrečenca, ki je padel po brežini.
Skupno se je vaj udeležilo 35 gasilcev, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Na delovnih točkah so delo nadzorovali naši gasilci, ki imajo največ izkušenj iz posameznih področji.

01. 02. 2020

Zaključek tečaja – višji gasilec

V soboto 1. februarja 2020 je v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana potekal zaključni izpit tečaja za pridobitev čina višji gasilec. Tečaj je organizirala Kraška gasilska zveza.

Pisni del izpita so tečajniki opravili že 17. januarja. Zaključni izpit poteka v dveh delih. Najprej morajo tečajniki opraviti ustni izpit, ki poteka tako, da tečajniki izberejo naključnih 7 vprašanj na katera odgovarjajo. Vsaj 5 vprašanj morajo odgovoriti pravilno.

Drugi del izpita je praktični del. Na praktičnem delu dobi gasilec nalogo, ki jo mora ob podpori gasilcev pravilo izpeljati – vodi intervencijo. Delo tečajnikov nadzoruje in ocenjuje ocenjevalec, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Iz našega društva je tečaj uspešno opravilo 6 gasilcev.

Člani in članice PGD Komen vsem tečajnikom iskreno čestitamo!

25. 01. 2020

Vaje operativne enote – požari na objektih

V soboto 25. januarja 2020 je poveljstvo organiziralo prve operativne vaje v letošnjem letu. Na vajah smo obnavljali znanja iz gašenja požarov na objektih. Vaje so potekale v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana, kjer nam infrastruktura omogoča izvedbo različnih vaj (požari v višjih nadstropjih, kleteh, stopnišč,…).
Vaje so potekale cel dan, operativna enota je bila zaradi lažjega dela razdeljena v dve skupini (ena skupina zjutraj, ena popoldne). Skozi različne scenarije vaj smo obnavljali vrsto znanj, ki jih moramo gasilci imeti pri tovrstnih intervencijah. Ta znanja so: prvi ogled tovrstnega dogodka in ocena stanja, priprava na gašenje, vstopi v prostor, preiskovanje prostorov, prezračevanje, reševanje ljudi,… Vsako vajo je vodil eden izmed gasilcev (vodja intervencije), vaje sta pripravila in nadzorovala poveljnik in namestnik poveljnika PGD Komen. Po vsaki vaji je bila izvedena analiza vaje.

Poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana se zahvaljujemo za uporabo njihovih prostorov in opreme pri izvedbi vaj.