PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2021

15. 12. 2021

Tečaj specialnosti IDA

15.12. in 16.12.2021 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA).

Izolirni dihalni aparat (v nadaljevanju IDA) je oprema za zaščito dihalnih organov na stisnjen
zrak. Namenjen je posredovanju na območju, kjer različni dejavniki omejujejo čas delovanja
(npr. pomanjkanje kisika, prisotnost zdravju škodljivih snovi, visoka temperatura). Uporabnika
izolira od ozračja, ki je lahko škodljivo zaradi pomanjkanja kisika, prisotnosti zdravju škodljivih
snovi, ki prehajajo v telo prek dihal, visokih temperatur in drugih nevarnosti. Uporablja se v
ozračju, ki je zdravju škodljivo.
Operativne gasilce, ki pri svojem delu uporabljajo IDO, je treba ustrezno usposobiti.
Udeleženci so se na tečaju:

 • seznanili z/s:
  ‒ zgodovinskim pregledom zaščite dihal gasilcev pri opravljanju gasilske službe,
  ‒ različnimi načini in vrstami zaščite dihal,
  ‒ zaščito dihal s pomočjo zaščitne maske in izolirnim dihalnim aparatom,
  ‒ fiziološkim delovanjem organizma in morebitnimi posledicami za zdravje in življenje,
  ‒ posredovanjem prve pomoči pri motnjah in nenadnem srčnem zastoju,
  ‒ ukrepi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja,
  ‒ sestavo izolirnega dihalnega aparata in medsebojno povezavo posameznih sestavnih
  delov in možno povezavo med različnimi tipi različnih proizvajalcev,
  ‒ ustrojem, nameni in pomembnostjo naprav za regulacijo tlaka ter naprav za kontrolo in
  merjenje tlaka,
  ‒ ustrojem in nameni različnih vrst pljučnih avtomatov,
  ‒ ustrojem in nameni naprav za pomoč tretji osebi (reševalna maska), naprav za prisilno
  oskrbo z zrakom in delo s temi napravami,
  ‒ rednimi in izrednimi vzdrževalnimi deli ter z ukrepi v primerih, ko posamezni del aparata
  odpove pri uporabi,
  ‒ pomembnostjo rednega vzdrževanja izolirnih dihalnih aparatov,
  ‒ različnimi sistemi nadzora uporabnikov izolirnih dihalnih aparatov;
 • usposobili za:
  ‒ pravilno in varno uporabo izolirnih dihalnih aparatov IDA,
  ‒ osnovno vzdrževanje IDA,
  ‒ vodenje evidence o nadzoru uporabnikov IDA.

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca in ena gasilka, kateri so tečaj tudi uspešno opravili.

13. 12. 2021

Operativne vaje 3. skupine, tehnične intervencije

V ponedeljek 13. decembra so potekale mesečne operativne vaje tretje skupine. Tema vaj so bile tehnične intervencije.

Gasilci so pregledali opremo za tehnično reševanje po vozilih, teoretično obnovili uporabo in nato praktično nekatero opremo uporabili na dveh točkah. Na prvi so obnovili znanje uporabe dvižnih blazin, katere so preizkusili pri dvigu in spusti osebnega vozila. Na drugi točki so z pomočjo tirforja simulirali vleko avta po brežini in preusmeritev smeri vleka.

24. 11. 2021

Vaje bolničarjev

V sredo 24. novembra 2021 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah.
Na prvi točki so gasilci ponovili TPO – temeljne postopke oživljanja s pomočjo ambu balona, prvi pregled poškodovanca in obveze ran. Na drugi točki pa so obnovili imobilizacijo poškodovanca na nosila in pravilno nameščanje vratne opornice.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

13. 11. 2021

Tečaj za višjega gasilskega častnika

V izobraževalnem podcentru za zaščito in reševanje v Pekrah je naš član Andrej Rogelja uspešno zaključil tečaj za pridobitev čina višji gasilski častnik.
Čestitke.

06. 11. 2021

Vaje inštruktorjev Kraške gasilske zveze

V soboto 06. novembra 2021 so potekale vaje inštruktorjev, katere je organizirala Kraška gasilska zveza v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.

Vaje so potekale čez cel dan. V dopoldanskem delu so gasilci obnovili znanje gašenja stavbnih požarov v višjih nadstropjih s pomočjo trodelnih lestev, stikalnih lestev in uporabo stopnic ter tehničnega reševanja s pomočjo pnevmatike, enosmerne hidravlike in tirforja.

V popoldanskem delu pa so obnovili znanje pri posredovanju v prometnih nesrečah (zapora cestišča, stabilizacija vozila, iznos ponesrečenca), stavbnih  požarov (gibanje po prostoru, prezračevanje, zunanji napadi) in izdelave penila.

Vaje so bile namenjene izobraževanju gasilcev inštruktorjev, ki usposabljajo gasilce društev Kraške gasilske zveze, v društvih in na nivoju zveze.

Skupno je na vajah sodelovalo 22 gasilcev iz Kraške gasilske zveze. Iz našega društva se je vaj udeležilo 7 gasilcev.

05. 11. 2021

Operativne vaje 4. skupine, požari v objektih

V petek 5. novembra so potekale mesečne operativne vaje četrte skupine. Tema vaj so bili stavbni požari.
Vaje so bile razdeljene na več sklopov.

Gasilci so obnovili znanje uporabe stikalnih lestev, pripravo opreme pred objektom, pravilen vstop v prostor, prezračevanje objekta, uporabo curkov, preiskovanje in napredovanje po prostoru, postavitev cevovoda pred objektom ter navezavo orodja.

19. 10. 2021

Operativne vaje 2. skupine, požari v objektih

V torek 19. oktobra so potekale mesečne operativne vaje druge skupine. Tema vaj so bili stavbni požari.
Vaje so bile razdeljene na več sklopov.

Gasilci so obnovili znanje uporabe trodelnih lestev, pripravo opreme pred objektom, pravilen vstop v prostor, prezračevanje objekta, uporabo curkov, preiskovanje in napredovanje po prostoru ter navezavo orodja.

15. 10. 2021

Operativne vaje 1. skupine, požari v objektih

V petek 15. oktobra so potekale mesečne operativne vaje prve skupine. Tema vaj so bili stavbni požari.
Vaje so bile razdeljene na več sklopov.

Gasilci so obnovili znanje uporabe trodelnih lestev, stikalnih lestev, pripravo opreme pred objektom, pravilen vstop v prostor, prezračevanje objekta, uporabo curkov, preiskovanje in napredovanje po prostoru ter navezavo orodja.

06. 10. 2021

Operativne vaje 2. in 4. skupine, požari v objektih

V sredo 6. oktobra so potekale mesečne operativne vaje druge in četrte skupine. Tema vaj so bili stavbni požari.
Gasilci so obnovili teoretično znanje gašenja stavbnih požarov ter pregledali vozila in opremo, ki se jo potrebuje.

29. 09. 2021

Požari na objektih – vaje 1. niz

V mesecu septembru smo člani in članice PGD Komen obnavljali znanje iz gašenja požarov na objektih. Gre za prvi niz obnovitev znanj, drugega načrtujemo v mesecu oktobru.

Na vajah smo člani in članice, razdeljeni v manjše skupine obnavljali poznavanje in uporabo opreme, pravilno postavitev cevi, postavitev vozil, delo napadalne skupine, določitev vstopa in pravilen vstop v objekt s požarom in različne curke, ki jih uporabljamo pri gašenju tovrstnih požarov.