PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2022

02. 12. 2022

Tečaj specialnosti IDA

02.12. in 03.12.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata (IDA).

Izolirni dihalni aparat (v nadaljevanju IDA) je oprema za zaščito dihalnih organov na stisnjen
zrak. Namenjen je posredovanju na območju, kjer različni dejavniki omejujejo čas delovanja
(npr. pomanjkanje kisika, prisotnost zdravju škodljivih snovi, visoka temperatura). Uporabnika
izolira od ozračja, ki je lahko škodljivo zaradi pomanjkanja kisika, prisotnosti zdravju škodljivih
snovi, ki prehajajo v telo prek dihal, visokih temperatur in drugih nevarnosti. Uporablja se v
ozračju, ki je zdravju škodljivo.
Operativne gasilce, ki pri svojem delu uporabljajo IDO, je treba ustrezno usposobiti.
Udeleženci so se na tečaju:

seznanili z/s:
‒ zgodovinskim pregledom zaščite dihal gasilcev pri opravljanju gasilske službe,
‒ različnimi načini in vrstami zaščite dihal,
‒ zaščito dihal s pomočjo zaščitne maske in izolirnim dihalnim aparatom,
‒ fiziološkim delovanjem organizma in morebitnimi posledicami za zdravje in življenje,
‒ posredovanjem prve pomoči pri motnjah in nenadnem srčnem zastoju,
‒ ukrepi temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja,
‒ sestavo izolirnega dihalnega aparata in medsebojno povezavo posameznih sestavnih
delov in možno povezavo med različnimi tipi različnih proizvajalcev,
‒ ustrojem, nameni in pomembnostjo naprav za regulacijo tlaka ter naprav za kontrolo in
merjenje tlaka,
‒ ustrojem in nameni različnih vrst pljučnih avtomatov,
‒ ustrojem in nameni naprav za pomoč tretji osebi (reševalna maska), naprav za prisilno
oskrbo z zrakom in delo s temi napravami,
‒ rednimi in izrednimi vzdrževalnimi deli ter z ukrepi v primerih, ko posamezni del aparata
odpove pri uporabi,
‒ pomembnostjo rednega vzdrževanja izolirnih dihalnih aparatov,
‒ različnimi sistemi nadzora uporabnikov izolirnih dihalnih aparatov;
usposobili za:
‒ pravilno in varno uporabo izolirnih dihalnih aparatov IDA,
‒ osnovno vzdrževanje IDA,
‒ vodenje evidence o nadzoru uporabnikov IDA.

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

19. 11. 2022

Vaje inštruktorjev Kraške gasilske zveze

V soboto 19. novembra 2022 so potekale vaje inštruktorjev, katere je organizirala Kraška gasilska zveza v Zavodu za gasilno in reševalno službo Sežana.

Vaje so potekale čez cel dan.  Gasilci smo uskladili in obnovili znanje gašenja stavbnih požarov v višjih nadstropjih s pomočjo trodelnih lestev, stikalnih lestev in uporabo stopnic ter gašenje požarov v kletnih prostorih.

Vaje so bile namenjene izobraževanju gasilcev inštruktorjev, ki usposabljajo gasilce društev Kraške gasilske zveze, v društvih in na nivoju zveze.

Skupno je na vajah sodelovalo 12 gasilcev iz Kraške gasilske zveze. Iz našega društva se je vaj udeležilo 6 gasilcev.

29. 10. 2022

Operativne vaje v mesecu oktobru

V soboto 29. oktobra 2022 so potekale vaje operativne enote na temo tehničnega reševanja.

Vaje so zajemale tri delovne točke: stabilizacija vozila in uporaba dvižnih blazin, uporaba orodja za tehnično reševanje v prometnih nesrečah in prva pomoč v prometnih nesrečah z iznosom poškodovanca.

Na točkah so gasilci obnovili znanje iz hitre stabilizacije vozil z različnimi orodji, zavarovanje kraja prometne nesreče, uporaba dvižnih blazin, zaščita zračnih blazin, izdelava odprtin za dostop do poškodovancev z orodjem za tehnično reševanje, iznos poškodovanca, fiksacija poškodovanega na zajemalna nosila, hitri iznos iz vozila itd.

Vaj se je udeležilo veliko število operativnih članov.

 

22. 09. 2022

Usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah

V četrtek 22. septembra  je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani potekalo usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah.
Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno opravila.

10. 09. 2022

Novi gasilski častniki – vodja enot

Operativna enota PGD Komen je od sobote, 10. septembra 2022 bogatejša za 4 nove gasilske častnike, ki so uspešno zaključili usposabljanje za gasilskega častnika v organizaciji Obalno-kraške regije.
Teoretični in praktični del tečaja je potekal v prostorih ICZR v Sežani, ZGRS Sežana in GB Koper. Skladno s Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev je tečaj za gasilskega častnika obsegal skupaj 98 ur in sicer 63 teoretičnih in 35 praktičnih ur. Sledilo je ustno preverjanje znanja pri vseh predmetih in zagovor taktične naloge, nato je sledil še izpit iz praktičnega dela v
ICZR na Igu.

Vsem štirim članom iskrene čestitke!

02. 07. 2022

Operativne vaje, požari v naravi

V soboto 2. julija 2022 so potekale operativne vaje. Tema vaj v so bili požari v naravi. Vaje so bile razdeljene na dve točki. Gasilci in gasilke so obnovili znanje Intervencijsko poveljniškega sistema – IPS, pregledali vso opremo in vozila za gašenje požarov v naravi ter ponovili osnove taktike gašenja tovrstnih požarov.

17. 06. 2022

Novi pripravniki PGD Komen

V petek, 17. junija 2022 je v Sežani potekal zaključni izpit tečaja za gasilskega pripravnika, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza.

Tečaj za pripravnika obsega 34 teoretičnih in praktičnih ur in je potekal v prostorih ZGRS Sežana. Na tečaju so predavali inštruktorji in predavatelji Kraške gasilske zveze. Gre za prvi tečaj, ki ga opravijo gasilci in s tem postanejo gasilci pripravniki. Po opravljanjem tečaju se lahko gasilci udeležujejo svojih prvih intervencij.

Iz našega društva so se tečaja udeležile tri gasilke in trije gasilci ter ga tudi uspešno zaključili. V društvu jih sedaj čakajo dodatna usposabljanja v sklopu mesečnih operativnih vaj.

Vsem tečajnikom čestitamo za uspešno zaključen tečaj!

16. 06. 2022

Tečaj za delo s helikopterjem

V četrtek 16. junija 2022 je na letališču Divača potekal praktičen del tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo spoznajo kako delovati v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi preizkusijo osvojeno znanje s helikopterjem Slovenske vojske. Naučijo se tudi uporabljati opremo za gašenje iz zraka in postavitvijo bazena za zajem vode. Na tečaju sta sodelovala dva gasilca PGD Komen, ki sta tečaj tudi uspešno opravila.

15. 06. 2022

Tečaj za delo s helikopterjem – obnovitveni

V sredo 15. junija 2022 je na letališču Divača potekal praktičen del obnovitvenega tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo spoznajo kako delovati v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi preizkusijo osvojeno znanje s helikopterjem Slovenske vojske. Naučijo se tudi uporabljati opremo za gašenje iz zraka in postavitvijo bazena za zajem vode. Na tečaju sta sodelovala dva gasilca PGD Komen, ki sta tečaj tudi uspešno opravila.

15. 05. 2022

Vaja “Nezavest – Štanjel 2022”

V nedeljo dne 14.05.2022 dopoldan je v Štanjelu potekala skupna reševalna vaja „Nezavest – Štanjel 2022“. Vajo je vodil Zdravstveni dom Sežana v tesnem sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Komen, Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana in Občino Komen. V okviru vaje se je v realnih pogojih povečanega prometa preverilo pripravljenost in način izvajanja reševanja dveh težko poškodovanih oseb na težko dostopnem delu starega dela vasi. Eno osebo se je s pomočjo vrvne tehnike reševalo iz kleti zapuščenega gradbišča, drugo osebo ki ni kazala znakov življenja pa se je oživljalo s pomočjo AED in skupaj z NMP Sežana prepeljalo do reševalnega vozila, katero je bilo parkirano pred grajskim vhodom.

Namen in cilj vaje je izboljšanje pogojev za reševanje življenj in zdravja prebivalcev ter obiskovalcev Štanjela. V okviru vaje se je pokazalo, da je možno s pomočjo terenskega vozila PGD Komen bistveno skrajšati čas reševanja oseb, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč.

Na vaji so sodelovali štirje reševalci NMP Sežana z dvema voziloma, zdravnik ZD Sežana z enim vozilom, trije gasilci iz ZGRS Sežana z enim vozilom in devet gasilcev PGD Komen z dvema voziloma.

Škoda, da nekateri niso razumeli velikega pomena reševalne vaje in so se pritoževali nad sirenami in občasnimi krajšimi zastoji na edini intervencijski poti, ki vodi skozi glavni vhod v staro jedro Štanjela. Verjetno so pozabili, da smo vajo izvedli prvenstvo prav zaradi njih!

Vsem prisotnim se lepo zahvaljujemo za uspešno izpeljano vajo in dobro sodelovanje.