PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2022

13. 05. 2022

Seminar “Obvladovanje množičnih nesreč”, Postojna

13. in 14.05.2022 je v Postojni potekal izobraževalni modul “Obvladovanje množičnih nesreč”.

Seminar so organizirali člani prostovoljnega gasilskega društva Postojna in Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna v sodelovanju s Sekcijo UZVN/MRMI Slovenskega zdravniškega društva.
Izobraževanje je bilo namenjeno gasilcem, zaposlenim v nujni medicinski pomoči, policiji in vsem interventnim službam, ki na terenu ob takih dogodkih sodelujejo.

Iz našega društva so se seminarja udeležili štirje gasilci.

16. 04. 2022

Novi operativni gasilci

Z velikim ponosom sporočamo, da smo našo operativno enoto PGD Komen okrepili kar z devetimi novimi operativnimi gasilci. V soboto 16.04.2022 so namreč svoje gasilsko znanje, katerega so pridobivali v sedem mesečnem tečaju za operativnega gasilca uspešno pokazali pred komisijo iz GZS – gasilske zveze Slovenije.

Tečaj za operativnega gasilca je zajemal skupno 149 ur, od tega 57 ur teoretičnih predavanj in 92 ur praktičnih vaj, na koncu pa še teoretični in praktični izpit. Za ta dosežek so kandidati vložili ogromno svojega trudi in prostovoljnih ur za kar jim iskreno čestitamo in jih podpiramo pri nadaljnjih izobraževanjih ter usposabljanjih.

ČESTITKE!

27. 03. 2022

Vaje pripravnikov za tečaja OPERATIVNI GASILEC

V nedeljo dne 27.03. so potekale vaje za pripravo na izpit tečaja OPERATIVNI GASILEC.
Na vajah so obnovili znanje: namestitev lestev in njihova uporaba, hoje po lestvi (tridelna, stikalna),
varovanja gasilca na lestvi,  gašenja v višja nadstropja, tridelnega napada, napada v prostor in po
lestvi ter preiskovanje in gibanje po prostoru, napajanja vozila, uporabe gasilskih
vozlov (osmica, vpletena osmica, enojna reševalna zanka, bič, polbič, navezava orodij),
zaščite cestišča s triopan znaki in stožci, iznosa ponesrečenca iz avta z uporabo zajemalnih
nosil, urgentni (ravdkov prijem) iznos ponesrečenca iz avta.
Vaje so potekale v prostorih PGD Komen in v okolici gasilskega doma.
Na vajah se je obnovilo naslednje točke iz vaj na tečaju:
– Gašenje zunanjega požara z različnimi nastopi
– Gašenje notranjega požara v objektu; napadi v višja nadstropja
– Gašenje z lestve z uporabo opornega kolena
– Tridelni napad z uporabo GVC, Gibanje gasilcev, prezračevanje

26. 03. 2022

Varstvo pri delu za operativne gasilce PGD Komen

V soboto 26. 3.  smo v PGD Komen organizirali tečaj iz varstva pri delu, ki je obvezen za vse operativne gasilce. Tečaj se je začel ob 08:30 in sicer s teoretičnem predavanjem iz Varstva pri delu v gasilstvu. Predstavljeni so nam bili zakoni iz tega področja, obvezna zaščitna oprema, pristopi s katerimi poskrbimo za največjo varnost pri izvajanju različnih gasilskih nalog. Po končanem predavanju nas je čakal pisni preizkus znanja, katerega smo vsi uspešno opravili. Na koncu nam je bilo prestavljeno varstvo pri delu tudi v praksi.

23. 03. 2022

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL A

Od 22.03. – 23.03.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL – A. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev.

Udeleženci so se na tečaju:

 • seznanili z osnovami gorenja in gašenja,
 • usposobili za prepoznavanje nevarnosti pri reševanju in gašenju notranjih požarov in ukrepov za njihovo zmanjšanje,
 • usposobili za uporabo osebne varovalne opreme in delovne opreme,
 • usposobili za dajanje prve pomoči poškodovancem v notranjih požarih,
 • usposobili za ohlajanje dimnih plinov pred vstopom (postopek pred vrati) in med napredovanjem v prostoru,
 • usposobili za gašenje požara v notranjem prostoru
 • usposobili za izvajanje osnovnih nalog gašenja v napadalni skupini

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

 

17. 03. 2022

Vaje operativne enote – spoznavanje opreme vozila GVC-1

V preteklih dneh so potekale vaje skupin operativne enote, na katerih so temeljito spoznali obnovljeno vozilo GVC-1.

Pregledali so vso opremo in obnovili znanje pravilne uporabe.

17. 03. 2022

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL C

Od 15.03. – 17.03.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL-C. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev.

Udeleženci so se na tečaju:

 • seznanili z osnovami gorenja in gašenja,
 • izpolnili v znanju za prepoznavanje nevarnosti pri reševanju in gašenju notranjih požarov in ukrepih za njihovo zmanjšanje,
 • izpolnili v znanju za gibanje in preiskovanje v zadimljenem objektu ter za reševanje ponesrečencev iz zadimljenih objektov,
 • usposobili za prepoznavanje nevarnosti, povezanih z gašenjem in reševanjem v zahtevnem objektu,
 • usposobili za gašenje notranjih požarov večjih razsežnosti,
 • usposobili za prezračevanje zahtevnih objektov ob požaru,
 • usposobili za napredovanje po stopnišču in lestvi za dostop do požara v višino in globino v različnih okoliščinah
 • usposobili za uporabo tehnik gašenja in napredovanja do žarišča požara v različnih okoliščinah,
 • usposobili za sodelovanje v gasilski skupini – oddelku za gašenje in reševanje v zahtevnem (več etažnem) objektu,
 • usposobili za gašenje in reševanje v zahtevnih objektih v različnih primerih in okoliščinah

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

04. 03. 2022

Usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah

4. marca  je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani potekalo usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago v nevarnih razmerah.
Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta usposabljanje tudi uspešno opravila.

10. 02. 2022

Tečaj specialnosti TRE

Od 10.02. –  12.02.2022 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje (TRE).
Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja ob požarih ter drugih nalogah pogosto srečujemo z nalogami, ki so povezane s tehničnim reševanjem. Pri tem uporabljamo orodje in naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilske operativne enote. Da bi lahko uspešno opravljali naloge s področja tehničnega reševanja, se moramo dodatno usposobiti za uporabo naprav in orodja za tehnično reševanje.

Udeleženci so se na tečaju:

 • seznanili z osnovami tehnične mehanike,
 • seznanili z osnovami taktike ukrepanja pri tehničnih intervencijah,
 • seznanili z značilnostmi reševanja izpod ruševin,
 • seznanili s postopki pri reševanju v prometnih nesrečah
 • spoznali orodje in opremo za tehnično reševanje,
 • usposobili za nudenje prve pomoči s poudarkom na poškodbah, ki nastanejo zaradi mehanskih delovanj, posebej pa za nudenje prve pomoči pri prometnih nesrečah,
 • seznanili s psihološkimi vplivi, ki jih ima nesreča na reševance in reševalce,
 • usposobili za varno delo pri tehničnih intervencijah,
 • praktično usposobili za uporabo opreme in ukrepanje pri reševanju izpod ruševin, reševanju pri prometnih nesrečah, delovnih nesrečah v industriji in pri drugih nesrečah, ki zahtevajo tehnično reševanje.

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec kateri je tečaj tudi uspešno opravili.