PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2023

16. 11. 2023

Tečaj specialnosti NS – obnovitveni

16.11. do 18.11.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal obnovitveni tečaj dopolnilnega usposabljanja gasilcev za izvajanje intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi (NS – obnovitveni).

Gasilci se pri svojem delu gašenja in reševanja v primeru požarov in drugih nesreč pogosto srečujejo z zahtevnimi nalogami različnih izrednih dogodkov s prisotnostjo nevarnih snovi, za katere morajo biti posebej izurjeni in zaščiteni. Delo na področju nevarnih snovi je izredno nevarno, predvsem pa zahteva posebne postopke. Za pravilno, kvalitetno in predvsem varno posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi je treba gasilce dodatno usposabljati.
Tečaj je namenjen obnovitvi in dopolnitvi znanja o orodju in opremi, ki se uporablja za reševanje ob prisotnosti nevarnih snovi, ter obnovitvi in dopolnitvi znanja o pristopu k reševanju posameznega dogodka.

Cilj programa je nadgradnja znanja:

 • o vrstah nevarnih snovi,
 • s področja taktičnega ukrepanja pri intervenciji z nevarno snovjo,
 • z značilnostmi in nevarnostmi pri reševanju v kontaminiranem okolju,
 • s postopki pri reševanju pri nesreči z nevarno snovjo,
 • z osebnimi zaščitnimi sredstvi pred nevarnimi snovmi in
 • s spoznavanjem orodja in opreme za delo ob nesrečah z nevarno snovjo.

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

11. 11. 2023

Tečaj specialnosti TREP

Od 09.11. –  11.11.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu potekal tečaj za tehnično reševanje pri prometnih nesrečah (TREP).
Število nesreč v prometu je vedno večje, obširnejše, posledice pa so temu primerno večje, zato morajo biti gasilci usposobljeni za uporabo namenske opreme in izvajanje posebnih operativno- taktičnih postopkov dela. Cilj programa je usposobiti gasilce za posredovanje v primeru nesreč
v prometu.

Posebni cilji so:
– osvojiti osnovno znanje operativno-taktičnih postopkov, aktiviranih ob različnih vrstah nesreč v prometu,
−spoznati specifiko ukrepanja ob različnih nesrečah v prometu,
−obnoviti znanje uporabe orodja in opreme s poudarkom na uporabi v primeru nesreč v prometu,−spoznati in uporabljati namensko orodje in opremo,
−obnoviti in pridobiti dodatna znanja iz prve pomoči s poudarkom na postopkih reševanja ponesrečencev ob nesrečah v prometu (imobilizacija, postopki izvleka in transporta ponesrečencev ter poznavanje uporabe opreme ekip nujne medicinske pomoči).

Iz našega društva sta se tečaja udeležila dva gasilca, katera sta tečaj tudi uspešno opravila.

28. 10. 2023

Tečaj inštruktor

V soboto 28. oktobra 2023 je naš član uspešno zaključil usposabljanje za gasilskega inštruktorja. Usposabljanje, ki traja tri dni je potekalo v izpostavi gasilske šole v ICZR Sežani. Tečajniki skozi teoretična predavanja in praktične vaje spoznajo metode in delo gasilskega inštruktorja. Skupno se je tečaja udeležilo 16 gasilcev in gasilk iz cele Slovenije. Vsi so tečaj uspešno opravili.

28. 10. 2023

Operativne vaje, tehnične intervencije in prva pomoč

V soboto 28. oktobra 2023 so potekale operativne vaje. Tema vaj so bile tehnične intervencije in prva pomoč. Vaje so bile razdeljene na tri delavne točke. Gasilci in gasilke so obnovili znanje vrvne tehnike (prenos po brežini, spust po brežini z uporabo vrvne tehnike, uporaba stop zavore, vozli, navezava orodja, spoznavanje opreme za vrvno tehniko….), vlamljanje ( odpiranje avtomobila in vlamljanje v objekte), prva pomoč (pregled poškodovanca, uporaba nosil, oskrba rane, TPO+AED, imobilizacija, oskrba ran).

26. 09. 2023

Vaje prve pomoči

V torek 26. septembra 2023 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah. Na prvi točki smo obravnavali poškodbe pri opeklinah, na drugi točki pa ponovili povijanje glave, poškodbe roke, poškodbe kolen, poškodbe komolca in prstov.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

26. 09. 2023

Tečaj za gašenje notranjih požarov – MODUL A

Od 26.09. – 27.09.2023 je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) v Sežani potekal tečaj za gašenje notranjih požarov MODUL – A. Usposabljanje je namenjeno pripadnikom poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo operativne naloge notranjih napadalcev.

Udeleženci so se na tečaju:

 • seznanili z osnovami gorenja in gašenja,
 • usposobili za prepoznavanje nevarnosti pri reševanju in gašenju notranjih požarov in ukrepov za njihovo zmanjšanje,
 • usposobili za uporabo osebne varovalne opreme in delovne opreme,
 • usposobili za dajanje prve pomoči poškodovancem v notranjih požarih,
 • usposobili za ohlajanje dimnih plinov pred vstopom (postopek pred vrati) in med napredovanjem v prostoru,
 • usposobili za gašenje požara v notranjem prostoru
 • usposobili za izvajanje osnovnih nalog gašenja v napadalni skupini

Iz našega društva se je tečaja udeležil en gasilec, kateri je tečaj tudi uspešno opravila.

06. 07. 2023

Vaje prve pomoči.

V četrtek 06. julija 2023 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah. Na prvi točki smo obravnavali snemanje čelade poškodovani osebi v prometni nesreči z motornim kolesom ter povijanje glave, na drugi točki pa ponovili nujna stanja in alergijske reakcije.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

05. 07. 2023

Tečaj za delo s helikopterjem – obnovitveni

V sredo 5. julija 2023 je na letališču Divača potekal praktičen del obnovitvenega tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo spoznajo kako delovati v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi preizkusijo osvojeno znanje s helikopterjem Slovenske vojske. Naučijo se tudi uporabljati opremo za gašenje iz zraka in postavitvijo bazena za zajem vode. Na tečaju je sodeloval en gasilec PGD Komen, ki je tečaj tudi uspešno opravil.

05. 07. 2023

Tečaj za delo s helikopterjem

V sredo 05. julija 2023 je na letališču Divača potekal praktičen del tečaja za delo s helikopterjem. Gre za dvodnevni tečaj.
Prvi dan gasilci, skozi teorijo spoznajo kako delovati v okolici helikopterja, pravilen vstop in izstop iz helikopterja, postopki med letom in opremo za gašenje požarov.
Na praktičnem delu gasilci tudi v praksi preizkusijo osvojeno znanje s helikopterjem Slovenske vojske. Naučijo se tudi uporabljati opremo za gašenje iz zraka in postavitvijo bazena za zajem vode. Na tečaju sta sodelovala dva gasilca PGD Komen, ki sta tečaj tudi uspešno opravila.

29. 06. 2023

Operativne vaje pripravnikov – prometne nesreče

V petek 21. junija so potekale operativne vaje gasilcev pripravnikov. Tema vaj je bila spoznavanje opreme in dela ob prometnih nesrečah.
Pripravniki so obnovili potek dela ob prometnih nesrečah (požarno varovanje, zapora ceste, usmerjanje prometa, naletno zavarovanje, hitri in urgentni iznos), uporabo različnega ročnega orodja ter hidravličnega orodja.