PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanja v letu 2023

27. 06. 2023

Zaključek tečaja – višji gasilec

V torek 27. junija 2023 je v PGD Postojna potekal zaključni izpit tečaja za pridobitev čina višji gasilec.

Zaključni izpit poteka v dveh delih. Najprej morajo tečajniki opraviti ustni izpit, ki poteka tako, da tečajniki izberejo naključnih 7 vprašanj na katera odgovarjajo. Vsaj 5 vprašanj morajo odgovoriti pravilno.

Drugi del izpita je praktični del. Na praktičnem delu dobi gasilec nalogo, ki jo mora ob podpori gasilcev pravilo izpeljati – vodi intervencijo. Delo tečajnikov nadzoruje in ocenjuje ocenjevalec, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Iz našega društva je tečaj uspešno opravil 1 gasilec.

Člani in članice PGD Komen vsem tečajnikom iskreno čestitamo!

16. 06. 2023

Zaključek tečaja – višji gasilec

V petek 16. junija 2023 je v poklicni gasilski enoti ZGRS Sežana potekal zaključni izpit tečaja za pridobitev čina višji gasilec. Tečaj je organizirala Kraška gasilska zveza.

Zaključni izpit poteka v dveh delih. Najprej morajo tečajniki opraviti ustni izpit, ki poteka tako, da tečajniki izberejo naključnih 7 vprašanj na katera odgovarjajo. Vsaj 5 vprašanj morajo odgovoriti pravilno.

Drugi del izpita je praktični del. Na praktičnem delu dobi gasilec nalogo, ki jo mora ob podpori gasilcev pravilo izpeljati – vodi intervencijo. Delo tečajnikov nadzoruje in ocenjuje ocenjevalec, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Iz našega društva sta tečaj uspešno opravila 2 gasilca.

Člani in članice PGD Komen vsem tečajnikom iskreno čestitamo!

16. 06. 2023

Novi pripravniki PGD Komen 2023

V petek, 16. junija 2023 je v Sežani potekal zaključni izpit tečaja za gasilskega pripravnika, ki ga je organizirala Kraška gasilska zveza.

Tečaj za pripravnika obsega 34 teoretičnih in praktičnih ur in je potekal v prostorih ZGRS Sežana. Na tečaju so predavali inštruktorji in predavatelji Kraške gasilske zveze. Gre za prvi tečaj, ki ga opravijo gasilci in s tem postanejo gasilci pripravniki. Po opravljanjem tečaju se lahko gasilci udeležujejo svojih prvih intervencij.

Iz našega društva so se tečaja udeležili štirje pripravniki in dve pripravnici ter ga tudi uspešno zaključili. V društvu jih sedaj čakajo dodatna usposabljanja v sklopu mesečnih operativnih vaj.

Vsem tečajnikom čestitamo za uspešno zaključen tečaj!

03. 06. 2023

Usposabljanje za vodenje sektorjev pri gašenju požarov v naravnem okolju – KGZ

V soboto 3.6.2023 je potekalo usposabljanje za vodenje večje intervencije in vodenja sektorjev ob gašenju večjega požara v naravnem okolju v organizaciji Kraške gasilske zveze.
Poleg teoretičnih vsebin tudi praktična izvedba vodenja večje intervencije požara v naravnem okolju.
Sodelovale gasilke in gasilci naslednjih gasilskih organizacij: KGZ, ZGRS Sežana, operaterji PV-2 GZS ter ekipa inštruktorjev.

Iz našega društva se je usposabljanja udeležilo 9 gasilcev v različnih vlogah – udeleženci usposabljanja in inštruktorji.

02. 06. 2023

Seminar “Obvladovanje množičnih nesreč”, Postojna 2023

V petek in soboto, 2. in 3. junija, se je v organizaciji PGD Postojna in ZD Postojna, ob pomoči Občine Postojna, sekcije MRMI, DCZ, Ministrstva za zdravje, Policije, Slovenske vojske, Dars-a, statistov, markirantov, podjetja Matima, Natlačen transport, Avtorossi in ostalih. Uspešno izpeljalo dve praktični vaji, s poudarkom na sodelovanju vseh javnih služb na terenu. Dan prej so se udeleženci seznanili tudi s postopki triaže, komunikacije, sodelovanja z mediji, zaustavljanja krvavitev, osnovno uporabo orodja, opreme in delom policije ob AMOUK situacijah, ter se ob predpripravi seznanili s potekom terenske vaje.

Na seminarju je sodelovalo okrog 50 gasilcev iz celotne Slovenije, 40 reševalcev, pripadniki policije in vojaški helikopter Slovenske vojske s posadko. Iz našega društva so se seminarja udeležili štirje gasilci v različnih vlogah – udeleženci usposabljanja in inštruktorji.

Za še več utrinkov iz seminarja, vabljeni k ogledu galeri na Facebook strani Lara Čič Photography in spletni strani PGD Postojna na spodnjem linku: http://www.pgd-postojna.si/

06. 05. 2023

Usposabljanje za vodenje večje intervencije in vodenja sektorjev ob gašenju večjega požara v naravnem okolju

Usposabljanje za vodenje večje intervencije in vodenja sektorjev ob gašenju večjega požara v naravnem okolju v organizaciji Obalno-kraške gasilske regije in Gasilske brigade Koper.
Poleg teoretičnih vsebin tudi praktična izvedba vodenja večje intervencije požara v naravnem okolju.
Sodelovale gasilke in gasilci naslednjih gasilskih organizacij: Obalna gasilska zveza Koper, Gasilska zveza Izola, Gasilska zveza Piran, Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Gasilska zveza Postojna, Kraška gasilska zveza Sežana, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Gasilska brigada Koper, operaterji PV-2 GZS ter ekipa inštruktorjev.
V soboto so znanje in izkušnje delili z drugimi 3 naši člani društva.
26. 04. 2023

Vaje prve pomoči.

V sredo 26. april 2023 so v društvu potekale vaje za bolničarje. Vaje so potekale na dveh točkah. Na prvi točki smo obravnavali snemanje čelade poškodovani osebi v prometni nesreči z motornim kolesom, na drugi točki pa ponovili TPO – temeljne postopke oživljanja odraslega s pomočjo ambu balona, TPO otroka s pomočjo ambu balona in brez. V vaje so vključili tudi AED.

Vaje je vodila reševalka NMP Sežana. Ob tej priložnosti se ji za njen čas zahvaljujemo!

25. 04. 2023

Usposabljanje vodij sektorjev in enot pri požarih v naravnem okolju

Na nivoju društva PGD Komen smo organizirali usposabljanje za vodenje sektorjev in enot pri požarih v naravi. Na usposabljanju smo obnovili ključne točke vodenja sektorjev in enot ter pripravili navodila in opomnik za vodje.

Usposabljanja se je udeležilo 15 članov.

22. 04. 2023

Operativne vaje, požari v naravi

V soboto 22. aprila 2023 so potekale operativne vaje. Tema vaj v so bili požari v naravi. Vaje so bile razdeljene na tri delavne točke. Gasilci in gasilke so obnovili znanje Intervencijsko poveljniškega sistema – IPS (sprejemno mesto), UKV radijskih postaj, uporabe ročnega orodja iz vozil namenjenih za gašenje gozdnih požarov, uporabe visokega tlaka ter pravilno napredovanje z uporabo “mediteran” nahrbtnikov.

15. 04. 2023

Usposabljanje za vodenje sektorjev pri gašenju požarov v naravnem okolju

Usposabljanje za vodenje sektorjev pri gašenju požarov v naravnem okolju v organizaciji Obalno-kraške gasilske regije. Poleg teoretičnih vsebin tudi simulacija v učilnici in praktična izvedba vodenja sektorjev.
Sodelovali Gasilska zveza Ilirska Bistrica, Gasilska zveza Postojna, Kraška gasilska zveza Sežana, Obalna gasilska zveza Koper, Gasilska zveza Izola, Gasilska zveza Piran, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Gasilska brigada Koper ter operaterji PV-2 GZS in predstavniki Severno primorske gasilske regije.

Iz našega društva se je usposabljanja udeležilo 7 gasilcev v različnih vlogah – udeleženci usposabljanja in inštruktorji.