pgdkomen Avtomatski eksterni defibrilatorji (AED) v
Občini Komen

Lokacije AED v
Občini Komen?


Kaj je AED?

Temeljni postopki
oživljanja (TPO)


Uporaba AED

AED baza Slovenije

Prijava na tečaje AED
v Občini Komen

LOKACIJE: KOMEN / GORJANSKO / ŠTANJEL


V Gorjanskem je avtomatski eksterni defibrilator nameščen pri vhodu v vaški dom na naslovu:
Vaški dom
Gorjansko 84
6223 Komen

AEDkomen

AEDgorjansko

POZOR: Ob vsakem odprtju AED omarice se avtomatsko sproži glasen alarm, defibrilatorji so izsledljivi in tako zaščiteni proti kraji! Namen alarma je, da opozori okolico, da je prišlo do odprtja AED omarice in da nekdo potrebuje pomoč.