pgdkomen Avtomatski eksterni defibrilatorji (AED) v
Občini Komen

Lokacije AED v
Občini Komen?


Kaj je AED?

Temeljni postopki
oživljanja (TPO)


Uporaba AED

AED baza Slovenije

Prijava na tečaje AED
v Občini Komen

LOKACIJE: KOMEN / GORJANSKO / ŠTANJEL


V Komnu je avtomatski eksterni defibrilator nameščen pri vhodu prostovoljnega gasilskega društva Komen, na naslovu:
PGD Komen
Komen 96
6223 Komen

AEDkomen

AEDkomen

POZOR: Ob vsakem odprtju AED omarice se avtomatsko sproži glasen alarm, defibrilatorji so izsledljivi in tako zaščiteni proti kraji! Namen alarma je, da opozori okolico, da je prišlo do odprtja AED omarice in da nekdo potrebuje pomoč.