pgdkomen Avtomatski eksterni defibrilatorji (AED) v
Občini Komen

Lokacije AED v
Občini Komen?


Kaj je AED?

Temeljni postopki
oživljanja (TPO)


Uporaba AED

AED baza Slovenije

Prijava na tečaje AED v Občini Komen
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN
V A B I NA
IZOBRAŽEVANJE Z DEFIBRILATORJEM
ko so sekunde pomembne

Po sklepu humanitarne akcije »Ko so sekunde pomembne«, ko smo zbirali denar za nakup defibrilatorja, bomo v mesecu januarju 2014 organizirali brezplačne tečaje usposabljanja iz temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega defibrilatorja (AED). Tečaji bodo predvsem praktični. Učili se bomo na lutkah ter z demonstracijskimi defibrilatorji, potekali pa bodo v manjših skupinah do 30 tečajnikov.

Zaradi lažje organizacije naprošamo vse zainteresirane, da se na tečaj prijavite:

  • prek našega elektronskega naslova: pgdkomen@siol.net

  • na telefonsko številko PGD Komen 041-906-570.