PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

120. letnica revija Gasilec

V Dobrepolju – v dvorani Jakličevega doma – je bila v torek, 28. novembra 2017, slovesnost ob 120-letnici izhajanja Gasilca, glasila slovenskih gasilcev.
Na slovesnosti, so bila podeljena priložnostna priznanja – med njimi tudi članu našega društva Borisu Budalu – vsem zvestim dopisnikom, stalnim oglaševalcem, tistim, ki skrbijo za kvalitetni tisk revije, neumornemu Uredništvu revije in vodilnim krovne organizacije ter najzaslužnejšim v resornem ministrstvu z ministrico na čelu – ki se trudijo in pripomorejo, da revija Gasilec skozi vse leto s strokovnimi ter povezovalnimi vsebinami nagovarja zveste bralce in širšo slovensko javnost.
Priložnostne slovesnosti so se poleg številnih gasilcev iz vse Slovenije udeležili visoki gostje Andreja Katič, ministrica za obrambo, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, Milivoj Dolščak, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Janko Cerkvenik in Franci Petek, v. d. predsednika in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Janez Pavlin, župan Občine Dobrepolje, člani organov Gasilske zveze Slovenije, člani Uredništva Gasilca in drugi.