PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

2. Sestanek operativne enote

V sredo 13. aprila 2022 je poveljstvo sklicalo sestanek za drugo polovico operativne enote, ki ga je vodil namestnik poveljnika društva.

Na sestanku se je operativna enota seznanila z: statistiko intervencij, vaj, usposabljanj in drugih dogodkov v društvu.
Nato je namestnik poveljnika predstavil načrt za leto 2022: načrtovane vaje, izobraževanja, gasilska tekmovanja, delovne akcije v društvu.

Predsednik društva je na kratko predstavil plan nabave v tekočem letu in aktualne zadeve v društvu.