PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

30 letnica pobratenja med PGD Komen in PGD Zgornja Kungota

V Komnu smo skupaj z gasilci iz Zgornje Kungote praznovali jubilej. 31. maja 1981 sta v Komnu v Cerju, predsednik GD Zg. Kungota Fluher Franc in predsednik GD Komen Godnič Marjan, podpisala listino o pobratenju. Trideset let je letos od tega dogodka in ob tem je prav, da si osvežimo nekaj kronologije.

Pobudnik o pobratenju Krajevnih skupnosti (KS) je bil g. Sever Jože iz Zg. Kungote, kateri je po II. svetovni vojni tudi deloval na Primorskem, na katero je ohranil zelo lepe spomine. Kot viden predstavnik v Krajevni skupnosti Zg. Kungota se je povezoval tudi z Mariborsko občino kamor je takrat gravitirala tudi Zg. Kungota. Slednja naj bi vzpostavila stike z eno izmed Primorskih občin, s ciljem pobratenja dveh Krajevnih skupnosti. Tako je  ila izbrana občina Sežana, kjer je g. Sever tudi deloval. Pisalo se je leto 1977. V tem obdobju je bila KS Komen kot policenter Občine Sežana precej prepoznavna po svojih aktivnostih, zato je tudi dobila pobudo Socialistične zveze delavnega ljudstva (SZDL) Sežana, da bi se pobratila z KS Zg. Kungota. V občini Sežana, ni bila do takrat pobratena še nobena KS. Družbeno politične organizacije (DPO) in KS Komen so sprejeli to pobudo in septembra leta 1978 ob priliki veličastne vse-primorske proslave prispe prva pet-članska delegacija iz Zg. Kungote v Komen. Decembra istega leta pa komenska tri-članska delegacija vrne obisk. Tako so priprave za pobratenje pričele potekati vse boj aktivno in julija 1979 predsednika skupščin KS g. Leber Franc in g. Marjan Godnič v Zg. Kungoti podpišeta listini o pobratenju.

To pobratenje je navezalo stike in sodelovanje med šolama, lovci, kulturniki, pevci, igralci in posameznimi družinami, še posebej pristno pa med gasilci, kateri so do danes edini ohranili vezi.

Na Slovesnosti, ki je potekala konec meseca maja v Kulturnem domu v Komnu, smo 30. letnico utrdili z podpisom listine prijateljstva. Na slovesnosti so nam spregovorili predsednik iz PGD Komen Marko Adamič in njegov kolega iz PGD Zgornja Kungota Franc Markuš, predsednik Gasilske zveze Slovenske Gorice Valentin Pohorec in predsednik Kraške gasilske zveze Blaž Turk, podžupan Občine Kungota Edi Urbancelj ter župan Občine Komen Danijel Božič. V čast pa nam je bilo, da sta na slovesnosti spregovorila takratni predsednik GD Komen in podpisnik  listine o pobratenju Marjan Godnič, ter soudeleženec pri podpisu listine o pobratenju Ivan Menhart iz Zgornje Kungote. Slovesnost sta nam polepšala oktet Rožmarin, kvartet saksofonov Klarifem iz glasbene šole Sežana, podružnica Komen ter nepogrešljivi gasilec Pepi. Program pa je odlično povezovala naša Ana Godnik. Sledilo je še druženje v gasilskem domu.