PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Analiza požarov pri Divači in Komnu 2017

V četrtek, 23. novembra 2017, se je poveljnik PGD Komen udeležil analize dveh letošnjih velikih požarov v naravnem okolju na Krasu (Divača in Komen), ki je potekala v podcentru ICZR v Sežani. Analizi je sledila še predstavitev mednarodne pomoči prek mehanizma civilne zaščite EU in izkušenj evropskih držav iz požarov v naravnem okolju. Slednje so slušateljem predstavili predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje. Predstavitev analize si lahko ogledate pod intervencije – večje intervencije. ZGRS Sežana in Kraški gasilski zvezi se zahvaljujemo za povabilo.

 

Analizo požara je dosegljiva na tej povezavi.