PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Boris Budal prejemnik plakete Civilne zaščite

Dan 1. marec je za pripadnike in pripadnice civilne zaščite dan, ko obeležujemo naše delovanje. Na ta dan vsako leto podelijo najvišja priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letošnjem letu je med prejemniki priznanj tudi naš član Boris Budal. Prejel je plaketo Civilne zaščite, ki se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Boris je na področju gasilstva aktiven že več kot 40 let. Deluje v prostovoljnih in poklicnih gasilskih vrstah, kot član PGD Komen in poklicni gasilec v gasilski enoti ZGRS Sežana. Opravljal je številne funkcije, bil je poveljnik PGD Komen in poveljnik Krške gasilske zveze, trenutno je vodja preventive in namestnik poveljnika v ZGRS Sežana, je član komisije za požare v naravi pri Gasilski zvezi Slovenije, sodeluje tudi v komisijah na KGZ in PGD. S svojim delom je vedno stremel k razvoju našega gasilskega društva in gasilstva na Krasu.

Članice in člani PGD Komen Borisu Budalu iskreno čestitamo in mu želimo uspešno delo še naprej!