PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

»DAN REŠEVALNIH SLUŽB« – mesec požarne varnosti 2022

Za mesec požarne varnosti smo v nedeljo 16. oktobra 2022 organizirali prikazno vajo in predstavitev reševalnih služb v Štanjelu za občane in občanke naše občine, oziroma vse, ki jih naše delo zanima.

Na prikazni vaji smo prikazali reševanje poškodovane osebe z gradu v Štanjelu s pomočjo vrvne tehnike. Tovrstno reševanje se izvaja v kolikor ni drugega varnejšega načina reševanja oziroma je onemogočen dostop iz drugih strani. Prikazali smo postopek vrvne žičnice in uporabo koritastih nosil. S to tehniko smo poškodovano osebo transportirali iz gradu do dovozne ceste na grad. Vajo so vodili poklicni gasilci iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, sodelovalo je tudi pet gasilcev iz PGD Komen.
V našem društvu je za tovrstne intervencije usposobljenih pet gasilcev, kateri imajo opravljen tečaj “Reševanje iz višinin globin v urbanem okolju”.

Po končani prikazni vaji so sledile predstavitve reševalnih služb na več točkah:

  1. PGD Komen: delovanje društva, članstvo, predstavitev vozil, delovanje mladine…
  2. Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana: predstavitev delovanja ZGRS Sežana, predstavitev službe RGA, predstavitev pravilnega rokovanja z ročnimi gasilnimi aparati (RGA), predstavitev vrvne tehnike…
  3. NMP Sežana: predstavitev službe nujne medicinske pomoči – NMP Sežana in njihovega dela, prikaz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja – AED
  4. Prikaz gašenja litij-ionskih baterij: opis in prikaz pravilnega gašenja (vodna megla, hlajenje, požarna odeja), opis nevarnosti za nastanek požara pri baterijah, pravilno in varno polnjenje akumulatorjev, nevarnost uporabe nepravilnega polnilnika za akumulatorje, prikaz poškodbe akumulatorja s posledico požara

Zavodu za gasilno in reševalno služno Sežana ter NMP Sežana se iskreno zahvaljujemo za odlično sodelovanje in prikazane točke.

Vsem, ki ste si vajo ogledali se zahvaljujemo za obisk in upamo, da vam je bilo videno všeč. 

Ob koncu naj povemo, da je tema letošnjega meseca oktobra »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij.« Več o tem si lahko prebereta na: http://www.pgdkomen.si