PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Dvojni obisk v PGD Komen

V soboto 12. novembra 2016 so nas obiskali prostovoljni gasilci iz PGD Rovte in PGD Veliki Kamen.

Obiskovalce smo sprejeli v naši sejni sobi, kjer smo jim predstavili zgodovino našega društva in delovanje društva danes (organiziranost, usposabljanje, članstvo, intervencije,…). Z obiskom smo nadaljevali v garderobah, kjer smo jim pokazali osebno zaščitno opremo, ki jo uporabljajo naši gasilci in zaključili v garažah ter na dvorišču, kjer smo predstavili naša vozila in opremo v njih.

Našim kolegom se zahvaljujemo za obisk in prijetno druženje.