PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Gasilci PGD Komen na božičnem sejmu v Komnu

Gasilci PGD Komen smo bili s strani Vaške skupnosti Komen povabljeni k sodelovanju na Božičnem sejmu v Komnu.

Sejem je potekal v soboto 26. decembra 2015. Na sejmu smo se gasilci predstavljali z večjim vozilom za gašenje gozdnih požarov GVGP 2, izolirnimi dihalnimi aparati in osebno zaščitno opremo za gozdne in stavbne požare. Vso opremo so obiskovalci lahko tudi preizkusili. Gasilci PGD Komen smo bili vključeni tudi v program dogajanja. Ob začetku sejma smo v sodelovanju z NMP Sežana predstavili temeljne postopke oživljanja (TPO) na odrasli osebi in dojenčku, ter uporabi avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Po predstavitvi so imeli obiskovalci sejma možnost tudi poizkusiti TPO pri stojnici PGD Komen.