PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Gasilci PGD Komen nudili pomoč v Pivki in Postojni

Prva prošnja za pomoč je prišla na naše društvo že 2. februarja 2014, ko smo bili zaprošeni za izposojo električnega agregata v Postojno, ki smo ga tudi posodili. Do današnjega dne je še vedno v Postojni.

Na isti dan je bil poveljnik PGD Komen obveščen naj bo operativna enota v pripravljenosti za nudenje pomoči prizadetim območjem.

Poveljnik Kraške gasilske zveze je bil 4. februarja obveščen, da bo potrebna pomoč gasilcev iz Kraške gasilske zveze in sicer v dneh 5. in 6 februar v Pivki. Poveljnik KGZ je določil, da so iz vsakega društva potrebni trije gasilci z enim vozilom, prostovoljcem pa so se pridružili tudi poklicni gasilci ZGRS Sežana, ki so bili na prizadetih območjih prisotni že prejšnje dni z zglobnim dvigalom. V nadaljnjih dneh je bila naša pomoč potrebna še 10. in 11. februarja in sicer v Postojni.

Naloge gasilcev na terenu so bile odstranjevanje nevarnosti in čiščenje poti, da se je omogočila prevoznost za dostavo agregatov, goriva, hrane in drugih nujnih potrebščin, čiščenje okolice javnih ustanov (bolnišnice, šole, vrtci, železnike postaje,…). Nevarnosti so predstavljale led na žicah, odlomljene veje, ki so lahko vsak čas padle na mimoidoče ljudi ali vozila, podrta drevesa, padajoči led iz streh,…

V teh dneh so bili na terenu poleg gasilcev še delavci Elektro podjetji, Policija, cestna podjetja, taborniki in mnogi drugi prostovoljci. Naši gasilci so na terenu sodelovali tudi z pripadniki slovenske vojske in avstrijskimi prostovoljnimi gasilci, 11. februarja pa jim je pri čiščenju posledic pomagal celo predsednik države g. Borut Pahor.

V skupno štirih dneh, se je klicu na pomoč odzvalo več kot 100 gasilcev iz Kraške gasilske zveze od tega iz našega društva 12 gasilcev.