PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Gasilci PGD Komen začeli s tečajem za bolničarja

Pri delu se prostovoljni gasilci vedno več srečujemo s poškodbami ljudi, zato je potrebno nudenje prve pomoči. Za prostovoljne gasilce je to zelo pomemben del znanja, ki ga moramo imeti, sploh v zadnjih letih, ko se je spekter nalog, ki jih gasilci opravljamo na intervencijah drastično povečal. V ta namen smo gasilci PGD Komen v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Sežana organizirali tečaj za bolničarja, ki poteka v prostorih Osnovne šole Komen. Poleg prostovoljnih gasilcev PGD Komen so se tečaju pridružili še zaposleni iz OŠ Komen in podružnične šole Štanjel, delavci iz podjetja LETRIKA KOMEN D.O.O. in taborniki iz Sežane.

Tečaj obsega 80 ur, potekal bo od januarja do marca, v sklopu tečaja pa bodo tečajniki iz teoretičnih predavanj in praktičnih delavnic pridobili znanja iz:

• predstavitev Rdečega križa
• opredelitev prve pomoči najpogostejše nesreče, prva pomoč, preprečevanje
• načrt nujnega ukrepanja
• temeljni postopki oživljanja odraslega, otroka, dojenčka
• krvavitve, šok, zastrupitve, rane, opekline, omrzline, poškodbe skeleta
• oprema, material, pripomočki v prvi pomoči in njihova uporaba
• nenadna nagla obolenja
• triaža prva pomoč pri množičnih naravnih in drugih nesrečah
• prenos in transport poškodovancev
• prva pomoč pri poškodbah z jedrskim, kemičnim in biološkim orožjem
• temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava
• delo v ekipi prve pomoči

Na tečaju je skupno 25 tečajnikov, od tega je 10 gasilcev iz PGD Komen. Po zaključenem tečaju bo v našem društvu skupno 16 bolničarjev, bomo pa tudi po tem tečaju tako kot do sedaj nadaljevali z usposabljanjem celotne operativne enote z letnimi vajami iz prve pomoči, ki jih izvajamo ob pomoči delavcev NMP.