PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Izobraževanje – delo ob železnici

V petek 20. septembra 2019 je Kraška gasilska zveza v sklopu sodelovanja s Slovenskimi železnicami organizirala predavanje na temo dela ob železniških tirih.
Tematika predavanja je bila »ELEKTRIKA, VARNO DELO in VLEKA IN TEHNIKA«. Izobraževanje in predstavitev so pripravili in izvedli strokovni delavci Slovenskih železnic.
Gasilci se s delom ob železnici najpogosteje srečamo ob požarih v naravi. Prav tako skozi Kras potekajo železniške proge, med katerimi so mnoge elektrificirane zato je prav, da gasilci poznamo nevarnosti, postopke in varne pristope v primeru železniških nesreč.
Predavanja se je iz našega društva udeležilo šest gasilcev.