PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Miloš Kočevar prejemnik PLAKETE GASILCA

Miloš Kočevar prejemnik PLAKETE GASILCA
Priznanje Plaketa gasilca se podeljuje enkrat letno na Plenumih ali Kongresih Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za življenjsko delo na nivoju prostovoljnega gasilskega društva in gasilske zveze, pomembnem za razvoj in napredek gasilske organizacije ter požarnega varstva v Republiki Sloveniji.

Obrazložitev:
Tovariš Miloš Kočevar je v življenju združil poklicno pot in gasilsko udejstvovanje. V podjetju Aluminij Komen je 30 let skrbel za varstvo pri delu in požarno varstvo. Na njegovo pobudo so leta 1981 ustanovili prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. V matičnem PGD Komen je od leta 1968 član upravnega odbora. Kar 27 let je opravljal funkcijo podpredsednika društva, 20 let je bil društveni tajnik, 43 let predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja, od leta 2014 pa je namestnik predsednika Komisije za veterane. V občinski gasilski zvezi Sežana je bil 10 let član Upravnega odbora, kar 28 let pa predsednik Nadzornega odbora. Isto funkcijo je opravljal tudi v Kraški gasilski zvezi Sežana. V slednji je bil tudi dolgoletni predsednik Komisije za odlikovanja in priznanja.
Pomemben gasilski pečat je pustil kot eden od pobudnikov in zagovornikov ustanavljanja ter delovanja društev Mladi gasilec v osnovnih šolah. Bil je mentor številnim mladim rodovom. Aktivno je sodeloval na intervencijah, vajah in tekmovanjih, pa tudi pri organizacijah prireditev in gasilskih tekmovanj. Še vedno aktivno sodeluje pri zbiranju in urejanju zgodovinskega gradiva PGD Komen in Kraške gasilske zveze. Spričo njegovega izrednega spomina je nepogrešljiv pri pripravi zbornikov.
Miloš je prejemnik številnih gasilskih odličij in občinskega priznanja. Za njegov prispevek k razvoju gasilstva na Krasu je prejel na 4. Plenumu Gasilske zveze Slovenije še tretje najvišje odlikovanje Plaketo Gasilca.
Milošu čestitamo za prejeto odlikovanje.