PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Novoletno srečanje PGD Komen 2013

V soboto 14. decembre 2013 smo v gasilskem društvu pripravili novoletno srečanje. Uvodoma nas je pozdravil predsednik društva, ki nas je pozdravil in nam na kratko predstavil letošnje dosežke našega društva. Za določene dosežke v letošnjem letu so bili še posebej zaslužni posamezni člani, zato se jim je predsednik zahvalil s darili. V nadaljevanju je sledil pozdravni govor poveljnika društva, ki je predstavil operativno delovanje našega društva v letošnjem letu. S tem se je kratki uradni del srečanja zaključil, sledila je večerja in sproščena zabava. Novoletnega srečanja se je udeležilo okrog 80 članov našega društva.