PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor 2018

V soboto 17. marca 2018 je potekal občni zbor PGD Komen, ki pa je bil letos prav poseben. V letošnjem letu namreč naše društvo praznuje 70. obletnico delovanja, kar pomeni da je tudi občni zbor bil že sedemdeseti.

Občni zbor je otovoril predsednik društva, ki je predlagal dnevni red, delovno predsedstvo in verifikacijsko komisijo.

Občni zbor se je nadaljeval s predstavitvijo poročil predsednika, poveljnika, predsednikov in predsednic komisij za mladino, veterane, članice, blagajnika, predsednika nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Vsa poročila je občni zbor sprejel soglasno.

Poročilom je sledila predstavitev plana dela. Plan dela je v letošnjem letu še bogatejši, saj ima društvo v sklopu praznovanja obletnice še dodatne ideje in projekte (izdelava zbornika, slavnostna seja, prireditev ob praznovanju obletnice,…).

Po sprejetju plana dela je zbrane na občnem zboru nagovoril podžupan Občine Komen Valter Ščuka, poveljnik Kraške gasilske zveze, direktor poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, člani pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, predstavniki društev Kraške gasilske zveze (PGD Materija, PGD Lokev, PGD Štjak, PGD Senožeče, PGD Sežana) in sosednjih društev (PGD Kostanjevica na Krasu, PGD Dornberk). Vsem skupaj se za lepe besede prav lepo zahvaljujemo.

Občni zbor smo zaključili s podelitvijo odlikovanj, priznanj in napredovanj našim članom.

Večer se je nadaljeval s prijetnim druženjem in večerjo. Na večerji pa je društvo za zbrane pripravilo še eno presenečenje in sicer slavnostno torto, ki jo je pripravila Bojana Furlan.

Ob tej priložnosti izrekamo zahvalo Bojani Furlan, ki je torto spekla in jo društvu podarila!