PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor 2021

V soboto 19. junija 2021 je potekal redni občni zbor PGD Komen, tokrat v lovski koči Lovske družine Dolce v Nadrožici.

Občni zbor je otvoril predsednik PGD Komen. Po izvolitvi delovnih organov zbora so poročila o delu društva v letu 2020 predstavili predsednik, poveljnik, blagajnik, komisija za delo z mladino, članicami, nadzorni odbor in verifikacijska komisija. Po sprejemu poročil je predsednik predstavil še plan dela za leto 2021, ki je bil tudi soglasno sprejet. V nadaljevanju so občni zbor nagovorili župan Občine Komen g. Erik Modic, predsednik Kraške gasilske zveze Dimitri Dokić in poveljnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana Blaž Turk. Pozdravili so nas tudi predstavniki društva PGD Kobarid OE Livek, ki so nas prišli pozdravit ob prepisu našega člana v njihovo društvo. Po nagovorih gostov so gasilci in gasilke prejeli priznanja, odlikovanja in napredovanja.

Ob koncu smo se z društveno zahvalo zahvalili Gojmir Lešnjak – Gojcu in Lenart Kobalu iz podjetja Kobal Production za pomoč pri snemanju kratkih preventivnih filmov.