PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor društva 2020

V soboto 04. julija 2020 je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil še posebej pomemben, saj smo zaradi izteka mandata, člani društva izvolili tudi novo vodstvo. Zaradi varnostnih razlogov povezanih z epidemijo, je bil letošnji volilni občni zbor PGD Komen povsem drugačen. Potekal je zunaj in sicer pred lovsko kočo v Mihajlih. Tako smo lahko bili na svežem zraku, ter držali ustrezno varnostno razdaljo. Povabljeni so bili le člani društva, ter predstavnik KGZ in občinsko vodstvo.

Sicer pa je seja potekala po ustaljenem dnevnem redu. Navzoči so najprej poslušali poročila organov društva, ter potrjevanje le teh, nato so sledile volitve, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2020, podelitev odlikovanj in pozdravni nagovori gostov.

Kot že omenjeno pa je bil letošnji Občni zbor tudi volilni, pri čemer smo člani društva vodenje društva že tretji mandat soglasno zaupali Marku Adamiču, medtem ko je dosedanjega poveljnika Matjaža Hribarja zamenjal Blaž Rogelja, kateremu vodenje operative prav tako ni tuje, saj je bil prejšnji mandat namestnik poveljnika. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še nekatere nove člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije. Na koncu je predsednik društva, v imenu vseh podelil posebno plaketo društva, kot zahvalo dosedanjemu poveljniku Matjažu Hribarju za 8 letno poveljevanje operativni enoti, ter Denisu Ostrouška za 15 let uspešno opravljanja funkcije blagajnika društva.

Poleg domačih gasilcev sta bila na Občnem zboru prisotna in navzoče nagovorila župan mag. Erik Modic in poveljnik KGZ Peter Jerina.