PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor društva 2023

V soboto 11. marca 2023 je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil še posebej pomemben, saj smo zaradi mandatnega leta, člani društva izvolili tudi novo vodstvo.
Seja je potekala po ustaljenem dnevnem redu vendar zaradi zdravstvenih odsotnosti nekoliko drugače. Občni zbor je z uvodnim pozdravom začel poveljnik društva, nato je sledila izvolitev organov zbora, ki so vodili občni zbor. V nadaljevanju so bila podana poročila predsednika katerega je prebral član upravnega odbora, poveljnika, tajnika, nadzornega odbora, predsednico za delo z gasilsko mladino, predsednice za delo z članicami in predsednika komisije za delo z veterani. Navzoči so najprej poslušali poročila organov društva, ter potrjevanje le teh, nato so sledile volitve, temu pa je sledila predstavitev plana dela za leto 2023.

Kot že omenjeno pa je bil letošnji Občni zbor tudi volilni, pri čemer smo člani društva vodenje društva že četrti mandat soglasno zaupali Marku Adamiču, drugi mandat pa poveljniku Blažu Rogelja. Poleg njiju je Občni zbor izvolil še ostale člane Upravnega odbora, Poveljstva, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.

Po volitvah so pozdrave podali še gostje iz našega pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, župan Občine Komen, direktor – poveljnik poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, predsednik KGZ, poveljnik CZ Komen, gostje iz gasilskih društev naše gasilske zveze KGZ in Gasilske zveze Goriške.

Na koncu občnega zbora je komisija za odlikovanja in priznanja podelila še napredovanja in priznanja za člane našega gasilskega društva.