PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor društva 2024

V soboto, 23. marca 2024, je potekal občni zbor PGD Komen. Ta je bil za društvo še posebej pomemben, saj smo zaradi odstopa nekaterih vodilnih članov člani društva izvolili tudi novo vodstvo.

Seja je potekala po sprejetem dnevnem redu. Občni zbor je z uvodnim pozdravom začel predsednik društva, nato je sledila izvolitev organov zbora, ki so vodili občni zbor. V nadaljevanju so svoja poročila podali predsednik, poveljnik, blagajnik, nadzorni odbor, komisija za delo s pionirji in mladino, komisija članic, predsednik komisije za delo z veterani in verifikacijska komisij. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Sledile so volitve, na katerih smo vodenje društva zaupali novemu predsedniku Boštjanu Mezincu. Poleg novega predsednika je Občni zbor izvolil še nekatere nove člane Upravnega odbora in Poveljstva. V nadaljevanju je novi predsednik predstavil plan dela in finančni plan za leto 2024. Pred zaključkom občnega zbora so prisotne pozdravili še župan občine Komen, mag. Erik Modic, direktor-poveljnik ZGRS Sežana, predsednik KGZ, gostje iz pobratenega društva PGD Zgornja Kungota, gostje iz gasilskih društev naše gasilske zveze KGZ in Gasilske zveze Goriške. Na koncu občnega zbora je komisija za odlikovanja in priznanja podelila še priznanja in odlikovanja za člane našega gasilskega društva.

Novemu vodstvu PGD Komen izrekamo čestitke ob izvolitvi ter jim želimo srečno in uspešno delo.