PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor Kraške gasilske zveze 2013

V petek 12. aprila 2013 je v Dolenji vasi potekal občni zbor Kraške gasilske zveze, ki ga je letos organiziralo PGD Senožeče. Občni zbor se je začel z izvolitvijo delovnega predsedstva, ki mu je predsedoval predsednik PGD Senožeče.

Izvolitvi delovnega predsedstva so sledila poročila predsednika in poveljnika zveze, nadzornega odbora, verifikacijske komisije, komisije za delo z mladino, članicami, veterani, komisije za izobraževanje, poročilo računovodkinje o poslovanju zveze,… Vsa poročila so člani občnega zbora soglasno sprejeli. Po tem je predsednik zveze predstavil plan dela in finančni plan za leto 2013, oboje je občni zbor soglasno sprejel.

Na koncu so sledili še pozdravni nagovori gostov in prijetno druženje ob večerji. Občnega zbora se je skupno udeležilo osem članov našega društva in sicer predsednik društva ter trije delegati, ostali člani našega društva pa so se občnega zbora udeležili zaradi funkcij, ki jih zasedajo na zvezi.