PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen

V soboto 07. maja 2022 je potekal redni letni občni zbor PGD Komen.

Zbrane je z uvodnim pozdravom nagovoril predsednik PGD Komen, ki je predstavil dnevni red in podal predlog za organe občnega zbora.

V nadaljevanju so poročila o delu društva v letu 2021 podali predsednik, poveljnik, blagajnik, predsednik komisije za delo z mladino, s članicami, z veterani in nadzorni odbor, ter verifikacijska komisija. Vsa poročila so bila sprejeta. Po poročilih je predsednik predstavil plan dela in finančni plan dela za leto 2022. Oboje so člani in članice sprejeli soglasno.

Na koncu je predsednik komisije za odlikovanja in priznanja skupaj z vodstvom društva podelil odlikovanja in priznanja.

Občni zbor se je zaključil s pozdravom župana mag. Erika Modica, nato naših gostov, ki so prihajali iz sosednjih gasilskih društev, poklicne gasilske enote ZGRS Sežana, namestnika poveljnika Kraške gasilske zveze. Vsem gostom se za njihov obisk in lepe besede lepo zahvaljujemo.

Občni zbor smo nadaljevali ob prijetnem druženju.