PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

Občni zbor PGD Komen 2011

V soboto 12. 3. 2011 je bil v PGD Komen organiziran letni občni zbor.

Občni zbor je otovoril predsednik PGD Komen z uvodnim govorom, ki mu je sledilo izvolitev organov Občnega zbora. Nadaljevali smo s poročili predsednika, poveljnika, blagajnika, nadzornega odbora, komisije za delo z mladino, komisije članic in verifikacijske komisije. Sledila je razprava in sprejem poročil za leto 2010. Nato nam je predsednik društva predstavil plane dela in finančni plan PGD Komen za leto 2011. Ob koncu občnega zbora so naši člani prejeli priznanja in odlikovanja, lepe besede pa so nam naklonili še predsednik in poveljnik KGZ, župan Občine Komen in naši pobrateni kolegi iz PGD Zgornja Kungota. Po koncu uradnega dela Občnega zbora je sledilo druženje ob prijetni glasbi.